AGENDA 21

ALDRI HAR BILDET AV ULV I FÅREKLÆR VÆRT MER AKTUELT ENN NÅ SOM VERDEN STÅR OVERFOR NOE HELT NYTT

FN'S PROGRAM FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING, ER EN OVER 20 ÅR GAMMEL PLAN FOR Å TA FULL KONTROLL OVER JORDKLODEN

Hvis du vil lure noen, må du late som du snakker helt sant. Mesteparten av det du sier, må være helt korrekt og du må virke helt ærlig og oppriktig. En god løgn inneholder minst 90 prosent sannhet, men det er de ti prosentene som er poenget. Men hvem vil drikke et glass vann hvis det inneholder bare ti prosent kloakk? Colibakteriene er veldig små, men også veldig farlige. Sannhet og troverdighet er derfor ikke helt det samme. En løgn er en illusjon med en baktanke, mens sannheten er ekte vare og i samsvar med virkeligheten. Men heldigvis kan løgnere avsløres. Den som graver og leter etter sannheten vil finne den under tykke lag av løgn på løgn som hele vår moderne verden er basert på.

De strålende fremtidutsiktene som FN lanserte i 1992 under konferansen i Rio, ble kalt "Agenda 21" og sikter til globale forandringer i løpet av det 21. århundre som vi allerede er godt inne i. "Sustainable development" betyr "holdbar utvikling", men er på norsk blitt oversatt til det mer prangende "bærekraftig utvikling" og sikter mot en radikal endring i den menneskelige tilværelse. Først og fremst ved en ny maktstruktur med en sentral verdensregjering, en såkalt "One World Government" og "New Worlsd Order". Gjennom dette maktsystemet er man lovet gull og grønne skoger, men som ved nærmere analysering tyder på at man her virkelig står overfor en ulv i fåreklær.

Agenda 21 skal sikre alle et sted å bo, bedre fordeling av eiendom, et arbeid for alle å gå til, sikker matvaretilgang, bedre helse og sosiale forhold og så videre. Hvem ville ikke ønske seg det?

Men finleser man tekstene grundig og kritisk, aner man et høyst utspekulert opplegg som sikrer makthaverne på toppen full kontroll over en befolkning som nærmest må anses som slaver uten friheter og rettigheter man nå tar for gitt.

Heldigvis for globalistene, som de kalles, så tror de aller fleste på disse løfter som altså kan være en meget god løgn. De ønsker at disse visjoner skal bli virkelighet. Å ha tillit til myndighetene er bra, men erfaringen viser at politikere og andre makthavere er dem man kan stole minst på. Derfor bør man i det minste i utgangspunktet være skeptisk og kreve svar på alle spørsmål man kan stille dem som lover alt dette. Og her møter man bedragerens sanne jeg. Som er å slå ned all mottand ved demonisering og latterliggjøring. Trusler om straff for motstandere og oppviglere. Krigen mot terror er for eksempel et uttrykk for makthavernes kamp mot annerledes tenkende som krever forandring. Terrorister er frihetskjempere som etter at de har fått makt, skriver om historien. Europeerne var terrorister overfor indianerne i det ville vesten og knuste dem med sin overmakt for å kunne stjele landet deres og skrev siden om historien. Olav den hellige terroriserte de åsa-troende nordboere og tvang dem med sverdet til å tro på Kvitekrist. Maktkamper har pågått siden tidenes morgen og kommer snart til å kulminere i et fryktelig crescendo av ubegripelige ødeleggelser. For innføringen av Agenda 21 kommer ikke til å foregå i fredelige former. Til det er det blitt for mye motstand som kommer til å blusse opp mer enn makthaverne liker og dermed blir det bråk.

For går man denne spesielle planen etter i sømmene, så oppdager man snart følgende:

Programmet styres av en elite bestående av styrtrike individer som holder verdens politikere i tømme. Allerede ser man hvordan denne eksklusive overklasse har klart å rane til seg nesten alle verdens rikdommer. Dermed har verden opplevd et finansielt kaos som stadig blir verre og er spådd vil ende i et globalt økonomisk kaos. Men skarpe hjerner har sett at også dette er en plan og at pengene ikke så viktig for denne eliten. Det er makten som er viktig og denne har de allerede fått over befolkningen, blant annet ved hjelp av penger i form av gjeld.

Befolkningen i verden er så nummen av det pågående økonomiske kollaps at mye av stridslysten er borte. Man blir også forvirret av alle bombene som smeller over alt hvor det finnes mange mennesker. Det er vanskelig å se det klare bildet av hva som egentlig foregår. Hvem har egentlig fordel av den forvirringsom terroristene skaper. Forstår man det, er man veldig nærme sannheten. Og da skjønner man at Agenda 21 ikke er hva de lover. Det er et mesterlig bedrag med 99 prosent ønskedrømmer og troverdighet. Problemet er at den ene prosenten med løgn her er farligere enn en prosent colibakterier i et glass vann.

For eksempel kan løftet om bosted for alle bygge på tanken om at privat eiendomsrett skal opphøre og at Staten skal disponere boligmassen og fordele den til alle. Hvor mange vil frivillig gå med på dette? Hvor mange vi frivillig gå med på å gi fra seg sine landeiendommer inkludert skog og mark for at Staten skal fordele det likt til alle? For å få gjennom bare disse sentrale punkter i planen, blir det nødvendig med brutal makt. Og da kan krigen fort blusse opp, med den følge at alle protester blir slått ned og kanskje eliminert ved likvidering eller fengsling.

Det sier seg selv at under en slik utvikling vil man måtte kontrollere hva folk tenker. Dette har man i disse over 20 årene som Agenda 21 har eksistert, klart å gjøre ved å ta kontroll over media, utdannelse (fra barnehage til universitet), underholdning og pengevesen. Derfor raver de aller fleste videre i mørket idet de ikke ser hvor farlig verden har blitt. Det farligste er dog at folk ikke engang skjønner det og tar sine forholdsregler for å kunne klare seg gjennom det som nå kommer. 

Agenda 21 innebærer mer enn at en verdensregjering fratar befolkningen sin eiendomsrett. Løftene om arbeid til alle og sosial og helsemessig trygghet er så ønskverdige at få ser baktankene som er at alle blir fortalt hva de skal arbeide med i Statens tjeneste og at mat ikke kan dyrkes selv, men må kjøpes i butikker og at man må ta alle vaksiner og underkaste seg alle andre kollektive helsetltak som måtte settes i verk. Hvis man ikke er enig i disse tiltak, nytter det ikke å protestere, for da blir man roet ned ved medisinering. Allerede nå finnes eksempler på at høyrøstede protestanter påstås være mentalt ustabile og tvangsinnlegges på dertil egnede institusjoner for behandling.

Den verste mistanken omkring Agenda 21 er ideen om depopulasjon, altså nedbemanning av jorden. I klartekst betyr det at verdens befolkning må reduseres med over 6 milliarder for at utviklingen videre kan bli holdbar og bærekraftig. For at en global maktstruktur skal kunne holde styr på verdens befolkning, må denne minskes drastisk. Denne tanke forefinnes i klarde ordelag. Hvorvidt denne utvikling skal skje ved "naturlig avgang" eller på annen måte, gjenstår å se. Men observasjoner tyder på at det allerede pågår en skjult kampanje for å fjerne uønskede individer fra planeten. Folk som skjønner hva som foregår er derfor en risikogruppe, men også andre ulønnsomme individer som eldre og kronisk syke, mentalt forstyrrede, for å nevne noen.

Allerede nå overvåkes vi og kontrolleres via mobiltelefoner og datamaskiner, bankkort, medlemskort i butikker og snart via den microchip de har sagt at alle skal ha implantert et sted på kroppen. De fleste tror på løgnen om de fantastiske fordelene dette innebærer, men noen ser også baktanken som er full kontroll på individet.

Det er nesten ikke til å tro, men det foreligger faktisk konkrete planer om å nekte folk å samle eget drikkevann fra brønner, takrenner eller andre naturlige kilder. Dette fremgår av dokumenter som er lekkut ut blant annet gjennom Wikileaks og avslører at Staten vil kunne medisinere befolkningen via kranvann, hvilket folk derfor bør merke seg. Den som da likevel henter van fra ulovlige kilder, kan bli arrestert og straffet med bøter eller fengsling. Dersom noen drister seg til å dyrke sin egen mat, kan de likeledes bli tatt for det og straffet. Agenda 21 betyr mange nye forbud, hvilket forklarer den plutselige økningen av visse katastrofesentre som liksom skal være boplasser nødstilte under naturkatastrofer, men som lett kan omgjøres til interneringsleire for oppviglere og påståtte terrorister. I USA finnes et nettverk av underjordiske byer og militære sentre. Også i Norge finnes kilometervis tunneler og sentre befolkningen ikke skal vite om, men som likevel er oppdaget og avslørt.

Denne kommende globale verdensmakt har lenge holdt på å sikre seg makten over hver stat og kommune på kloden. Spesielt ved pengenes makt via gjeld. Man ser stater kjøres konkurs og bringes derved under kontroll, en etter en. Eller ved militære aksjoner der stater som er trassige blir bragt inn i folden ved statskupp og demolering av all infrastruktur. Hvor mye mer må man se før man forstår at noe stort er på gang?

Små og store land aksepterer betingelsene som er implementert i Agenda 21 og legger sine egne planer helt ned på lokalt kommunenivå. I Norge har dette skjedd ved den såkalte "Fredrikstaderklæringen". Man ser at selv den minste lille kommunes maktsenter blir bygget som de rene festninger med kodelåser og sikkerhetsopplegg, vakter og alarmer blir viktigre og viktigere. Politiet blir mer og mer militarisert og trenet til å møte voldelige motstandere. Hva er man så redd for? En rasende befolkning som forstår at de er blitt lurt?

Jeg håper egentlig at jeg tar feil. Men jeg tar ikke sjansen på la skepsisen fare ettersom det åpenbart ligger en spekulativ tanke bak disse planer. Hvis noe er for godt til å være sant, så er det nettopp det. Nå er det opp til deg å finne ut om jeg her har løyet eller snakket sant. Det bugner av informasjon på nettet om Agenda 21, slik at du har mange kilder å sjekke mens nettet fortsatt er fritt, vel å merke. For om ikke lenge vil du kanskje oppleve at noen tar kontroll over internett. Og da kan det være for sent å gjøre noe som helst for å slippe unna det som kommer.

 

ROALD DANIELSEN

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar