GLOBAL OPPVARMING

HVIS ISEN PÅ POLENE FORSVINNER BLIR DET NOK IKKE BARE ISBJØRNER SOM VIL FÅ DET BESVÆRLIGERE ENN FØR

TRUSSELEN OM GLOBAL OPPVARMING ER IKKE AV NY DATO. JORDEN SKAL BRENNE OPP, ER DET BLITT SAGT AV GAMLE PROFETER I FORTIDEN. HVIS APOKALYPSEN ER SANN, ER DET LITE VI KAN GJØRE OG MÅ DERFOR TA DET SOM KOMMER

Striden om hva som foregår har for lengst gått varm idet noen mener at varmen øker, mens andre mener det motsatte. I denne forbindelse er det verd å merke seg hvem so sier hva. For store interesser står på spill og mange penger er involvert. Industrien får skylden for klimaendringen og oppvarmingen som tydelig kan måles på Nord- og Sydpolen der isen smelter raskere enn tidligere antatt. Dessuten kan alle merke at været er kommet litt på skeive. Vannet flommer noen steder, mens andre steder sprekker jorden av tørke. Klimagasser får skylden av de fleste forskere, men andre sier det motsatte. For en stund siden sa skeptikerne at det ikke foregår noen global oppvarming. Men nå er dette blitt så tydelig at deres skepsis har avtatt noe.

Det merkelige ved denne situasjonen er at nesten samtlige forskere som mener noe om dette hører til dem som tror at alt er blitt til av seg selv og at jorden ikke er skapt av noen overnaturlig kraft. For hvis det er slik at noen har skapt jorden, er dette jordens eier og herre som i så fall naturligvis vil bry seg om hva som foregår og hindre at alt blir ødelagt av en hensynsløs generasjon av uskikkelige forvaltere.

Noe annet merkelig, er at man ikke tydelig nok ser sammenhengen mennom naturlovene som påvirkes av universelle fenomener. Først og fremst solens infrarøde varme som ikke varmer opp himmelrommet, men bare de objekter strålene treffer, i vårt tilfelle jorden. Himmelrommet er iskaldt, men jorden isolert av en atmosfære som holder en temperatur som er perfekt for oss. Denne reguleres av tre andre fenomener, jordens gang rundt solen, jordrotasjonen og helningsgraden på jordaksen. Alt dette skaper vekslende årstidere og vidunderlige variasjoner.

Historien, tradisjonene, arkeologien, geologien med mere forteller oss at det har funnet sted endringer i disse naturkrefter, f.eks. at helningraden på jordaksen har endret seg. En liten forandring her kan skape store dramatiske effekter for klimaet. Historien om vannflommen og Noas ark er intet eventyr. Det finnes rikelig beviser for en slik stor katastrofe som kan ha skjedd ved en ligen justering av jordaksen. For hvis helningsgraden ble litt større ville det brått bli kaldere og gjøre at vanndamp i atmosfæren fortettet seg og falt ned som regn, samtidig som kulde og varme på jordoverflaten kjemtet sterkere mot hverandre og skapte storm og uvær. Store vannmasser må ha skapt Grand Canyon og andre merkelige landskap. Svære rullesteiner på toppen av høye fjell kan ikke ha kommet der uten å ha blitt skylt opp av enorme vannmasser. Det samme gjelder store forekomster av sand og grus oppe i store høyder. Vannflommen har derfor funnet sted.

Det som skjer nå, kan derfor være en tilbakejustering av helningsgraden på jordaksen. Hvis den rettes mer opp, vil det bli mildere på polene, hvilket er det som skjer nå. Strømmene av kulde og varme i luft og vann påvirkes og kan endre karakter, noe man også ser tegn på.

Man skal derfor være forsiktig med å påstå at det ikke finnes noen Gud som følger med på det som skjer. Det kan snarere være slik at jorden eier og herre holder på årette opp det som lenge har vært galt, det som ble gjort som en straff for ondskapen som før Noas tid var så stor at noe måtte gjøres.

Nå er det vel få som vil påstå at vi ikke er der igjen, at ondskapen regjerer verden. For stort verre kan tingene nesten ikke bli. Mange mister troen på at dette skal gå bra, men de som tror at det finnes en Gud som har full kontroll og som vet hva han gjør, har den fordel at de i alle fall har et håp om at ting skal ordne seg. Uten et slikt håp er livet for tiden nesten ikke verd å leve.

 

ROALD DANIELSEN

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar