SKRIFTEN PÅ VEGGEN

SKRIFTEN PÅ VEGGEN ER EN ADVARSEL SOM IKKE ALLE KAN SE OG LANGT MINDRE FORSTÅ BETYDNINGEN AV

EN GAMMEL METAFOR SOM ABSOLUTT MÅ BØRSTES STØV AV OG TAS PÅ HØYESTE ALVOR

Meteorologer kan spå været med forbausende nøyaktighet, selv om de også av og til kan ta feil. Loven om årsak og virkning gjør visse ting mer forutsigbare enn andre. Historiske og geologiske begivenheter kan også forutsees dersom observatøren ser grundig nok etter.

Skriften på veggen er en mystisk historisk hendelse som handler om krigen mellom det gamle Babylonske verdensrike og etterfølgerem Persia. En angivelig overnaturlig hendelse besto i at kongen i Babylon sa han så en hånd risse inn noen merkelige ord på veggen foran ham. Det måtte en gudsmann til for å tyde skriften som viste seg å være en svært dramatisk advarsel; at kongen var veid på vektskål og funnet for lett og at hans gudgitte makt nå skulle overlates til perserne.

Dette merkelige fenomen har blitt stående som et symbol på advarsler man fortsatt kan få, men som man ikke forstår og trenger hjelp til å begripe noe av.

Langt alvorligere enn situasjonen for det gamle Babylon, er nå hele menneskeheten kommet opp i. Men langt fra alle kan lese skriften på veggen: At verdens ledere er funnet for lette og må overgi makten til andre.

Noen har satt det veldige urverket vi kaller universet i gang. Jordkloden er bare et ørlite tannhjul i dette store maskineriet og vi mennesker er bare som støvkorn på jorden, altså nesten uten betydning i den store smmenheng. Universet og jordkloden hadde klart seg utmerket uten oss. Selv dyrelivet ville fungert bedre uten oss. Hva er det så med oss mennesker som innbiller oss at vi er de mest betydningsfulle av alle levende vesener siden vi tror vi kan gjøre hva vi vil med alt omkring oss? Har vi blitt rammet av den samme mentale sykdom som kongen i Babylon som trodde han var uslåelig?

I så fall vil det være bra om lverdens ederne nå blir trukket for retten og dømt i samsvar med universets hellige lover og henrettet. Deres kriminelle ugjerninger er så alvorlige at det ikke finnes formildnende omstendigheter. Men hvem er disse ledere og hvem er dommeren?

Kongen i Babylon måtte erkjenne at det fantes en makt som var mye større enn ham selv. Sedekias var den siste i rekken av flere og den som så skriften på veggen, men en av hans forgjengere, Nebukadnesar fikk føle en høyere makt tvinge seg til den ytterste fornedrelse og en periode av livet uten forstand idet han levde som et vilt dyr og spiste gress.

Skriften på veggen nå er ikke magiske bokstaver på en vegg. Det er visse tegn i naturen, klimaet, atmosfæren og det mentale forholde mellom oss mennesker. Det brer seg derfor en ubehagelig uro gjennom flere og flere tenkende individer som forstår at noe er alvorlig galt. De aller fleste tenker likevel ikke så mye på dette fordi de er opptatt med sine daglige syster som hovedsakelig består i arbeid og underholdning. På få år har imidlertid situasjonen endret seg dramatisk. Plutselig har det blitt forferdelig stor arbeidsløshet og folk kommer i alle slags vanskeligheter der livet deres ramler sammen som dominobrikker. Innstramning av velferden blir  følbar og folk frykter problemene som kommer med å sette mat på bordet til familien. Altfor få skjønner hvor fort en slik situasjon kan oppstå, men over hele Europa, som regnes for verdens rikeste verdensdel, trekker folk i gatene for å protestere og politiet har blitt militarisert og bruker rå makt mot det folket de er satt til å beskytte. Selvsagt er det noe alvorlig galt, men hva i all verden skal folk og myndigheter nå gjøre?

Det moderne samfunnet drives av olje. Bilen er hellig, selv om den på kort og lang sikt tar livet av folk på mange måter. USA kollapser dersom bilen må etterlates i garasjen eller langs veien. Men det skjer antagelig uansett fordi man i kampen for oljen har rotet seg opp i så mange alvorlige situasjoner at man bare kan vente på at skriften på veggen oppfylles.

La meg vise til eksempelet med den nye teknikken innen oljeboring, som kalles "fracking". Over hele USA og etter hvert nå Europa, drives hektisk boring etter olje i de dype lag av skifer som inneholder en viss menge fett. Ved hjelp av kraftig boreutstyr, vanntrykk (for å få skiferen til knuse (derav "fracking" som betyr sprekking) og ikke minst dusinvis av giftige kjemikalier, har man klart å løse opp fettet til flytende olje som så rafineres.

Det er to viktige momenter i denne sammenhengen som ikke alle er klar over og som er en graverende viktig skrift på veggen, en advarsel. For det første er ikke denne virksomheten lønnsom. Det koster mer enn prisen på et oljefat å fylle dette fatet med denne oljen. Men fordi oljen er så viktig, må dette arbeidet fortsette med lånte penger. Alle skjønner at dette bare kan gå en stund. Men det andre punktet er enda viktigere, nemlig at jorden rundt boreutstyret blir totalt ødelagt av disse kjemikalier som gjør grunnvannet udrikkelig. Når mange tusen slike borehull allerede er tømt og forlatt i USA, sitter grunneierne igjen med verdiløs mark og en voksende bevegelse av motstandere mot fracking har skapt en uhyggelig spenning mellom vanlige folk og myndighetene.

Man kan lett forestille seg at den nærmeste fremtid vil by på en lang rekke konkurser av slike oljeselskap som på en spekulativ måte er opprettet under de store oljeselskapene som gjeldsetter de små og susger til seg deres olje og lar skrapet og fiften ligge igjen. Når bøndene og folk ellers som er rammet av dette blir desperate nok, kan hva som helst skje. Og dette er bare på en av de fronter som skriften på veggen peker på.

Ungdom verden over er våknet og har forlengst forstått at de voksne og eldre styrtrike familier har tatt framtiden fra dem. De har ikke tenkt å legge seg ned for å då. I så fall må det være i kamp der de med livet som innsats og med dødsforakt stormer frem for å ta de ansvarlige. Den franske revolusjonen kan komme til å blekne sammenlignet med hva som akkurat nå har begynt å koke over alt.

Nato har blitt en verdensmakt med USA i spissen og har i årevis ekspandert østover med det tydelige mål å tvinge Russland og Kina til lydighet. Deres samlede våpenmakt er så stor at ingen tør å yppe seg mot dem. De skaper falske bilder og hendelser som gjør det lettere å ømnske seg medlemskap. For eksempel den siste påståtte russiske ubåten i svensk farvann. Det kan meget godt ha vært Natos egen ubåt for å provosere frem et ønske om å stå sammen i Nato mot den påståtte russiske ekspansjonen. Intet tyder ellers på at Russland tenker på å utvide sine grenser. Deres land er stort nok og fullt av ressurser, som heller USA og Europa kunne tenke seg en bit av.

Forvrengningen av historien og verdens nåværende tilstand er påtagelig og man kan i praksis si at nesten alt vi blir fortalt er løgn. Den som derfor vil tyde skriften på veggen, må gå inn i seg selv og sitt eget lønnkammer og være stille. For nå kan universets og jordklodens virkelige eier meget godt komme til å reise seg og si at nok er nok.

 

ROALD DANIELSEN

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar