GOG AV MAGOG

GOG AV MAGOG, EN STATUE I LONDON AV ET GROTESK UHYRE SOM REGNES SOM EN AV STORBYENS BESKYTTERE

ET TEOLOGISK MYSTERIUM SOM LETTERE FORSTÅS UT FRA DAGENS GEOPOLITISKE BEGIVENHETER

Esekiels profeti omtaler en dyster skikkelse som har pirret mange bibelforskeres nysgjerrighet i århundrer. I Johannes åpenbaring omtales uhyret som Gog og Magog. Begge profetier handler om verdens ende og tiden like før. Magog er et oldtidens landområde i Kaukasus som vises på mange gamle kart. Men i profetien kan det også dreie seg om en person eller et system. I landet Magog bodde skyterne, et velkjent krigers og voldelig folkeslag, også senere kjent som khazarer.

For å begynne å legge puslebitene sammen, må vi langt tilbake i tiden. Hele 500 år før Kristus, da Jerusalem ble ødelagt første gang. Israels nasjon ble oppløst og folket ført i fangenskap i Babel. Dette var en stor og viktig handelsby og samtidigg et senter for verdens religion, kulturog vitenskap. Velkjent er månedyrkelse i Babel som solen er i Egypt. Astrologi og stjernetyding var derfor en viktig del av byens liv, men også mystisisme og dyrkelse av onde usynlige makter ala Lucifer.

Etter 70 år som fanger i dette landskapet slapp israelittene fri og kunne vende tilbake til sitt land, gjenoppbygge byen og tempelet. Men mye ble forandret ettersom de dro med seg den babelske kultur og visdom som sener ble kalt kabbalah, innføring i babelsk mystisisme og demonisme. De 500 år som fulgte var ikke jødene i Palestina preget av å holde moseloven også kalt Torah. Derfor ble Jerusalem straffet på nytt og knust i år 70 etter Kristus. Romerne beleiret byen, men lot et vindu stå åpent slik at folk kunne flykte. Men hvor skulle de dra med fiender overalt?

Valget for de fleste var til et land langt mot nord, til Magogs land eller dagens Kaukasus. De var mange som ankom plutselig og kongen i landet var om enn voldelig og krigersk også ganske smart. I stedet for å krige mot dem, slo han seg sammen med dem og godtok deres religion som da ble en miks av mye rart. Kabbalah ble lov for jødene som de etter hvert ble kalt i stedet for israelitter. Stamtavlene var ødelagt av romerne og ingen kunne lenger vise hvilken stamme de tilhørte. Derfor passet det bra at de alle ble kalt jøder, etter Juda stamme som var kongestammen.

De to folkeslagene blandet seg sammen og avlet en ny blandingsrase av ondskapsfulle, voldelige og krigerske individer som ikke kunne glemme sin fornedrende historie. At de var forkastet som Guds folk og overlatt til seg selv. Bildet av seg selv som verdens viktigste folk, kunne ikke glemmes og en dag skulle dette tapet hevnes. Tiden gikk og på 1500-tallet var det mye som skjedde i verden. Reformasjonen og boktrykkerkunsten berørte alle, men under overflaten boblet en farlig suppe som skulle komme opp til overflaten etter hvert.

Paven ble vred etter at Martin Luther hoppet av og dro mange med seg. Derfor ble jesuittene til, Jesu brorskap, som en motvekt til frafallet. Med rett til å oppsøke og avlive enhver protestant. Denne orden finnes den dag i dag og medlemmene må undertegne den samme kontrakt som i starten, med rett til å drepe. I denne stridens kjølvann oppsto fler hemmelige selskap preget av den religiøse strømingen som nå var ute av kontroll. En systematisk infiltrering av alt som rørte seg av organisert liv satte fart i utviklingen. Frimurerne var en av de første som ble kuppet og bragt under kontroll av jesuittene og deres partnere. Men det stoppet selvsagt ikke der. Derfor er så godt som alle organiserte enheter av religiøse, politiske, sosiale og finansielle bevegelser bragt inn under kontroll uten at så mange har merket det. Selv underholdning og media lyder si okkulte herres minste vink.

Samtidig begynte jødene i Kaukasus å røre på seg. De strømmet mot Europa og Russland hvor de formerte seg som kaniner og ble riktig mange etter hvert og skapte til slutt det som kalles det jødiske problem. For de var ikke jøder lenger selv om de kalte seg det. De var heller ikke en ren rase, men en blanding de slett ikke ville vedkjennes. De ville være jøder og var fast bestemt på å ta tilbake sin tapte ære og rett til sitt eget land Palestina. Med sin utspekulerte smarte nese klarte disse såkalte jøder å infiltrere samtlige grupper av en viss størrelse og tok hurtig kontroll på dem. Men motstanden var stor og mange ville ikke ha med jødene å gjøre.

På 1700-tallet hadde jødene etablert seg som pengesterke herrer i Europa og drev med pengeveksling i større skala enn noensinne før. Familien Bauer i Frankfurt begynte å låne ut penger til konger som trengtes til deres religionskriger med stor fortjeneste og garanti i fremtidige borgeres skattebetaling. Bauer var et kjedelig navn som ble endret til Rothschild og er i dag kjent som verdens rikeste familie verd 500 trillioner dollars. Deres imperium er delvis bygget på svindel og bedrag som for eksempel sin berømte innsidehandel etter napoleonkrigens slutt. Med en slik pengebinge styrer familien nå alle verdens banker, kongehus og presidenter.

Men pengene er bare et middel til noe større. Hvilken glede har man av penger når man har alle som finnes og de andre nesten ingen ting? Det er derfor selve makten som det nå gjelder, for vi er kommet frem til det punkt i historien da alle ting plutselig er på kollisjonskurs med et eller annet. Ikke alle ser dette klart, for massemedia er for lengst kjøpt og betalt av rikmannsklassen i form av pressestøtte som de ikke vil miste ved å si noe de ikke må. En million kroner for hver journalist sier man da ikke nei til. Jo, noen gjør og de kalles alternativ media som prøver å få frem begge sider av en sak slik at folk selv kan bedømme ting. Men disse forstyrrende konkurrenter forsøkes latterliggjort som useriøse og ikke troverdige ved å kalle dem konspirasjonsteoretikere.

Fra den franske revolusjon på 1890-tallet og frem til i dag, har verden sett en lang rekke store gruvekkende begivenheter som i de fleste tilfeller er organisert og iscenesatt av hemmelige selskap som på en merkelig måte har funnet frem til et samarbeid med ett klart definert mål: The New World Order. Den russiske som den franske revolusjon var planlagt liksom første og andre verdenskrig, samt mange av nyere hendelser som har sjokkert verden. Deriblant pågående pandemi som har skremt verden så til de grader at folk trygler om hjelp av Staten til å løse problemet. Dermed vil mange tenke på den hegellianske formel, problem, reaksjon, løsning. Alt sammen et lureri for å få kontroll ikke bare over en nasjon, men alle sammen.

Palestina ble erklært som jødenes hjemland etter første verdenskrig og etter holocost under andre verdenskrig syntes alle så synd på jødene at de støttet dem på vei til sitt hjemland som ble etablert 3 år etter krigens slutt, i 1948. Her vil de gjøre Jerusalem til sin hovedstad, rive muslimenes tempel og bygge det tredje. For herfra skal verden styres.

Jødene, som altså ikke er jøder i ordets rette og originale betydning, er stort sett ganske vanlige mennesker som gjerne vil bo der de bor rundt om. Tvangen om å flytte dem hjem til Israel har ikke lykkes helt, men lederne gir ikke opp og ofrer gjerne mange av sine egne for å skape frykt eller sympati slik at de får det slik de vil på sikt. Israels ledere, de falskeste av de falske jødene fra kaukasus alias Magog, har blitt en ekstrem ondskapsfull gjeng av ville hensynsløse krigere som har okkupert andres land og stadig utvider sine grenser. De kalles Zionist Occupation Government - ZOG og er en av de siste bitene som passer perfekt inn i puslespillet. Gog av Magog har trådt frem på verdens skueplass og verden holder på å kollapse i korrupsjon og kaos. 

Går man så til Esekiels profeti, så leser man om at Gud legger kroker i kjevene til Gog og trekker ham etter seg til retterstedet. Dette betyr at udyret skal henrettes og at alle dets tilhengere må følge etter. Verdens ende er ingen fantasi. Den høyeste Gud har tillat ondskap og urett lenge nok og vil snart ta affære slik at bønnen Fadervår kan få sin endelige oppfyllelse; Komme ditt rike og skje din vilje som i himmelen, så også på jorden.

ROALD DANIELSEN

PS. De fleste kristelige bevegelser er for lengst infiltrert og tatt kontroll på av ZOG slik at mange tror Israel har fått sitt land som en oppfyllelse av Guds løfter. Sannheten er at Israel som nasjon er forkastet av Gud og at Jesu disipler som gruppe er det nye Israel. 

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar