NYTT FANGENUMMER

IKKE ALLE FANGER HAR FÅTT ET NUMMER MED KULTSTATUS. MEN ALLE SKAL NÅ FÅ ET HELT NYTT FANGENUMMER

NAVNET PÅ FANGEN HAR LITEN BETYDNING. DET ER NUMMERET SOM ER VIKTIG FOR IDENTIFIKASJON OG BEHANDLING

Nelson Mandela sto lenge på amerikanernes terrorliste, for han var jo en opprører mot et regime, og derfor altså en terrorist. Så ble han arrestert og fengslet for nesten 30 år, sluppet fri og ble Sør-Afrikas president. Sånn går det ikke for alle, for mange bukker under i kampen for frihet og rettferdighet, som virker som ren utopi i en verden som er blitt fulkommen militaristisk og krigersk. All motstand mot sittende regimer er terrorisme og krigen mot terror har nå fått legitimitet etter at en lang rekke falsk flagg-operasjoner er gjennomført. Hvis noen i din familie er blitt drept av en terrorist, går du med på hva som helst som myndighetene kan gjøre for å ta terroristen. Dette stadiet er nå oppnådd av regimet bak alle regimer, den ytterst hemmelige gruppe mektige menn som vil ha en global verdensorden. Derfor finner vi oss nå i all slags overvåking og kontroll.

Ikke riktig alle lar seg dupere av myndighetenes forklaringer, og skaren av skeptikere vokser for hvert minutt. Myndighetene prøver å gjøre dem til latter og kaller dem konspirasjonsteoretikere, som om deres påstander kun er sprø ideer for å gjøre seg populære. Selvsagt finnes det sprø individer blant disse, men også virkelige tenkere som får møkka til å henge på greipa. De fleste som kan legge sammen to og to, kan også tenke videre og se når noe ikke stemmer. Om man da graver i fillehaugen finner man både det ene og det andre som noen helst vil skjule.

Men myndighetene lar seg ikke stoppe. Deres program er kommet så langt at vi kan stå like foran deres neste skritt for å få full kontroll over oss, innkludert alle som ikke vil. Selv om slett ikke alle begriper dette, viser kjennsgjerningene at vi sakte men sikkert ledes inn i et globalt fangenskap og snart skal få et helt nytt personnummer, som altså i virkeligheten blir et fangenummer. Nesten ingen tenker over hvorfor vi i det hele tatt har fått personnummer. Men svaret er at myndighetene bruker dette nummersystem for å lage en liste over hvor mange skattebetalere landet har. Fra vugge til grav blir vi alle et objekt for myndighetene til bruk som garanti for statlige lån og finanser. Også Norge har statslån som man ikke får lov til å innløse fordi långiveren vil ha rentene. Det nye nummeret vil bli en global oversikt over alle skatteytere og deres nedbetalingsevne av eksisterende og fremtidige statslån.

Det nye personnummeret skal lanseres sammen med det nye globale identitetsbeviset som antagelig vil bli eleltronisk og implementert i en smartphone som det sies at alle må ha innen 2-3 år for å kunne eksistere i denne nye moderne verden. Har man ikke alt dette i orden, kan man ikke få arbeid og inntekt, ikke kjøpe eller selge, få skolegang og utdannelse, få hjelp av helsevesen eller sosialkontor. Alle utveier er stengt fordi man er fanget i et system der man må følge regimets regler om man vil eller ei.

Unntaket er de som antageligvis blir veldig få, men som likevel klarer å gjøre seg uavhengig av dette nye fangenummer, bli usynlige og holde seg under radaren ved å finne en alternativ måte å leve livet på. Noen har allerede stukket til skogs og klarer å leve i samsvar med den naturen som fremdeles finnes og som regimene ikke har klart å ødelegge ved plyndring og forurensing.

Lyset i enden av tunnelen er at naturen selv har en egen vilje til å rette opp det som er feil. Kraften som ligger i naturens evne til å balansere tingene, er så enorm og viser seg allerede ved at klimaet har slått seg vrangt. Tørke og vannmangel noen steder og styrtregn og flom andre steder. Jordskred og jordskjelv og all slags uvær og lynnedslag både her og der.

Disse psykopatiske hemmelige maktsyke individer som nå tror de skal skaffe seg full kontroll på verdens befolkning, kommer snart til å møte veggen. Grunnen er at all ondskap til slutt ødelegger seg selv, lik et råttent kadaver som ikke kan bli levende, men til slutt er helt borte av naturens gode krefter. Men dette kommer sikkert ikke til å skje uten rabalder. For ville dyr som forstår at de er ferdige, er virkelig farlige. Hvis du tror at det jeg her har skrevet bare er tøv, kan det være at du allerede har akseptert din nye fangestatus og må finne deg i hva det kommer til å innebære.

 

ROALD DANIELSEN

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar