LÆR Å TENKE DYPE TANKER

Å KUNNE TENKE ER INGEN SELVFØLGE. DET VET ALLE SOM JOBBER I PSYKIATRIEN OG FLERE TIL

I det store rommet som vårt univers har vist seg å være bare er en liten del av finnes en Urkraft som ikke kan forsvinne. Et energisentrum som eksisterer i kraft av seg selv. En ytterst intelligent og kreativ superkraft, godlynt og med edle hensikter og evne til å skape nye levende vesener som kan få alt deres hjerter kan begjære for å bli lykkelige og glade slik at livet får mening og verdi. Denne Universets Urkraft kalles Gud i himmelen. Ikke oppe i luften over skyene vi alle kan se. Men i en dimensjon vi jordiske vesener bare kan fornemme om vi fordyper oss i tanken om det som er høyere enn oss selv. Alle har vi denne trangen i oss; som et barn leter seg frem til sin mors bryst, leter vi etter svar på hvem vi er, hvorfor vi er her, hvor vi kommer fra og hvor vi går hen. Svaret finnes, men det er vanskelig å finne om vi ikke anerkjenner disse ord av den vise kong Salomo: "Å frykte Gud er begynnelsen til kunnskap."

Gud i himmelen skapte i begynnelsen av vår eksistens den jord vi skulle få som gave. Et hjem som skulle bli et paradis fylt av alt det man kunne ønske seg. I det som skulle bli vår del av rommet, konsentrerte Gud litt av sin enorme energi og skalte et solsystem av vakre runde og velformede sylige objekter som balanserte energien slik at miljøet levende liv skulle befinne seg i ble fullkomment.

Det som skulle bli jordkloden, var helt i starten en kollossal konsentrert energi i form av en ildkule som langsomt ble avkjølt, mens ilden glødet under den tynne skorpen av stivnet berg som kan ses den dag i dag. Vulkaner og flytende lava tyter frem mange steder på kloden. Men skorpen kjølnet og var fullstendig ren og steril. Intet liv kunne bli til av seg selv i dette miljø av varme giftige gasser og intet vann.

Men den kreative allmektige Universets Urkraft visste råd. Opp gjennom sprekker i jordskorpen seg det mange slags gasser som samlet seg. Særlig oksygen og hydrogen som ble til luft og vann. De to elementene vi absolutt ikke kunne klare oss uten i mer enn fem minutter. Guds visdom kom til uttrykk allerede i første fase av skaperverket som vi skulle bli en del av.

Samtidig var denne tidligere ildkule i bevegelse ettersom den snurret rundt sin egen akse som hadde en helningsgrad i forhold til den bane som som jorden hadde lagt seg i rundt sentrum i solsystemet, nemlig solen. Varmen og lyset i vår del av universet kom herfra, men heller ikke dette var tilfelig. Perfekt avstand fra solen og i en bane med en fart som verken var for rask eller for langsom. Rotasjonen rundt sin egen akse var også avpasset slik at det skulle bli dag og natt som kjentes naturlig for de mange livsformer som var planlagt. Luftlaget med livsviktig oksygen å kunne trekke inn i kroppen via lungene, var lik en hvelving som dekket hele jorden. Vann kom ikke til jorden via en gigantisk isklump, men ved at to gasser fant hverandre i en fullkommen harmonisk blanding, hydrogen og oksygen, en prosess som attpåtil ble stanset når det var vann nok. Bare en intelligent kraft kunne gjøre dette.

Denne del av jordens tilblivelse er bare litt av begynnelsen. For nå skulle jorden forberedes på det liv vi kjenner og som dessverre nå holder på å utrydde seg selv. At det har gått så galt, skyldes et universelt fenomen man må forstå for ikke å miste den lille forstand man måtte ha. For å forstå hva dette fenomen er, må man kunne tenke dype tanker og fremfor alt forstå hva det vil si å kunne tenke. Evnen til å tenke er som sagt ingen selvfølge eller tilfeldighet. Den er knyttet til et ubeskrivelig fantastisk instrument vi alle har fått i gave fra Universets Urkraft, altså Gud i himmelen, den menneskelige hjerne.

Hjerneforskning har pågått lenge, men bare så vidt begynt å skrape på overflaten. Hjernen er som et univers i seg selv og drives av en kraft ingen ennå begriper fullt ut, men som man kan fornemme dersom man søker seg inn mot kjernen i livet, som er Gud i himmelen. Men husk at himmelen ikke er et sted, himmelen er en tilstand. Vi forholder oss derfor til to typer himmel, i alle fall på norsk, den blå som vi kan se med våre øyne. Og den krystallklare åndelige tilstand over oss hvor Gud og englene bor. Som insekter ikke kan forstå hva et menneske er, kan ikke vi fullt ut forstå hva åndene er. Men mange kan bevitne at de har kjent deres nærvær.

Fenomenet som har skapt ubalanse i universet har å gjøre med denne åndeverden. I begynnelsen for vår egen tilværelse, ble det gitt oss en høyere ledelse som skulle veilede de første mennesker som kom til jorden så og si uten kunnskap om noe seom helst. Som en datamaskin med programmer men uten dokumenter. Mennesket hadde mye å lære, men for å slippe all prøving og feiling, ble det arrangert en form for opplæring. Ifølge gamle skrifter fikk en engel oppdraget med å bære lys til mennesket som også ble sagt skapt i Guds bilde fordi det fikk både et legeme og en ånd, forstand slik at det kunne tenke sammen med Gud. Som i dag kalles bønn og meditasjon.

Denne lysbærer fikk navnet Lucifer, et navn som mange kjenner den dag i dag. Faktisk finnes folk som tilber Lucifer de sier er deres gud. Men denne lysbærer skal ha fått for store tanker om seg selv. Som vi mennesker vil ha frihet til å velge det onde eller det gode, vil altså også andre Guds skapninger, englene ha denne friheten. De kloke velger selvsagt det gode, men her fikk man et eksempel på at også engler kan velge feil om de utvikler tanker om sin egen storhet fremfor lydighet og lojalitet mot sin Skaper. Å kunne tenke i slike baner viser at man er i ferd med å tilegne seg den visdom som kommer av det å frykte Gud på en sunn måte. Ikke av redsel men av respekt og lojalitet som man har for kongen.

Nå nærmer vi oss forståelsen av det som så mange ikke begriper. Lucifer blir fremstilt som en slange i paradiset, en bedrager og en trassig Guds motstander. En slu djevel ble han og dermed var dette begrepet et faktum. Satan betyr motstander og siden begynnelsen har denne tidligere lysbærer blitt mørkere og mørkere i sin egen tankegang og kamp mot lysets Gud.

Merkelig nok har en slik negativ kraft trukket mange til seg. Det er fordi djevelen er en bedrager og lurer sine tilhengere opp i stry med løfte om gull og rønne skoger. Og fordi de fleste ikke brydde seg om å eie Gud i form av kunnskap og visdom, men heller ville følge sine lyster, gikk det fort nedover. For veldig lenge siden ble ondskapen så stor at Gud måtte gripe inn for at jorden ikke skulle bli totalt ødelagt. Da justerte Gud litt på innstillingen jordkloden hadde i sin bane rundt solen og det kom en vannflom vi kan se merker etter den dag i dag. Livet ble redusert, men tok seg opp igjen fordi noen få overlevde da Noah bygde en ark. Man leter etter rester av denne ark og flere mener de har funnet den.

Mange spør seg hvorfor Gud ikke stoppet Lucifer når han sviktet. For å forstå dette, må man igjen kunne tenke. Gud er livets kilde og er fullkommen og allmektig. Han stoppes ikke av en liten forstyrrelse som dette var for ham. Han er fullstendig sannferdig og til å stole på. Når Lucifer fikk sitt oppdrag med å veilede de første to mennesker vi kaller Adam og Eva, fikk han naturligvis en viss tid til rådighet. Ikke for evig og alltid, men til målet var nådd. Når Lucifer selv bryter sin del av kontrakten, betyr det ikke at også Gud gjør det. Han lar derfor Lucifer fortsette sitt prosjekt som er å fange alle levende mennesker inn i sin måte å drive verden på, uten Gud. Men bare til tiden hans er ute. Derfor er begrepet Gud nå forsøkt utryddet, som for mange av oss tilsier at vi nærmer oss et meget kritisk punkt.

Vil Lucifer alias Satan djevelen klare å eliminere Gud for godt? Noen tror faktisk at det har skjedd og har erklært at Gud er død. For det er altså mulig å tro at man har rett, selv om man tar feil.  Gud kan dog ikke fjernes, men selv kan han fjerne hvem han vil. Og nå er tydeligvis kontrakten med Lucifer i ferd med å utløpe og vi er kommet inn i det som kalles endetiden. Det merkelige er at verdens ledere, som for manges vedkomne er tilbedere av Lucifer bokstavelig talt, sier at nå vil verden ende slik vi kjenner den!

Det haster derfor med å lære seg å tenke slik at man overlever det som alle kan se komme; katastrofen som gjør at verden må startes på nytt. Det spørs bare om det er Guds rike som nå kommer eller det er Lucifers New World Order, denne nye teknologiske verden styrt av en eksklusiv elite som vil betjenes av folket som da er å betrakte som slaver fratatt sin evne til å tenke selv, de skal bare lyde ordre. 

Det som derfor er viktig å tenke på nå, er å komme i et fredelig og vennskapelig forhold til Universets Urkraft. Som meditasjon kan forstyrres av blinkende lys og støyende lyd, kan rene tanker forstyrres og hindres av onde og negative tanker. Disse må derfor først ryddes av veien. Tanken på selviske lyster som å skaffe seg urett vinning. Griskhet og egoisme, at alt dreier seg om en selv. Likedan hat og hevn om øsnket om andres lidelse. 

Paradoksalt nok er tanken på sex i seg selv ingen synd, for det er en gudegave. Men lyst på sex ut over det som er naturlig er blant de ting som Gud hater mest, fordi det er en forakt for livet. Voldtekt og misbruk såvel som naturstridig sex er derfor ting som hindrer gode tanker fordi det ligger en veldig uimotståelig kraft i livets iboende selvoppholdelsesdrift. Å kalle denne kraft en synd er derfor feil og en synd i seg selv. Religiøse ledere benytter sitt syn på sex som et middel til å fange tilhengere ved skam og frykt. Undertrykkelse av seksualdriften fører til at den spretter opp igjen på en annen måte og har veltet mange store lass.  Den største synd mot Gud er ikke sex, men løgn og bedrag.

Djevelen var den første løgner og løgnens far. Ærlighet og sannferdighet er derfor den ypperste dyd. Det å være kjent som en person som aldri lyver og alltid snakker sant som man derfor kan stole på, er den beste anerkjennelse et menneske kan få. Men dessverre er det ikke mange som fortjener denne heder. For løgn og bedrag er det som aller mest preger verden i dag. Politisk,religiøst, sosialt, vitenskapelig med mere. Den som vil komme gjennom det som nå pågår, må ikke bare forberede seg ved å samle reserver av mat og vann, som en såkalt prepper. Den som vil overleve Guds vrede, må søke tilflukt hos denne Universets Urkraft og be om forlatelse for sine synder og om Hans beskyttelse. Bønn er derfor en viktig del av det å kunne tenke og meditasjon er en teknikk som alle kan benytte, ikke bare de troende. Meditasjon er en kunst som kan læres og ved å kombinere denne kunst med bønn, kan man faktisk tale med Gud. Den tilstand man da befinner seg i mentalt minner om transe, men ikke hypnose. Man er fullt ut ved bevissthet, men i en høyere grad og kan tre ut av den når som helst uten at noen trenger knipse med fingeren.

Den eneste sanne Gud er han som hører bønner. Den hellige skrift forklarer det slik at engler fanger opp bønner som bes og bringer dem til Guds himmelske alter hvor de brennes og blir til en behagelig duft som av røkelse i Guds nesebor. Da inntreffer en gudommelig reaksjon som er Guds velsignelse som da gis tilbake til den som fremførte bønnen og utgjør en åndelige vidunderlig sirkulasjon som alt liv preges og avhenger av. Intet skal ligge stille i ro som ved forstoppelse, det må flyte videre som vårt solsystem flyter rundt i en evig sirkulasjon og variasjon i det store evige rommet. For hvis det fantes en vegg, hva var da bak veggen?

Tenkeevnen er en gudegave som de fleste overser. Men vi vet at det er en skatt som lett kan gå i stykker. Den som rammes må da bringes til et asyl for å få hjelp, men mange forblir ute i samfunnet til plage for resten. Mange er psykopater som ikke forstår at det er noe galt med dem og at det for dem er alle de andre som det er feil ved. Vitenskapen har forsket lenge på dette åndelig mysterium, uten å ha forstått alt. Medisiner er det man tyr til når alt annet feiler. Heldigvis får en si, for å lide av mental sykdom er noe av det verste som finnes. Jeg har hørt folk si til meg at det er smertefullt å tenke. Andre har sagt at de er fargeblinde eller ikke kan forstå visse tall, for eksempel tallet 5. Et sted i hjernen er lokalisert som senter for dype tanker som meditasjon og bønn. En liten kjertel inne i hjernens midte foregår en intens aktivitet når man tenker dype tanker. Den har fått det engelske navnet pineal gland og testes nå for å se hvordan den reagerer på forskjellig påvirkning. Dette viktige senter prøver man å kontrollere eller å bedøve med kjemiske stoffer eller elektromagnetiske stråler. Motivet sies å være at man vil dempe religiøs ekstremisme og mulige påtenkte terrorangrep. Men alle som tenker dypt nok, vil forstå at malet er et helt annet. Man vil ta fra folk evnen til å tenke på Gud fordi han står i veien for deres ambisjoner akkurat nå.

Djevelen tenker også, og hans tilhengere tenker, men deres tanker er ikke konstruktive og positive. Deres lys er slukket og de befinner seg derfor i et mørke som er svartere enn natten. De kan bare stirre tomt frem for seg fordi de ikke vet hvordan dette går eller hva de skal gjøre. De har valgt feil vei, selv om de fra begynnelsen fikk tilbud om hjelp med både kart og kompass. Men fordi de ikke brydde seg om Gud, overlot denne Universets Urkraft dem til å forderves til de utryddet seg selv. Finalen i dette livets spill pågår akkurat nå. Det vil du forstå mer og mer av etterhvert som du lærer å tenke slike dype tanker som du har fått lære om her.

Jeg håper du har hatt nytte av dette. Hvis ikke kan jeg ikke hjelpe deg på annen måte enn å ønske deg lykke til videre like vel.

ROALD DANIELSEN

 

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar