FULL KONTROLL AV ALT OG ALLE

NOEN HAR KLART Å SKAFFE SEG TOTAL MAKT OVER VERDENS BEFOLKNING OG HAR KLART Å SKJULE SEG SÅ GODT AT DE FLESTE IKKE TROR DETTE ER SANT.

 

Men ting endrer seg i en rasende fart nå for tiden. Særlig kunnskap og opplysninger som etter data-alderens høydepunkt med internett har fått virke en stund. For nå er kunnskap om hva som helst blitt allemannseie og det er ikke lenger mulig å skjule seg bak en mur av løgn og bedrag. Dette liker selvsagt ikke de som har noe å skjule, maktsyke politikere eller ditto religiøse ledere. At man ikke kan stole på politikere og deres valgløfter er nå meislet i stein. Det går tregere å få religiøse individer til å forstå at de er blitt lurt. Derfor sies det at de fleste er det lettere å bedra enn å forklare at de er blitt bedratt.

 

I over 60 år har forskere jobbet med å kunne kontrollere hvordan et menneske tenker. Mindcontrol eller hjernestyring er et fenomen man oppdaget etter siste verdenskrig og klarte å skape det som kalles "manchurian candidates". Ved sterk og langvarig påvirkning av et menneske med visse elektromagnetiske stråler, kunne man få dette individ til å gjøre hva som helst, som f.eks. drepe på befaling. Denne ekstreme vitenskap er blitt vidreutviklet i alle disse årene og er forlengst tatt i bruk i stor skala. Det finnes ingen bedre forklaring på et stort antall ubegripelig hendelser som sjokkerer verden. 

 

Fra den 11. september 2001 har verden blitt snudd opp ned. Etter at man oppdaget hvem synderen var, er det lettere å forstå hvorfor det skjedde. Det var jo ikke araberne! Som man sier når en peker på noen, så retter en også tre fingre mot seg selv. Detaljene omkring de faktiske registrerte forhold er gransket til minste lille hårstrå og kan ikke bety noe annet. Den som mener noe annet, er enten korrupt eller dum og har sovet i klassen.

 

Det å demolere to av verdens største byggverk hadde to primære grunner. 1) Utpeke en hovedfiende og legitimere krigen mot denne. 2) Skremme verden til å akseptere å bli overvåket og kontrollert inntil skinnet. Etter at dette forlengst er oppnådd, er man allerede og nesten umerkelig ute i neste fase. All slags overvåking er nå på plass, kameraer og detektorer finnes over alt. Selv ute i villmarken tar folk med seg mobiltelefonen og kan følges via satelitt nesten på meteren. Via telefonen, som nesten ingen vil gi fra seg, kan noen høre hva en sier og når og hvem en sier det til. Hvem disse noen er, må til syvende og sist bli dem som regjerer. En god hersker er kanskje ikke så farlig, men en tyrann kan gjøre mye med dette redskapet.

 

Drømmen om total verdensmakt er gammel. Men innenfor vårt eget historiske perspektiv begynte dette på 1700-tallet. Kriger har pågått siden tidenes morgen slik at det vi kaller historie praktisk talt er en endeløs beretning om all verdens kriger og konflikter. Men krigene de siste tre hundre år er helt spesielle fordi de fleste er meningsløse, dersom man ikke forstår at alt er et spill for å oppnå et bestemt mål, nemlig total verdensdominans. Dette er selvsagt ikke noe som oppnås over natten. Derfor har det vært en lang vei å gå og alle aktører har vært klar over det. Men i dag, takket være internett, får vi vite hva som har vært sagt og skrevet om dette og alle kan trekke sin konklusjon. Noen vil etablere det som kalles NWO, The New Worls Order, den nye verdensorden.

 

Den som ikke forstår dette, har intet utbytte av å lese videre og kan heller finne lettere lektyre. Men vi andre har stor fordel av å vite hvor verden går fra nå av. Vi blir altså kontrollert fysisk ved den overvåking som er igangsatt. Men ikke alle vet at vi også kontrolleres mentalt. Først og fremst ved den påvirkning vi utsettes for gjennom media, som er styrt gjennom bl.a. pressestøtte. Den er en betydelig inntektskilde for nyhetsmedia og kan trekkes tilbake dersom giveren ikke liker medias politikk. Men også underholdning idet man nå vet at Hollywood er fullstendig i lomma på visse politiske og økonomiske krefter. Dermed formes vår måte å tenke på til å bli i samsvar med disse skjulte krefters ønske. Særlig hvis man ikke er klar over disse ondskapsfulle forbindelser. På den annen side finnes flere og flere som har oppdaget bedrageriet og slår alarm.

 

Men målet er ennå ikke nådd, for nå er vi i full gang med å ikke bare påvirkes fysisk og mentalt. Vi er utsatt for visse elektromagnetiske stråler som hvis ikke disse stoppes, vil få hele menneskeheten til å bli som roboter! Manchurian candidates finnes det nå mange av og disse har begått ufattelig ondskapsfulle meningsløse handlinger. Slike individer er fullstendig ødelagt og har fått koplet ut visse deler av hjernen som normalt ville hemmet dem og er blitt trenet til å utføre ordre på et eneste kommando-ord. Dobermanpinsjere er kjent for å kunne læres opp til dette og nå altså også mennesker. En skremmende utvikling som ikke opphører før alt kollapser. Det er jo et kjent fenomen at når noe begynner å råtne, et eple for eksempel, så slutter det ikke å råtne før alt er råtnet opp og blitt til jord igjen.

 

I mellomtiden blir vi forsøkt manipulert og kontrollert ved alle slags midler. Også av det "gode" slaget. Man sukrer pillen ved å gjøre det attraktivt å ha en mobiltelefon. Nesten ingen vil gi den fra seg, selv ikke om vi vet at mobilstråler kan utvilke kreft. Wi-fi stråler forstyrrer kvinners eggproduksjon og kan utvikle deffekter i kvinnelige fostre som kan bli sterile. Et skremmende scenario med tanke på fremtidens produksjon av nytt liv.

 

Noen påstår at forskere har utviklet spesiell laserkanoner som overfører visse elektromagnetiske bølger som kan utvikle kreft hos den som er i siktet. Venezuelas president Hugo Chaves døde av kreft som han ikke visste om før kort tid innen han døde. Mange andre antiamerikanske politikere har omkommet på mystisk vis. Men det er foreløpig ikke bevist at slik stråling virkelig er årsak til dette. CIA har pådratt seg et skummelt rykte med hensyn til kreative drapsmetoder, inkludert arrangerte selvmord.

 

All denne grusomme elendigheten kan bare forstås ved å akseptere de faktiske forhold som er avdekket rundt strevet med å skape en ny verden, en total tyrannisk makt over det globale menneskelige samfunn. Dette arbeidet nærmer seg raskt sin fullendelse, men i ellevte time har det oppstått noe som man ikke hadde regnet med. At de er blitt oppdaget og er utsatt for bitter seiglivet motstand. Dermed har vi forklaringen på det kaos vi nå opplever med ukontrollerte flyktningstrømmer. Disse stakkars mennesker er ikke alle slike vi bør synes synd på. Flesteparten er unge sterke menn med penger og må heller ses på som soldater som er styrt til å spille en viktig rolle i kampen om herredømmet.

 

Det finnes tre grunnleggende krefter i verden som søker herredømmet. Sionistene, Vatikanet og Islam. Disse tre er bitre fiender, selv om det på overflaten ikke ser slik ut. Men de prøver å utrydde hverandre. Sionistene, ekstreme illegitime jøder opprinnelig fra Kaukasus, har for lengst tatt kontroll over USA som danser etter deres pipe.  Hvordan de har klart dette, forsår man bare hvis man vet at Federal Reserve ikke er en amerikanske statsbank, men en privat finansiell korporasjon eid at slike sionister. Denne institusjon ble opprettet i 1913 av styrtrike "jødiske" oligarker og hadde finanser nok til å yte lån til alle stater som følte de måtte ruste opp etter at de forsto krigen nærmet seg. Om dette er skrevet mange bøker for den som er interessert. Men hovedsaken i denne forbildelse, er av man derigjennom begynte en prosess med å forgjelde verden, stater, kommuner, byer, bedrifter og privatpersoner. Også kapital var blitt et middel til å tvinge folk i kne så de lettere ville akseptere den nye verdensorden. Men også dette har blitt et kaos. I USA er middelklassen utryddet og millioner av hus står tomme, mens folk har mistet arbeid, hus og familie og er blitt uteliggere. Bankene sjonglerer med penger, som de forresten har skapt av ren luft, et knep som er blitt mulig siden penger ble elektroniske. Man skaper penger ved å utstede et lån, som så låntageren må arbeide for. Loven gir bankene lov til å skape en mengde kreditt som er ti ganger større enn bankens grunnkapital. Dette er ikke alle klar over, men lar seg lett sjekke, noe jeg selv har gjort. Derfor er stater som Hellas, Portugal med flere blitt de første offer for hva som kommer til å skje med flere, Fullstendig i klørne på makthaverne, sentralbankene og deres samarbeidspartnere i politikken.

 

Man kan forvente seg at denne sinnsyke verden bare blir verre og verre. For ennå har vi ikke sett det endelige resultat av når virkelig mange blir utsatt for hjernestyring. Ved hjelp av økonomisk press og andre skremsler blir man presset til å godta myndighetenes nye agenda. Politikerne i Sverige er f.eks. ubegripelig føyelige når det gjelder å ta imot disse nye flyktningstrømmer, akkurat som i Tyskland. Man skulle tro at lederne var i stand til å fatte farene ved å importere slike bråkmakere som når de ankommer begynner med hærverk i skremmende skala. De har en annen kultur, eller snarere mangel på sådan, og knuser og brenner og stjeler og raner og slår og voldtar og dreper. Noe de har rett til ifølge sin kultur som stempler oss etniske nordboere som vantro og derfor lovlig vilt. Dette visste man om på forhånd, men er likevel så naiv at man ikke bare aksepterer uretten, men oppmuntrer til den. Hjernekontroll av politikere er den eneste fornuftige forklaring på at dette kan skje. Derfor kan vi allerede ha kommet så langt at det ikke er noen vei tilbake.

 

Religiøse grupper som er organisert og har en sentral ledelse er forlengst blitt infiltrert og gjort ufarlige for makthaverne. De er alle ført på avveie selv om de hver især oppriktig tror at de forvalter den eneste og rene sannhet. Når slike grupper blir infiltrert av usynlige krefter, skjer det gradvis og forsiktig. En personkan strebe etter å tre inn i gruppens sentralstyre og deretter starte forandringen, langsomt og umerkelig. Derfor skjer det at man av og til avdekker uregelmessigheter og urovekkende forhold både her og der. Seksuelle overgrep på barn er et tegn på at noe er galt. Vatikanet har et stort lerret å bleke her. Men det har også andre mindre religiøse samfunn. Pengegriskhet likedan. Og ønsket om å vise seg frem ved flotte templer, synagoger, kirker og store haller som tar tusenvis av tilhengere hvorav stort sett ingen forstår hva som i realiteten foregår. For denne hjernestyringen opereres også på det religiøse område, som den gjør innen politikk. Men også innen penger og vitenskap. Om dette er det også skrevet mange bøker for de interesserte.

 

Den som har åpne øyne som kan klart se at det nærmer seg et punkt hvor alt kolliderer. Systemene vi lever under er ikke så samstemte som de burde. Det blåser på toppene og et gammelt ord sier at et hus som kommer i strid med seg selv, kan ikke bli stående. Når tre store maktfaktorer strides, Sionistene, Vatikanet og Islam, sier det seg selv at det kommer til å spilles mye blod. Men ingen av partene er garantert å gå av med seieren. Dermed kan det skje at alle tre utrydder hverandre. I så fall vil det være godt for ikke bare jorden som en grønn planet. Men også for de kloke individer som har klart å distansere seg fra det som pågår og gjort seg usynlige for de stridende makter. La oss håpe at dette ikke er så langt unna den virkelige sannheten.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar