DIKT OG VERS

HUNDEN ER MENNESKETS BESTE VENN, MEN RETT SOM DET ER, SÅ BITER DEN. TROR DU DET EI, SÅ KOM OG KJENN

VELKOMMEN TIL Å LESE ET UTVALG AV MINE DIKT TIL LYST OG GLEDE, MEN OGSÅ TIL VREDE ELLER KANSKJE LITT SKAM ELLER FRYKT?

 

DET ER ALDRI FOR SENT Å GI OPP

Før var det ille, men nå er det verre
for nå er vi alle til fange blitt tatt
av en makt som har gjort seg til jordens herre
og dagen gjort om til den svarteste natt

 

Det skjedd har så langsomt at ingen så
hva som gikk seg fore i de skjulte rom
i århundrer som vi nå kan forstå
men ikke ble stoppet da de endelig kom

 

Som bærere av kunnskapens lys
man forvente kunne vel bedre tider
men kunnskap er makt som også bys
av onde krefter som fremad skrider

 

Slik verden har kommet til kort i alt
og ingen lenger er skikkelig glad
For troen og håpet og gleden normalt
skulle renset vår sjel i et åndelig bad

 

Men nei, dette blir ikke bedre på lenge
for ingen har endelig klart å si stopp
Da blir det vel nok bare med å henge
og heldigvis aldri for sent å gi opp

 

DESPERAT SOM FANDEN

Den gamle slange fra starten på alt
et oppdrag ble gitt som var viktig å gjøre
Sette på prøve de to, er blitt oss fortalt
Om Adam og Eva som lot seg forføre

 

Tusen på tusen av år har passert og forsvunnet
Men slangen den gamle fra Eden er ikke død
Derfor har ikke så mange sannheten funnet
for slangen gir folket steiner for brød

 

Med verdens bedrag man av fanden er gitt
som Eva tok eplet, er folk og nasjoner blitt lurt
til å tro at løgn og bedrag for straff er fritt
men som til slutt vil kjenne at eplet var surt

 

Veien til kanten av stupet er heldigvis bred
slik at alle får plass som denne veien vil vandre
Men de få som forstår at å leve i fred
er det beste valg for seg selv og hveandre

 

Den store horden av folk som nå har fått nok
og vil seg befri fra tyrannenes makt
de gruppert har seg stedvis og i samlet flokk
for å si det vi alle ville ha sagt

 

Men dette vil djevelen slett ikke noe av høre
Å forpurre hans plan er ikke så smart
I verste fall man med selveste fanden da får å gjøre
som med fråde i munn gjør helvete klart

 

Det som slangen fra Eden ei kan ha fattet helt
er at Vårherre har sett hva som har skjedd
fra sin trone har reist seg og har straffen fordelt  
med en indignasjon så sterk at fanden er redd

 

Nå kommer dommen på dagen som mange vet
Forut for denne en kaotisk og fryktelig tid
Pest og hunger og frykt for krig med høy dødelighet
som mektige våpen er i Guds hellige strid

 

For nå skal himlenes rike vi ber om i Fadervår
komme til oss og Guds hellige gode vilje skje
som derved gjør at fanden dårlige nerver får
og i desperasjon og i rus over grensen vil tre

 

 

 

SVARET PÅ HVORFOR

Fra Magogs land kom en strøm av banditter
for lenge siden og med all slags meritter
som i besto på andres gods og gull å seg rike gjøre
med bestialske drap og plyndring har vi fått høre

 

Et folkeferd fra Jødeland mot nord var på rømmen
fra by og tempel i grus da Rom knuste drømmen 
Med gammel babelsk visdom og djevelsk magi
de hele karavaner plyndret når disse kom forbi

 

De blod på sine hender fikk da de kontrollen grep
over Sikeveiens rikdommer med sine onde knep
Med rikdom så vanvittig stor men også lyst på makt
mot vest de dro i hevn for tapet av den gamle pakt

 

Etter hundrevis av år de selvsagt mange hadde blitt
et blandingsfolk av jøder og Gog av Magogs dritt
Med slik en miks i blodet ble saken snart ekstrem
og skapte etter noen år det jødiske problem

 

Hat og hevn var svaret på jødefolkets tapte ære
de forkastet var av guden sin, men ville ikke lære
hva troskap og godhet og rett kunne bety
for deres land og folk og sin elskede by

 

Deres onde planer for lengst ut klekket var
med løgn og bedrag de på en hemmelighet bar
Silkeveiens rikdom ble veien til verdensmakt
Med dette svik var fremtidens planer ferdig lagt

 

Europa var bare første steg, men USA i sikte var
det lovte land og hellige stad lå endelig klar
Men først Napoleon måtte makten sin miste
og aksjene på London børs de til frokost spiste

 

Målet var ikke eget land, men kun et steg på veien
for verdensmakt ved enden lå av denne syke galeien
Stegvis makt de tok over det som kunne seg røre
som skoleverk og mediahus som lot seg forføre

 

For penger de nok av hadde og kunne alle kjøpe
slik at hele verden snart kom under deres svøpe
Men penger en tendens har til å kraften miste
når grådighet og renter presser på til det aller siste

 

Derfor Gog av Magog i sin djevelske rus besluttet
at en helt ny verden fra den gamle fikk linen kuttet
Med kontrollert demolering av sin pengebinge
i bytte mot diabolsk tyranni de inn ville bringe

 

For over å dekke sin skyld for globalt havari
de et sjokk måtte skape og befolkningen gi
en redsel for noe usynlig som ikke var sant
slik de med et påstått virus nå makten vant

 

Kaos og frykt nå som en standard ble skapt
en ondsinnet plan der ens frihet gikk tapt
med blackmail og press de forstanden drev ut
og med penger lokket hver eneste stut

 

Så her er vi nå, foran Gog av Magogs utopiske drøm
fordi vi nesten alle har bidratt til denne strøm
Det eneste siste redningens strå
er at himmelens Gud hjelper oss nå


 

EN  LETTELSE

Jeg føler meg egentlig ganske lettet
fordi jeg nå har meg løs fått revet
fra det jeg ofte om før har skrevet
at jeg ikke vil meg la fanges i nettet

 

Min pil jeg ofte mot mål har rettet
og klart å treffe min blink
slik at noen fikk seg en kilevink
men snart har jeg hele internett slettet

 

På nettet har jeg med mange trettet
som jeg i lyset fram ville trekke
så de ikke bak noe seg lenger kan dekke
med sannhets vann seg på fikk skvettet

 

De fleste kan tro jeg har gått fra vettet
når jeg griper min spisse penn
for å skilles fra nettet som venn
hensikten nådd, men nå er jeg mettet

 

 

ENSOMHET

Sommer på sitt beste
Det lette gardinet beveget seg
foran det åpne vinduet
Gyngestolen knirket sakte
Kommer ingen snart?

 

 

DE FIRE ÅRSTIDER      

Når dette årets vintertid snart endelig er over
og bjørnen i sin hule varm ikke lenger bare sover
Da skal jeg som en lerke synge meg en munter sang
og våren hilse glad velkommen også denne gang

For kloden farer videre på sin bane lang og stor
rundt solens lys som muliggjør at gresset gror
så vårens første tegn til liv slår ut i blomst
og den vidunderlige sommerens tilsynekomst

Jorden og naturen snart sin grøde bringe vil
uten at vi skjønner helt hvordan det kan gå til
Men høsten er nå en gang slik og gir oss mat
og mette sultne sjeler kan med mat på deres fat

Snart vintermørket atter over oss vil komme
og bringer budet om at nå er sommertiden omme
På ny vil bjørnen søke fred og ly i sitt lune hi
og ligge der og sove søtt til nok en vinter er forbi

 

 

LILLE FUGL

Kom lille fugl kom
come little bird come
vær ikke redd
be not afraid
vær trygg i mine åpne hender
be safe in my open hands
kom varm din kalde sjel
come warm your frozen soul
la meg gi deg trøst
let me give you comfort
og gi deg håp
and give you hope
om en ny og bedre dag
for a new and better day
med frihet, kjærlighet og rettferdighet
with freedom, love and justice
flyve høyt og fritt igjen
flying high and free again
med fred i ditt sinn og hjerte
with peace in your mind and heart
la meg forbinde din brukne vinge
let me heal your broken wing
la meg stelle dine sår
let me look after your wounds
kom lille fugl kom
come little bird come
vær ikke redd for hauk og ørn
be not afraid of hawk and eagle
eller ville dyr og monster
or wild beast and monster
la deg ikke skremme mer
do not get scared any more
jeg skal verne deg
I shall you protect
la din arme sjel få litt hvile
let your poor soul get some rest
kom lille fugl kom
come little bird come

 

ÅRETS FASTEKUR

Jeg kan ikke akkurat si at jeg skriver dikt
for det jeg gjør er nemlig bare å taste
Men jeg kan ikke så mye om data og slikt
og holder dessuten nå på å faste

Den første måned i året jeg har valgt å faste
da jeg fra bordets gleder helt må se bort
å faste vil aldeles ikke min helse belaste
snarere motsatt og januar måned går veldig fort

Som sagt jeg sitter nå her og noe skaper
av streker og prikker på en lysende skjerm
på en kreativ måte jeg egentlig bare etteraper
andres bevingede ord lik en susende biesverm

For når jeg faster jeg derved bedre kan tenke
klart som krystall og med en stikkende penn
mot mange jeg forakter og gjerne vil krenke
til februar kommer og jeg kan spise igjen

 

TRØTT AV ALT

Jeg er så trøtt av å være så sint
av å bli irritert og fly i flint
fordi det stadig er noe å klage på
urett som noen med vilje kan begå
og pinner i mine hjul kan stikke
slik at min vogn seg rikke vil ikke

Jeg er så trøtt av mitt rykte som vill
fordi jeg helst vil være god og snill
På meg er det derfor ei mange som tror
og følgelig derav aldri blir stor
selv jeg saktens meg voksen nok føler
her jeg står og mot uretten brøler

Jeg er så trøtt av å være så vred
som jeg her har blitt på dette sted
fordi jeg så mye korrupt har fått skue
og drives til å synderen true
en bråkmaker derfor jeg selv kan bli
og for min avsløring vil får svi

jeg er så trøtt av å være så harm
og ønsker meg vekk fra bråk og larm
langt fra denne korrupte kommune
i fred og ro ved en stille lagune
Men nettopp her er jeg nødt til å bo
hvor jeg på mye har mistet min tro 

Jeg er så trøtt av å være bitter
på kommunepamper som freidig sitter
og tror de ustraffet skogsvann kan føre
inn i min kjeller uten med dette noe gjøre
nekte sitt ansvar med selvsikker mine
og blåse en lang marsj i pliktene sine

Jeg er så trøtt av å være i kamp
mot stedets mektige pamper og ramp
Kommunen tror de makten har fått
fra oven, men har nok slett ikke forstått
at syndere for sine synder betaler
når alle får se deres mange skandaler

Jeg er så trøtt av å være trøtt
en utmattethet jeg plages av støtt
Jeg skulle så gjerne heller vært sterk
og begått et velfortjent skadeverk
hele pamperegimet i luften la gå
men da jeg nok havnet bak lås og slå

Jeg derfor må heller min bitterhet svelge
og en klokere vei kanskje nå må velge
La det råtnende eple få råtne seg ferdig
og forsvinne uten et hederlig minne verdig
For når hele verden snart ligger i grus
skal jeg innby til fest i hage og hus

 

 

LYS

Solen sender sine gode stråler
som gir oss varmen som vi tåler
Men også det vidunderlige lys
hvormed vi på alle farger bys
Med gult og blått og rødt
blir alle regnbuens farger født
så vi verden kan se og hverandre
og ikke på noe behøver forandre
Fra begynnelsen kom lyset først
i skaperakten og derfor aller størst
For uten lys forsvinner alt
fordi det da blir mørkt og kaldt
Så la oss derfor takke lysets Herre
som misforstått er blitt dessverre
Men ikke glem at kraften finnes
for lyser gjør at dette minnes

 

 

MIN FØRSTE KJÆRLIGHET

Jeg husker aller første gang
at kjærlighetens vakre sang
fast meg grep og satte spor
For min første kjærlighet var stor
og får mitt hjerte fortsatt til å banke
når jeg tenker denne tanke
Hun er kanskje ikke den du tror
For kvinnen jeg elsket aller først
er kvinnen som for meg er størst
min egen kjære mor

 

 

NOEN LEVER
Noen lever for å spise
som badevekten da vil vise
Mens andre spiser for å leve
og derfor ei kan mye kreve
av bordets gleder
alle steder

Noen sulter for å faste
de kun seg selv da har å laste
Mens andre ei har mat i munn
av denne enkle grunn
at mor og far
intet har

Noen lever for å leke
sommerdag i solen steke
Mens andre dyster mine har
og aldri noen sjanser tar
slik tiden går
år for år

Noen lever for å glede
og for hverandre er til stede
Mens andre lever for seg selv
og seiler ensomt livets elv
til havet kommer
neste sommer

Noen tror på livets kilde
og fått av denne lagt et bilde
Mens andre ei på noe tror
som derfir setter sine spor
Men la oss alle leve
og hodet heve

 

 

PÅ LANGS OG TVERS
Jeg satt meg ned for å skrive et vers
om livet som titt og ofte kan gå på tvers
Det kan likevel skje at ting går som smurt
når man har funnet på noe riktig lurt

Jeg valgte meg derfor et spennede tema
og fulgte mitt vanlige blodige skjema
med skrekk og vold og terror og smerter
som jeg med ordspill mine fiender erter

Men da flakset en fredelig kråke forbi
som minnet meg om noe annet å si
at verden er temmelig trøtt av skrekk
slik at jeg derfor mitt tema la vekk

Jeg nå heller ville skrive om nye ting
pennen jeg grep og satt hjernen i sving
Jeg valgte å skrive et dikt om kråker
om spurver og duer og skrikende måker

Men plutselig fløy mine tanker vekk
jeg intet fikk til, for hjernen sprang lekk
Jeg da måtte bare spisse min penn
og til skrekk og vold gi meg hen igjenOPP I RØYK
Asylanter gjør slett ikke alle så glade
når disse i velferden vår vil bade
Da hender det at mottak kan brenne
fordi noen på dette med vilje kan tenne

Derfor jeg advare her må om dette
at et mottak på grensen ei er det rette
For mannen som hjelpe asylantene vil
har vist at han dette ikke får til

Derimot han ofte har blitt så vred
på meg og andre som mot ham stred
som Halden kommune han bedro
ved å lure fra dem en gård med utedo

Da rådmannen skjønte hva mannen var
han straks gjennom problemet skar
og gården han tilbake tok fra ham og henne
men da tok det til i låven å brenne

Så ville mannen en jernbane bygge
en modell selvsagt og til folkets hygge
Men snart viste mannen sin sanne natur
slik at mange mot galningen nå ble sur

Snart man røyken fikk se atter en gang
fordi det i mannens lille hode sa pang
Men nå sto hans egen låve i flammer
og lot som han sørget i gråt og jammer

Og denne mann vil asylanter stå bi
som garantert vil la disse få svi
Men når noe går galt som det ofte gjør
kan mottaket hans bli en haug med glør

 

 

STAKKARS KRIGERE
Når grådighet hele verden får styre
blir gode råd forferdelig dyre
Man starter en krig mot alt og alle
som på sine falske guder da må kalle

De høye herrer trygt tror de kan sveve
over oss andre som ellers må streve
De bomber slipper på folk og nasjoner
med sine smarte og farlige droner

Derfor skjer dette som hender må
og som forvirrer våre bitte små grå
at folk flykter i redsel og desperasjon
fordi man ei diskuterer med en kanon

Bølge på bølge over land og strand
av flyktende sjeler uten forstand
på det de tror blir et bedre liv
fordi de med seg bringer strid og kiv

For i flokken er også en krigersk hær
med falske pass, men uten gevær  
Derfor blir folket over hele landet redd
når de skjønner hva som nå har skjedd 

Men slett ikke alle er redd og skvetten
de heller nå er alldeles på pletten
For her er det mange penge å tjene
særlig for spekulanter som jobber alene

På andres elendighet kynisk og rått
noen vil sko seg der toget har gått
og utnytte Statens rause pengestøtte
fra skattepenger i spann og bøtte

Men hva med dem som ikke flykter
de som her vil krige og gjør at vi frykter
For det som vil skje om ikke så lenge
er at fremmede nå oss i luften vil sprenge

Da får vi en verden helt etter planen
som på skinner går som toget på banen
Et samfunn i kaos og frykt der vanvidd rår
Men det er vel ikke bare meg som forstår

 

 

GALMANNSVERK
Når folk som i hodet er gale
tror de er veldig viktige og sentrale
da må samfunnet rundt dem betale
og dessuten med galningen bale

Som når en idiot søker asyl
ei for seg selv, men for andre krapyl
da ender det vel med skrik og hyl
og grenseløs bruk av albyl

Han er selvsagt opptatt av penger
som han egentlig ikke trenger
med sine skoger og grønne enger
Derfor han sin hjerne nå vrenger

For asylanter har mannen hatt før
og gjort med dem som ingen bør
Blåst i sitt ansvar og sagt tut og kjør
til låsen vris rundt i mottakets dør

Har han nå tenkt hva folk vil si
når han nå får bygda til å bli
et sted man med villmenn må stri
og ingen tør våge seg ut i det fri

En sånn bagatell er helt uaktuell
slik at bygda nå kan gå på en smell
Nei, heller da denne dommen fell:
Mannen må inn på asylet selv

For hele livet har denne mann
skapt rot og røre i bøtter og spann
Så ta nå et tak for by og land
og gi ham lønn etter sin forstand

La folket ta saken i egne hender
slik at han ikke bygda atter skjender
Stopp galningens sinnssyke trender
som freden i bygda garantert ender

Noen kan sikkert noe lurt finne på
for å stoppe mannen i å videre gå
med sine planer og millioner få
ved å sko seg på det som pågår nå

Fred over bygda, det ønsker jeg den
men skjerper samtidig min spisse penn
For mannen er farlig og fører oss hen
til et sted der ingen vil være hans venn

Derfor vil mannen sikkert bli desperat
når han leser dette mitt lille referat
som vil ødelegge hele hans asylapparat
Kanskje han selv bør få hvile i isolat

 

EN KUNSTNERS DRØM
Om jeg selv må dette nå få si
kan ingen av oss komme helt forbi
at kunst og kultur skulle bli mitt liv
gjennom smertefull årelang strid og kiv

Hele min slekt er av beste klasse
med kunst og kultur som arvemasse
Jeg derfor som ung fulgte denne sti
og ingen skulle meg komme forbi

Men kunstens vei er jo tornefull
og slett ikke dekket med sølv og gull
slik at jeg fremover måtte meg snike
og ikke fra målet en tomme vike

For det som mitt mål skulle være
var at hele verden nå måtte lære
at jeg i besittelse var av en energi
som langt går de fleste hus forbi

Min kunst var ikke just form og farge
men heller få pbulikum sinte og arge
provoserende kunst med tanker og ord
som kunne forbedre vårt liv på jord

Men det kunne jo ei amatører forstå
med en intelligens som var så som så
Meg derimot med en IQ på over hundre
Ja det burde vel ikke så mange forundre

Så dukket det selvsagt en jypling opp
i min vei som frekt til meg sa stopp
Han tillot seg mine ord å stride
og såret min stolthet og lot meg lide

Jeg derfor en hevn så søt pønsket ut
denne stut skulle jeg vise min røde klut
Hans kone var kunstner som kunne male
bilder jeg tok, men slapp å betale

Da på min rival jeg fikk endelig has
så mitt hjerte hoppet av glede og stas
For jeg virkelig gjorde ham nå forvirret
slok at han tomt ut i luften bare stirret

En hel kunstutstilling jeg tryllet vekk
i mulm og mørke og et lite brekk
som med meg ble brakt ut i skog og kratt
og ned i jorden som en gylden skatt

Der skulle kunsten bli gjemt og glemt
til den råtnet og gjorde meg høytidsstemt
For ingen ville vel bildene i jorden finne
som enkelt og greit ville bare forsvinne

Nå ble min fiende svekket i kampen
det hadde han jamen godt av, den slampen
For han visste jo ikke hvem tyven var
at det var meg som nå kontrollen tar

Når jeg dette kunstverk hadde begått
som de mindre begavede ei har forstått
fikk jeg en glede og fryd i mitt hjerte
som lindret min vonde og verkende smerte

Slik kan kunst og kultur gjøre livet bedre
for meg som selv har et ego å hedre
Det viktigste dog er til slutt at man vinner
og at ens rivaler for godt forsvinner

Men hemmeligheten min oppdaget ble
da en storm tok tak i et gammelt tre
og jorden rev opp og alle fikk skue
hva jeg hadde gjemt under denne tue 

Min hevn jeg derfor ei fikk dessverre
iv ble nå heller bare verre og verre
Men å innrømme nederlaget blir galt
for en psykopat som dette nå her har fortalt

 

SUR SOM EI POTTE
Jeg veit om ei svart lita freidig rotte
som ute ved grensen et sted slo leir
og bygde seg der sitt rottereir
men snart ble den sur som ei potte

For ei sinna bikkje var der på vakt
som beit og plaget rotta sånn
så ille at rottas humør sank heilt i bånn
når den ikke med bikkja gikk helt i takt

Med tiden det skjedde at bikkja forsvant
mens rotta sto fast på sin eiendomsrett
og lot som den gråt en liten skvett
da bikkja dro bort til en annen kant

Men rotter kan ikke annet enn rotter bli
som derfor bør fanges og holdes i bur
selv om de da kan bli sinna og pottesur
fordi de ikke som fuglen kan være fri

Men bør man nå synes synd på ei rotte
som hele sitt liv har gjort så mange fortred
og grenseland gjort til et sted uten fred
Da får rotta heller bli sur som ei potte!

 

TIL SISTE ÅNDEDRAG
Når man sin diagnose av legen har fått
og siste tog til ens fremtid har gått
da kan man så veldig lite gjøre
fordi man på ingens råd ville høre
Da står man helt ensom på en øde stasjon
og tæres opp av raseri og frustrasjon

Men man har bare seg selv å takke
for at livet har gått slik på skakke
Når man innbiller seg at man er så smart
og likevel har nesten ingen ting klart
da burde man i seg selv virkelig gå
Men dette kan ikke psykopater forstå

Det hjelper så lite på kunst å samle
når man i mørket må frem seg famle
i skog og kratt av seg skoene gå
og tro at man endelig nå sin hevn skal få
over den som man hater aller mest
og overser at den som ler sist ler best

Der står man alene og vennene stakk
fordi man ikke det siste toget rakk
og dessuten ble tatt med buksene nede
til gremmelse ille, men andres glede
Da har man virkelig fått som fortjent
og til paradiset har kommet for sent

Da tvinges man ned til helvetes port
fordi man i livet så lite godt har fått gjort
Men der er man heldigvis ikke alene
problemet er bare at ingen er rene
I mørkete mektige lenker man venter
til man betalt har sin gjeld med renter

Men selv ikke denne opplysning betyr
at man skjønner hvorfor så mange spyr
når man i ondskap sitt ego fremmer
og se seg selv i speilet alldeles glemmer
Da finnes intet som er til ens velbehag
man gremmes til siste åndedrag

 

MENINGEN MED ALT
Kom så skal du få se
meningen med livet
som fra begynnelsen
ble fortalt oss

Kom så skal du få se
at verden er blitt syk
og trenger en dyktig lege
for å helbredes

Kom så skal du få se
at ondskapen som finnes
vil forsvinne av seg selv
hvis du bare venter litt

Kom så skal du få se
at godheten vil beseire
alle mørke krefter
og selv bestå for evig

Kom så skal du få se
at jorden blir et paradis
for meningen med alt
er nemlig at det skal skje

Kom så skal du få se
at også du kan være med
å gjøre det vi alle må
vokte jorden og dyrke den

 

DEN SISTE PILLE
Min kone har mange flotte bilder malt
som gode kunder har kjøpt og betalt
Men noen vil gratis bildene ha
og tror at de bare disse kan ta

Slik var det en gang på et galleri
men samtlige bilder forsvant fordi
en mann full av hat tok disse med
og gjemte dem i skogen et sted

Men slik en udåd kan straffet bli
og tyven for dette fikk sannelig svi
da hele hans hus ble av ilden tatt
slik at ingen kjente til tyvens skatt

Men stormen tok treet som veltet ble
og snart kunne folk det hele få se
Min kones bilder var stjålet av hat
da tyven spiste av djevelens fat

Så nå er problemet vårt endelig løst
og det er da ingen liten trøst
for bak tyven sto en hovedmann
hvis låve foravant i en ildebrann

Det aller beste nå gjenstår å se
at hovedmannen blir tvunget i kne
For nå skal han pines og plages ille
til han trygler om en siste pille

 

VRENGEBILDE
Stormannsalskap virker sånn
at selv når man er helt på bånn
så tror man alle nå kan skjønne
at man må seg selv belønne
De som ingen feil og dumhet gjør
men skjuler seg bak løgnens slør
der krangel og bråk er ingredienser
som ikke kjenner noen grenser
Man lyver til verden med et flir
og tror at dette til ens fordel blir
Men sannheten er at de aller fleste
kan se bedraget for det meste
når psykopaten vil bestemme
hvor hver og en nå hører hjemme
De tegner av verden et vrengebilde
og glemmer naturen som livets kilde
For de stormannsgale vilt farer frem
men kommer dessverre aldri hjem

NÅ KAN HAN SPRELLE
Nå kan han bare sprelle
der han rett gikk i min felle
for han ble tatt
med buksa nede
når jeg tok fatt
og fikk meg denne glede
at med skoen som ble funnet
jeg seier nå har vunnet

Han skjønte ingen ting
før at det sa pling
da fella smekka ned
over hals og hode
og sendte ham av sted
til en annen klode
der finnes ingen kjære mor
og ingen blomster gror

Nå kan han så fundere litt
på det miserable livet sitt
alle falske ord
og simple tyverier
når ingen på ham tror
og på hans skriverier
Slik får han nå sin lønn
av ergrelse så grønn

Av å stjele andres kunst
får man ikke manges gunst
som attpå graves ned
på grunn av hat
i skogen et sted
av slikt blir det livlig prat
men ingen ekte sympati
for dette er noe svineri

 

SPART TIL ILDEN
Flommen en gang jorden renset
og verden utfor stupet skrenset
Men Noa i sin trygge ark
samlet inn sin dyrepark
samt åtte sjeler som berget ble
fordi Vårherre lot det skje
Men nå er verden atter blitt
full av masse djevelsk dritt
som må vekk en gang for alle
og ei la lenger alt forfalle
Men ei med vannet denne gang
en engel dette budskap sang
at verden nå til ilden spares
og kun de gode skal bevares
når dommens aske blåses vekk
fra ildens brente tornehekk
når de kremerte onde sjeler glemmes
da vil fred og rettferd fremmes

EN NY VERDEN
Vi trenger ingen verden ny
for det vi gang på gang har fått
Oppfinnelse av tog og bil og fly
og i cyberspace har vi forstått

Vår gamle klode fortsatt finnes
dog den stadig skifter ham
fra naturens renhet som jeg minnes
og til romfartens program

Nye tider stadig frem de velter
og sender verden ut i rommet
hvor kultur og tanker sammen smelter
så mange tror de frem har kommet

Men denne tro på fjell ei står
selv om solens lys på verden skinner
for tider kommer og tider går
da mørkets makter oss forblinder

Klodens arrogante menn må bort
fra grådig jakt på makt og penger
som nå dessuten skje må fort
før noen alt i filler sprenger

Når disse som har makten tatt
og ødelagt vår vakre klode
vil i problemet nå ta fatt
og dette løse med sitt gale hode

Da kan vi ikke mer forvente
enn at verden bare verre blir
For freden ei man frem kan hente
når de aller fleste bare fanden gir

En annen verden som vi trenger
vil komme på Vårherres ord
når mørket ikke finnes lenger
på hele den bebodde jord

Da ekte fred vil trede frem
og gleden som vi alle kjenner
over alt og i hvert et hjem
fordi så mange er blitt venner

 

 

PENGER ER TINGEN
Penger, penger og atter penger
er nå hva verden for å smøres trenger
At det en gang andre tider var
vi husker ikke lenger

Penger derfor nå er veldig viktig
slik at alle ting blir rett og riktig
Men husk da hvem som kommer først
mot stat og konge du er pliktig

Penger derfor selvsagt er tingen
for å kunne fylle pengebingen
Selv om penger er en illusjon
kan de til sammen slutte ringen

Så lenge vi har denne sterke tro
på pengenes makt vil noen på oss sko
og tvinge oss med lureri og slaveri
Tenk om flere av oss dette nå forsto

 

 

SUNT OG USUNT
Vi hører jo titt om å spise seg frisk
på ørret og laks som oppdrettsfisk
som riktignok nå må gis medisin
og derfor er den jo også så fin
Men poteter fra hagen gjør deg dum og feit
å unngå poteter er derfor greit
Ris og soya og hvete forbedret er blitt
med gener som andre planter har gitt
Men denne modifiserte maten er bra
og derfor mat som alle på bordet må ha
Melk rett fra kua det må advares mot
for her ligger mange sykdommers rot
Maten på bordet fås i butikken
bry deg ikke så mye om kritikken
Hør heller på Statens eksperter kloke
når du middagsmaten din skal koke
Så skal du se at livet blir bra
Takk skal derfor vårt mattilsyn ha


IKKE SOM FØR
Før i tiden man vinter hadde
i snøstormen mange brøytet og spadde
Oktober var tiden for snøen den første
da snøhytta mi skulle bli den største
Vinteren kom og gikk som normalt
men nå har jeg blitt noe annet fortatl
For mye nytt og utrolig har skjedd
slik at mange faktisk har blitt litt redd
For når man nypoteter hente kan
opp fra snøfri jord i Norges land 
på selve julaften, det var visst i fjor
At noe er galt, jeg derfor nå tror


VALGETS KVAL
Hver eneste dag på vei til et mål
må du liksom ha nerver av stål
For du må deg daglig bestemme
hvor du egentlig hører hjemme
Du må velge mellom ja og nei
og bestemme din videre vei
Sier du ja
går det kanskje bra
og sier du nei
kan det gå på snei
Men ett av to eller tre du må velge
og heller det som da kommer må svelge
For ikke alt går sånn som du vil
og ikke alt du vil, får du til
Men veikryss kan by på vansker
hvis du kartet ikke gransker
For bare en til målet vil føre
hvis du på kjentfolk da vil høre
mens mange steder du vill kan gå
Derfor du nå må dette forstå
at valget du treffer er veldig viktig
for at du selv skal frem komme riktig

 

HVILKEN FORSKJELL?
Hva forskjellen er på en psykopat
og en pappa som kaster ungenes skolemat
Eller en som er flink til å spille redd

selv om hans egen terror blir spredd
Hva forskjellen er på en narsissist
og en frekkas som kjennes for snik og list
Eller som selv på sitt hus setter fyr
og lar brenne inne sine egne dyr
Hva forskjellen er på en sosiopat
og en gærning som vill blir og helt rabiat
Eller som liker at andre ham frykter
og ikke kan annet enn spre falske rykter
Som sniker på bussen og hos frisøren
og ikke forstår når han møter døren
En som freser når folk ler seg skakk
og ut til dem sender en sinna polakk
Hva forskjellen er på en sjuk person
og en som har galskap som intensjon
Som tror han er frisk og ikke forstår
at hans hjerne sakte men sikkert forgår
Eller som vil være den største og beste
og mer intelligent enn de aller fleste
Nei på slike det ingen forskjell kan være
og som derfor til døden kalles ei blære
Men er slik en idiot noe å frykte?
Er ikke dette også bare et rykte?


DET SKAL NOE TIL
Det skal en kule til en trønder
om de er byfolk eller bønder
når de setter seg på tverke
og får ens hode til å verke

Det skal en kule til en rev
som kastes rundt i luftig svev
før den må inn og dissekeres
og premien kan innkasseres

Det skal en kule til en slange
som opp har skremt så mange
og for terror sette strek
fordi det her er ingen lek

 

 

DA LÅVEN BRANT
Jeg måtte jo fyr på min låve sette
og oppmerksomhet få på grunn av dette
at noen ville meg gladelig myrde
og som klarte å bære på slik en byrde

Mens låven brant jeg fikk dette frem
at fienden truet mitt hus og hjem
Farlig med tiden han også er blitt
og nesten kan drepe med blikket sitt

Jeg var så redd for mitt liv å miste
og slik har det vært hos oss i det siste
Barna mine av psykoser fikk lide
så jeg alt annet må sette til side

For fienden er en ufordragelig fyr
og kan ofte virke som et farlig dyr
På meg han så vil ta det siste stikk
Jeg derfor ty må til dramatikk

For brannen jeg fienden min ga skylda
og forklarte at ofte han havnet på fylla
Alle som en var da ikke i tvil
for jeg hadde sett min fiendes bil

Ingen vil tro hva min fiende svarte 
ettersom jeg det hele forklarte
Dessuten jeg dyrene mine berget
noe jeg også høytidelig sverget

Så synd det derfor på meg er blitt
men snart kan min fiende jeg bli kvitt
som forhåpentlig havner bak lås og slå
men jeg min forsikring kan vente på


   

DET HAR JEG IKKE SAGT
To stygge steiner ved veien står
og ser på dem som på broen går
til minne om en idiot
med hodet fullt av rot og skrot
og en ytterst plagsom amatør
som meg plager til jeg dør

Jeg derfor nå må hjelpe til
med noe som jeg gjerne vil
Fjerne disse steiner stygge
slik at her kan bli litt hygge
og freden her seg senke kan
til glede for oss alle mann

Men så har idioten dette hørt
og samtaler med noen ført
Om noen så meg spør om dette
skal jeg vise dem til rette
For jeg har ikke sagt en dritt
om det som er i hodet mitt

 

 

TIL DET SISTE
Sjuke folk og gal i sitt hode
blir ikke så lenge her på vår klode
Derfor de sjelden blir så veldig gamle
for naturen vil på disse nødig samle
Det som er dårlig skal lukes bort
av naturen selv og det kan skje fort
Sosiopater og narsissister
er nervevrak hvis celler brister
med deres høyst spesielle tendenser
at de ikke greier å sette grenser
Det indre trykk blir fort for høyt
til at de kan tåle denne støyt
De derfor med livet sitt ivrig spiller
ved å nekte hjelp og legens piller
Hyperaktive fra sak til sak
de riset skaper til egen bak
inntil deres tid på jord er omme
og fred og glede så kan komme


SPIS MINDRE FISK
Lakseoppdrett er lønnsomme greier
særlig når man som her i landet
vil gå nye og spennende veier
og holder laksen fanget i vannet
og fyller dens buk med skitt og lort
slik at laksen kan voksen bli veldig fort

Når laksen blir syk den får medisiner
tungmetaller og farlige gifter
Den fylles med antibiotiske dioksiner
og hemmes i sine naturlige drifter
som større seg vokser med hormoner
og eieren skaffer millioner av kroner

Men denne laks på ditt middagsbord
er på en måte en kunstig fisk
som snart setter sine dystre spor
som du ved å spise tar en veldig risk
og setter din egen helse da i pant
for at fiskens eier skal tjene en slant

Velg heller da pølser til hovedrett
med poteter og erter ved siden
som du kjøper på boks rett og slett
hermetikk er å følge med tiden
Da du slipper å tenke på overvekt
og lakseoppdrettenens hovedinntekt

 

 

FRU JENSEN
Jeg husker så godt at fru Jensen
som bodde helt på grensen
var vennlig og snill
men som kunne bli fryktelig vill
spesielt når hun hadde fått mensen

 

 

GLEDENS HUS
Et hus på landet til fryd og glede
med eieren selv og gjester til stede
De sitter og røyker skumle saker
til noen inn gjennom døren braker

For noen har sladret om denne fest
som kjent vel var av bygdefolk flest
Men nå var dette kalaset slutt
fordi det som skjedde var helt forbudt

Men hvem var det nå som dette sto bak
og i alle tråder hadde skikkelig tak
Hvem var det som gledeshuset eide
og likevel unna beskyldningen feide?

Det kunne vel ikke nå andre være
enn den som ville de fleste besvære
og som slike tvilsomme kompiser har
som bak husets vegger sin tilflukt tar

Men vær nå ganske så sikker på
at mistenkte påstår han ei kan forstå
hva som i huset hans kan ha skjedd
og derved ei røper at han er redd

For dette er en som spenning liker
der han rundt i bygda seg stadig sniker
skremmer og lokker de svakeste krek
og med dem leker en livsfarlig lek

For som hans egen leieboer også sa
mannen er gal og slett ikke bra
Men frisk nok til tidlig og sent
sjekke om vi holdt huset hans rent

Så han visste nok hva det handlet om
som politiet forsto når de endelig kom
Kanskje var mannen sjefen i gjengen
som derfor ble hekta i samme slengen

For fengsel er viktig som varetekt
når noen seg ut over loven har strekt
Så man intet bevis i saken forspiller
og uskyldens ord ut av kjeften triller

 

 

DUFTEN PÅ GRENSEN
Plutselig fikk jeg fra grensen høre
at noen i bygda var hardt ute å kjøre
da lovens lange og strenge arm
hadde funnet en større cannabisfarm

Et rykte som dette var temmelig hot
at man der i bygda dyrket sin pot
Så det duftet søtt både fra øst og vest
og trodde man satt på sin høye hest

Nå er man dere ute til litt av hvert vant
dog var det hardt å tro dette var sant
at grensebygda nå et rede var blitt
for hippies og junkies og annen skitt

Duften fra dop kan man neppe skjule
det lukter presis som ei hollandsk bule
der de sitter og graver seg dypere ned
i mot helvetes pine eller lignende sted

For når fanden din lille finger først får
vet de fleste av oss hvordan dette går
Det blir bare verre og verre dessverre
når man slave blir av denne slags herre

For rus og dop har slike tendenser
at det vanskelig settes kan noen grenser
som derfor har ført til sorg og smerte
En ødelagt hjerne og sønderknust hjerte

Derfor det bra var at noen tok tak
og sparket synderen skikkelig bak
For selv om cannabis kan være bra
var det riktig om farmen å melde ifra

Cannabis også for helsen er sunn
men ikke som røyk fra munn til munn
Da den som en slange deg kan bite
slik at du resten av livet må slite

Så ta da og lås disse potbønder inne
for disse har bare ondt i sitt sinne
De utnytte kun vil de forfalne og svake
for med penger og makt selv sitte tilbake

Og la bygda bli renset for denne lort
før problemet får vokse seg skikkelig stort
Jag rottene vekk og ta bygda tilbake
så skal du freden og gleden få smake

 

 

 

ÆRLIG TALT
Vi alle vel kan være enige om
at verden for godhet er nokså tom
og ikke kun mangler kjærlighet
men også den viktige ærlighet

Det stjeles og ranes av onde tyver
som aldri sannheten sier, men lyver
og skjuler seg bak sine bedrag
som det så mange av finnes i dag

Om kjærlighet taler de aller fleste
men det blir med snakk for det meste
Men ærligheten også må være
og ikke så mange så veldig besvære

Når mesterbedrag til kunstverk blir
det hurtig utfor skrenten sklir
for slett ikke alle er så lett å bedra
som derfor må varsle og sier ifra

Ærligheten gir vind til seilet
og fører til seier der luringen feilet
For den som vil unngå et skipsforlis
må også på ærlighet sette pris

 

 

DET STORE KAOS
Stakkars lille Tellus vår planet
som nå er blitt så brennbar het
av mennesker som ikke helt forstår
at de nå på dødens onde veier går

Ikke bare verdens metropoler
er fylt av skytegale med pistoler
For selv den minste lille bygd og by
det nå kan være bra å vekk fra fly

Når makten grepet blir av idioter
som derfor blir de villeste despoter
og i sitt blinde raseri vil skremme
alle dem de finner som er hjemme

Som i ei lita bygd jeg faktisk vet
truet blir og skremt til lydighet
fordi man i hans pose ikke finner
det gode mel som så lett forsvinner

Samles de da må som er normale
og om despoten til hverandre tale
Det klekkes ut må så en liten strek
som motparten snart ser er ingen lek

Slik Vårherre nå kan se på verden
som ender snart den elleville ferden
fordi den onde djevelen har makt
og vil beholde den til siste akt

Men enden på det hele dette blir
at hele ruklet utfor stupet glir
i det ultimate kaos på stort og lite sted
for så å etterfølges av den store fred


 

 

HVA VAR DET JEG SA ?
En mann til meg det var som sa
at jeg til helvete kunne dra
da jeg om denne mannen sa i fra
at her var mye ikke særlig bra

For den som helvete passet på
var han som ikke ville forstå
når han fra farlig uvenn måtte gå
før han ble banket gul og blå

Han derfor nå har tapt sin sak
for noen i ham har tatt tak
og vel fortjent gir ham ris på bak
mens jeg kan se på i ro og mak

Slik det med mannen måtte gå
som de fleste nå kan lett forstå
når han etter hele bygdefolket lå
og truet dem med politi og lås og slå

Kun ytterst få vil til denne mann si ja
fordi han aldri kan bli frisk og bra
og holder på til han fra oss må dra
Jeg sier igjen hva var det jeg sa?

 

SISTE VERS
Nå synger katten på siste vers
for nå går det aller meste på tvers
De fleste rømmer ei synkende skute
når det med skuta i stormen er ute
Men skipskatten nekter plent å gå
fordi den ikke kan dette forstå
at nå det på ramme alvor er blitt
slik at han heller seg burde ha gitt
Men denne katten er helt spesiell
og fortsatt kan finne på mange sprell
Det sies han nå er blitt helt desperat
og derfor nekter å legge seg flat
Slike signaler er sikre tegn
på at nå blir det fryktelig storm og regn
som solnedgangen når den er rød
Men etter stormen er katten død

 

 

GUDS ULYDIGE BARN
Fra den aller første stund
da paradis på jord så rund
som en gledens hage var
for det første ektepar
Da en slange tittet frem
og lurte fra dem deres hjem

Med list og smart bedrageri
den onde sa de kan bli fri
fra Guds overherredømme
og heller til et fristed rømme
Den første løgn nå uttalt var
og ble nå for dommen klar

Vi alle vet hvordan det gikk
når denne slangen makten fikk
de fulgte etter i hans spor
og dyrket Lucifer så stor
han som skulle dem veilede
men som makten tok i stedet

Frem til Abraham så tiden gikk
som ingen barn med Sara fikk
og derfor nå sin hushjelp ga
sin sæd som neppe kunne gå så bra
fordi snart Sara også fikk
et barn så ekte i rette skikk

På grunn av dette sidesprang
som Sara selv så fikk i gang
fordi en arving måtte kommme
før de gamles tid var omme
Isak var hans ekte sønn
som skulle bringe verden lønn

Men Ismael ble ikke glemt
for Gud nå hadde det bestemt
av ham et folk nå komme skulle
og fikk nå sine hender fulle
fordi han dette folket måtte lede
som Guds barn og til hans glede

Men så kom slangen atter frem
fra sitt skjul og fanget dem
og brødrefolket hisset opp
hverandre slik at Gud sa stopp
For begge parter trassig var
slik at dette utfor skar

Til denne dag har fiendskap
skapt mellom dem et veldig gap
Arabere og jøder stadig vil
den andre knuse og mere til
Men fra Vårherres side sett
har begge syndet, rett og slett

På grunn av denne synd og trass
blir Vårherre ganske krass
når ingen av dem lytte vil
til gode råd og så bli snill
Da må man kun la ilden svi
til det hele er forbi

 

IRONISK NOK
Hån og spott er ikke bra
med mindre man må si ifra
om ting som syndere begår
med vilje og de ei forstår

Med spott og spe og ironi
et lite stikk man dem kan gi
slik at de livet lærer å forstå
og i takt med andre gå

Også djevelen må tåle spott
selv om han nok er veldig flott
i egne øyne vel og merke
men som i andres går på tverke

Så om du hører litt om deg satire
bør du av dette ikke flire
men heller klok en slutning trekke
og ut mot godhet hånden strekke

Det beste svar mot spottens penn
er å prøve å bli venn
med den som spotten sender
da kan det skje et under hender


UTSTØTT
Bygdas forening for kunst og kultur
klarte å gjøre ham gretten og sur
en mann som ikke fikk være med
verken i vår forening eller på annet sted

I lokalpolitikk og i næringsliv
ble han snart beryktet for strid og kiv
fordi han dem alle med vilje bedro
men på statlige penger seg godt forsto

Smart som han trodde han derved var
det likevel fort utfor skrenten bar
slik at han nesten alene i møkka nå står
med stanken som alle i nesa si får

En nuding som denne trassige mann
kan ikke se at det i bøtter og spann
finnes svin på skogen og i skapet lik
og forstår ikke hvordan det har blitt slik

Til torgs det bar med hans synd og last
så alle fikk se at mannen satt fast
i sin egen dritt som til slutt ham tok
som nå står skrevet i historiens bok

Slik en mann selvsagt utstøtt må bli
og ikke spre rundt sin idioti
Men ensom i skam og vanære vandre
til glede og fryd for alle oss andre

 

 

DOBBELTSPOR
I jernbanespor det vokser og gror
ugress og busker og furutrær
fordi sporet var blitt til slikt besvær
Men nå kommer noe du ikke tror
for Kornsjø får visstnok dobbeltspor

Da må alle i bygda sin kraft benytte
og kjenne sin besøkelsestid
som kanskje betyr litt bitter strid
når de mot drittsekken må sine hender knytte
fordi han stasjonen tok som sitt bytte

Men så har det nå gått mot nye tider
og tog er atter blitt populært
som man forlengst vel burde ha lært
I allfall det nå mot dobbeltspor skrider
som utløse selvsagt kan nye strider

For drittsekken neppe nå fra seg gir
stasjonen som han til seg snek
og derved alt bygdefolk svek
Nå kjemper han desperat så det svir
med sitt modelltog han til bygda nå frir

En luring som denne du ikke må tro
for han alltid en baktanke har
og samtidig tror han er noe til kar
der han prøver å bygge en hengebro
mellom seg og de andre som han bedro

Men dobbeltsporet blir nå svært sentralt
for da må stasjonen åpnes på ny
så Kornsjø kan bli som en liten by
Da må eierskapet som nå er skrekkelig galt
bli omstøtt og NSB må bli dette fortalt

Først da kan det fred og ro på Kornsjø bli
og drittsekken ut i skogen jaget
han som så mange har pint og plaget
Da kan noen togsett gjerne suse fort forbi
mens andre kan stoppe og få bygda på gli


 

 

GODE RÅD
Den som på andres råd nekter å høre
om hva som i livet er best å gjøre
må dessverre med tiden finne seg i
av sin idioti å til fange tatt bli

For alene på sitt står bare en dåre
som alltid seg selv til vinner vil kåre
Han satser det hele på denne tanke
men dømmes til veien alene å vanke

Mellom intelligens og idioti
finnes en gjennomgangsmelodi
som handler om hvor lett det blir
at man bikker over og utfor sklir

Å alltid ha rett kan bli et problem
særlig når man blir litt ekstrem
Da kan vil det oppstå en konflikt
fordi man ikke kjenner sin plikt

Å høre på råd er både klokt og riktig
og derfor det er så veldig viktig
Den kloke på trygge veier vil vandre
og seieren vinne sammen med andre

 

 

DEN FORTAPTE SØNN
Etter en stund på ville spor
kan selv den mest fortapte sønn
komme hjem til far og mor
og kne på legge seg i bønn

Men ikke alle gjør det sånn
de lar seg heller tråkke ned
og havner derfor helt på bånn
til de forlater dette sted

I uforstand de raser frem
mot dem som kunne gitt dem brød
og med vilje skader alle dem
som derved kommer opp i nød 

Men dog i aller siste liten
kan håndkle kastes inn i ringen
for selv den sterkeste blir sliten
når for han ser seg grisebingen

Så kanskje sånn det nå er blitt
når venn på venn har ham forlatt
fordi han trodde kun på seg og sitt
denne grønne lille fargeklatt

Men det er godt å komme hjem
for selv den mest fortapte sønn
og finne døren stå på klem
til lykken ved sin egen brønn

 

 

RIS TIL EGEN BAK
Han ville dem alle i bygda tukte

og sin kone med flere gjerne befrukte
Stormannsgal og hatten på snei
han alltid gikk sin egen ville vei
Men hans skjebne var lett å forutsi
da han snart ville ut på glatta gli
For venner og kjente bare forsvant
fordi han ikke kunne snakke sant
Selv hans egne barn forsto
at noe var galt når alle av pappa lo
Langs veien det hendte de alene gikk
og ga bygdefolk i hjertet et stikk
For hvor lenge kunne det gå
før noen ville det hele forstå
at ting som er stjålet må gis tilbake
og la tyven det store riset smake
og straffen ta som alle andre
når man på skråplanet liker å vandre


 

GUDS ULYDIGE BARN
Som mange foreldre har også Vårherre
ulydige barn og mange dessverre
I starten var alt så umåtelig godt
men selv lydighetsprøven ble ikke bestått
For i paradis var en slange til stede
som snart stjal Vårherres glede
da eplet fra kunnskapens tre i hagen
må ha medført sure oppstøt fra magen

Men Vårherre ga slett ikke opp sine barn
selv om de havnet i djevelens garn
Da årene gikk han Abraham kalte
til en hellig slekt gjennom seg å forvalte
Med tiden fikk Abraham sine sønner to
Med Hagar og Sara hvorav ingen forsto
at dette selvsagt ikke kunne gå bra
slik at den ene av dem sa klart ifra
Jeg er din kone sa Sara og Isak er vår
så nå krever jeg herved at Hagar går

Med Ismael som da var en liten gutt
måtte Hagar så ut av huset til slutt
for hun jo bare en enkel hushjelp var
for sin herre som ga henne dette svar:
Isak med Sara er min ekte sønn
men Vårherre har også hørt din bønn
Derfor skal Ismael også et stort folk få bli
når tiden er inne før alt er forbi

Slik gikk det til at Vårherres små barn
nok en gang gikk i djevelens garn
For strien om hvem som var aller størst
ble stor og het hos den som kom først
Selv om Vårherres velmente profeti
om Abrahams barn som snart skulle bli
til store og mektige folkeslag
har de fiender blitt til denne dag

Men nå har det visstnok aldri vært verre
som ganske sikkert bekymrer Vårherre
som alle foreldre han vil dem jo vel
Men nå har de begge sagt sin herre farvel
og prøver fjerne hverandre fra verden
Araber og jøder på den villeste ferden
mot dommedag og Vårherres kamp
som skal endelig fjerne all jordens ramp
alle som ikke vil følge hans bud
og forstår hvem som er deres Gud

 

STILLE OG ROLIG
Nå er det atter stille og rolig i bygda

der de fleste klarer seg med alderstrygda
Butikken er stengt og tiltak forsømt
så bygda for ungdom nesten er tømt
Men noen vil gjerne ha bygda i gang
med ett eller annet som sier pang
Sånt er ikke så lett når toget har gått
det har de fleste i bygda forstått
selv om det en gang så lovende ut
med luftslottet til en selvsikker stut
Tilbake står hus som tomme skall
og gremmes for bygdas fornedrende fall
Men mange i bygda vil ha det sånn
stille og rolig, men helt på bånn 


HØST
Når sommerens varme har tatt farvel
og det etter hvert kan bli kjølig kveld
kan man si det er tid for ettertanke
og at man på perleporten snart skal banke

En liten stund foran peiskosens varme
man Vårherre ber om seg å forbarme
med tanke på alt man i livet har gjort
der kanskje ei alt var av beste sort

Vårherre dog mild er og tilgir så gjerne
selv om hans himmel er langt i det fjerne
Man derfor bør telle sine livets dager
og ikke som dem som syter og  klager

Men heller bruke sitt resterende liv
til helt andre ting enn til strid og kiv
For når livet er slutt, er det hele for sent
til å rydde og stelle og gjøre huset rent

 

KAFEVERTINNA
Ei dame ved grensen på sporet kom
av et lokale i en stasjon som sto tom
Det her skulle bli en turistmagnet
med bittesmå tog eller hva det het

Kafeen på grensen hun så ville drive
og bygdas historie med på å skrive
Med kaffe og kaker til store og små
var noe av det hun så for seg nå

Men dama på grensen var ikke fortapt
når hun innså hva hun nå hadde over gapt
at slett ikke alt var så flott hun trodde
der hun nå helt ute på grensen bodde

Hun var kommet hit i sin enkle tro
på at her det fint ville være å bo
Men det hun om denne bygda ikke visste
var det som her hadde skjedd i det siste

Bråk og spetakkel og krangel et tema var
og redskaper for en som var noe til kar
Men når sannheten etter hvert kom frem
ble dama forskrekka og ville hjem

For sjefen i bygda var just som før
med sine nifse og veldig skarpe klør
Han alt ville styre og selv kontrollere
og derved som vanlig det hele rasere

Med advokat og en rekke kontakter
som mange dessverre heller forakter
Det derfor nå kunne lett gå galt
som er hva enkelte folk har fortalt

Når dama på grensen tok hatten og gikk
var ikke en stakkars takk noe hun fikk
fordi hun satset og ville på toget bli med
for å gjøre sin bygd til et hyggelig sted

Hva derfor som skjer med denne sak
forstår man først når man titter bak
den fine fasaden på den gamle stasjon
og prøver å tøyle sin frustrasjon


HATTEFEST
Med hatt på hodet og kanskje på snei
var mange venner til oss på vei
for å hygge seg på vår hattefest
som passer for glade venner flest

Etter at alle fikk hilst på hverandre
begynte de runt i hagen å vandre
blant blomster og trær og malerier
men fikk også se bøker og skriverier

For her er jo kunst og kultur sentralt
det har vi jo alle så ofte fortalt
En skatt vi har funnet vi setter høyt
som gjør at vi også tåler en støyt

Men så ble vi sulten og grillen ble tent
og snart ble pølser og kjøtt litt brent
Sammen vi spiste i hyggelig lag
slik at alle som en sa: Å for en dag!

Men som alltid det skjer med venner
at man også tørsten i halsen kjenner
Derfor ble det jo også litt øl og dram
som etter hvert fra posen kom fram

Dermed var festen kommet i gang
med diktopplesning, musikk og sang
Men det beste på hele festen
var han Elvis, i alle fall nesten

Jan Christer fra Årjäng med mikrofon
viste seg snart som en ekte kanon
med sitt anlegg og låter i tusentall
som gjorde vår fest til et kjempeball

For nå ble det virkelig sving på saken
da ingen lenger satt der på baken
gressplenen vår til et dansegulv ble
under vårt bugnende epletre

Festen nå ingen ende så ut til å ta
med høytalerlyd ble det veldig bra
slik at alle som ville nå kunne høre
hva vi på med holdt i denne røre

Men så tikket klokken sakte mot natt
for den fineste festen vi hadde hatt
Slik skulle på jorden alle ha levd
og på gledens skyer fremover svevd

 

 

EN KURV JORDBÆR
Som ung jeg på torget solgte frukt
i eldre dager nå heller antikk og brukt
Men tidene har seg mye forandret
langs etter veien jeg har vandret

For før man et brød fikk for femti øre
og da hadde bakeren nok å gjøre
Men nå har de handlende for seg fått
at tiden den har nå fra dem gått

Jordbær gikk da for en krone per korg
som noen plukket og solgt på byens torg
og for tjue kroner man fikk en kasse
som jeg for min del synes var passe

Kjøpmenn og torghandler smilte bredt
når de hadde solgt sitt siste brett
med jordbær eller hva annet de hadde
slik at de i sin bunke av sedler bladde

Når dagens system sammen kan falle
de rikeste på Mammons navn da vil kalle
og det i en grad som ikke før har skjedd
fordi man for sin økonomi er blitt redd

Da prisene høyt opp i været skyter
og de av sine varer høylytt nå skryter
De jordbær i bittesmå kurver selger
og håper at noen disse bærenevelger

Men femti kroner pr kurv er da høy
så dette var ikke så veldig gøy
For jordbær er jordbær og intet annet
enn andre ting som kommer fra landet

Den høye prisen er ikke for bæra
men lønn til de rike og høye på pæra
De som aldri penger nok får
de som kommer og blir og siden går


 

FERDIG SOM EI SVISKE
Du som er dum og gal eller begge deler
som skryter og lyver og dessuten stjeler
Du som så kjekk og smart vil være
får her ei viktig lekse å lære
For din sti i livet har for mange hull
du kan ramle oppi fordi du er full
av fanden som har deg til fange tatt
som vises av at du er så innmari glatt
og derved tror du en supermann er
som ikke bryr seg om dette her
Nei du er en dust og en taper blitt
fordi så mange deg dommen har gitt
At du faktisk er ferdig som en svisken
og så vel fortjener denne pisken

 

 

BARE BLÅBÆR
Tiden for helse og sunnhet kommer
nå som det endelig er blitt sommer
For skogen er full av deilige bær
røde og gule og blå især
som gode og nyttig for kroppen blir
når disse ned gjennom halsen sklir
Særlig er blåbæra sunn for din kropp
og gjør at din helse kommer på topp
da mage og lever og øyne blir bra
om dette jeg måtte nå si i fra
For tiden flyr så forferdelig fort
når man driver med denne gode sport
som å blåbær plukke i skog og mark
som egentlig er Vårherres park


 

DEN BRUNE MORDER
En stund vi nå har hatt det flott
med sommersolens lys og varme
Vi kunne fortsatt hatt det godt
må Vårherre seg på meg forbarme

For nå kom regnvær fra det høye
og vannet hagen min den tørre
Vel og bra, men må mitt hode bøye
fordi jeg Vårherre nå må spørre:

Hva er vitsen med dette regn
når så mange brune klisne kryp
på regnet venter som Vårherres tegn
og åler seg frem fra jordens dyp

De snylter på min kjøkkenhage
på alt jeg sådd og vannet har
Derfor fremmes nå må denne klage
og modig denne sjansen tar

For Vårherre man ikke trosse må
og over hans natur og jord må klage
da kan det riktig ille med oss gå
Jeg mye heller vil Vårherre behage

Jeg derfor tenker litt på dette
at snegler skal også ha rett til mat
hvordan jeg heller livet mitt må rette
og med Vårherre ta en alvorlig prat

Men da jeg til meg selv så kommer
og tar i kjøkkenhagen min en sjekk
det er jo fortsatt sol og sommer
og nå skal disse ekle snyltere vekk


 

JANTES LOV
Du må ikke tro du er så stor
og at det bak i dine spor
er noe godt og stort som gror
Det hjelper ikke hva du tror
om det som skjedde deg i fjor

Du er jo ikke særlig vis
når du på ditt ego setter pris
og klistrer på ditt brede glis
når du bare er en liten fis
og egentlig en skitten gris
hvis svor blir best når denne svis

Du skryter av din hjernemasse
med mange kommentarer krasse
du tror du kjører første klasse
Jantes lov kan derfor passe
for skammen med du da må drasse
til du legges i din kasse

Din hjerne er jo ganske trang
når du legger slik på sprang
for så å lure til deg ting og tang
dagen lang og gang på gang
Til slutt ble derfor nesen lang
om hvilket da en fugl så sang

 


ONDSKAP OG GODHET
Et dypdykk i ondskap er ikke bra
for da man til helvete kanskje må dra
Mange vil der ikke komme seg fra
for fanden vil selvsagt mange ha

Til himmelen heller er stedet jeg vil
der den kjærlige godhet holder til
De onde og gode kan spille sitt spill
og tape gjør den som blir ellevill

Himmelen min er dog ikke et sted
men en tilstand av ekte glede og fred
da ingen gjør sin neste fortred
for om slikt gir Vårherre beskjed

På den annen side er helvete hett
en tilstand av ondskap rett og slett
Ikke bokstavelig ild får man sett
men svie og pine servert på et brett

Vil man derfor det gode liv leve
trenger man ikke å dykke og sveve
men med seg selv heller jobbe og streve
og for Vårherres makt skjelve og beve

For ingen tror vel vi ganske alene er
og at ingen fra himmel og helvete ser
hva man sier og gjør og tenker her
I så fall de onde blir fler og fler

Ondskapen dog ikke seieren vinner
som solen det rette og sanne skinner
og fjerner de onde som står og spinner
til de som duggen i gresset forsvinner
 

 

KLIN KOKOS
Hele tiden siden starten
har han holdt den samme farten
og sin vogn mot stupet ført
som han nå har utfor kjørt

Han fant på så mange sprell
kom ned på beina likevel
etter mangt et luftig svev
med sitt tull og pølsevev

Ikke bare asylanter
men også barn fra alle kanter
til sitt villmarkhjem så fint
som heller endte litt forpint

For Staten inn i dette grep
og stengte alt mens mannen pep
Da fikk han så en ny ide
at det i Russland skulle skje

Av NRK han fikk en bil
og visstnok noe mere til
en gammel radio i en kasse
som han med seg ville drasse

Heller ikke dette gikk så bra
da andre om dette sa ifra
På låven vognen så ble satt
til den brant opp en stille natt

Men samtidig han også drev
det som om avisen skrev
En barnehage i et hus
som krydde av så mange mus

Rabalderet som derfor skjedde
fordi han så merkelig seg tedde
og til slutt ble konfrontert
med seg selv og ekspedert

Han skrek og hylte som en gris
og satte slett ikke på dette pris
Til helvete han sa han kom
men ville ikke vende om

Sta som kun et esel være kan
startet denne mann en brann
En hevn så søt, men ingen fikk
mannen se da han derfra gikk

Men den største feilen han begikk
og trodde han tok siste stikk
var når fyren dristet seg
til å prøve seg på meg

For da fikk han så hatten satt
han derved opp av redsel skvatt
Han vil dog aldri skjønne dette
at han til slutt fikk stå til rette

Men det siste jeg om ham har hørt
er at vognen han har kjørt
nå utfor stupet stygt har havnet
hvilket har oss andre gavnet

Så spørs det da om det er sant
at tårer fra han øyne rant
når han sa at at det nå var slutt
og hadde med sin fortid brutt

Han forlengst burde dette sett
at det han gjorde ei var rett
og sluppet tvunget bli i kne
som får oss andre til å le

 

 

 

TOGSTOPP
Det var en gang et tog som gikk
og alle plass på toget fikk
som heller andre steder vil dra
og klart om dette da sa i fra

For bygda nå for stille ble
der intet viktig ville skje
og ungdommen fra den forsvant
til landet på en annen kant

Når mange nok fra bygda dro
fordi at disse nå forsto
at bygda kanskje kunne dø
bli glemt av Staten og forblø

Da sluttet toget her å stoppe
og ville over hele bygda hoppe
som ganske snart ble spesiell
på grunn av mange rare sprell

For bygdas smarte store sønn
ville farge bygda grønn
med sin visjon og syn på ting
og virkelig på den få sving

Så gikk det hele slag i slag
faktisk helt til denne dag
For at toget atter skulle stoppe
og ikke hele dette stedet droppe

Som lokkemat han ville bygge
et modelltog som skulle trygge
strømmen av turister her
med tog som kom fra her og der

Men akk og ve for denne mann
som innbilte seg at det gikk an
å kjøre tog på råtne sviller
og at dette ingen rolle spiller

Så derfor sørgelig og trist
gikk også dette galt til sist
fordi han ikke kunne skjønne
at det andre farger er enn grønne

 

RETNINGSSANS
Øst og Vest og Nord og Sør
Himmelretninger som gjør
disse geografiske destinasjoner
til militære fraksjoner
Kulde og varme, dag og natt
Freden er fra jorden tatt

Vest mot Øst er stridens kjerne
Dollars mot Den Røde Stjerne
Men teppet gikk og muren falt
da bomben nesten smalt
Men venner de skal nå ha blitt
som kriger når de ser sitt snitt

Nord mot Sør er nå på topp
som nå kan verden stoppe opp
Fattigdom mot pengers makt
har dette frem i lyset brakt
Den fremmede og svarte fare
vil også ha og seg forsvare

Øst og Vest og Nord og Sør
kriger nå som aldri før
For urett nå har makten tatt
kjærlighet og fred forlatt
Hvem vil verdensmakten vinne
når tiden for dette er inne?

 

TOGET SOM GIKK
Toget er gått, din idiot
og ingen ville ha deg med
Fordi du er en slem despot
er du forhatt på dette sted

Det hjelper ikke om du har
din egen skinnegang så fin
Nå står du der med rumpa bar
og vesle tissemannen din

Men ereksjon du ofte har
som alle frekke pyromaner
og tror nok du er stor en kar
mens andre på deg spaner

Toget kom og gikk for deg
og lot prosjektet gå i vasken
Vet du hva folket sa til meg?
Slik går det slabbedasken!

Din fryd og glede her i livet
er ditt lureri og renkespill
som sulten gjedde mellom sivet
farlig, stygg og  ellevill

Ditt sinne og veldige raseri
når du din vilje ikke får
gjør ditt eget liv til en svinesti
og gjør at mange fra deg går

Stormannsgal må ingen være
og tror de eie kan hvert et hus
Også du må dette lære
at snart du ligger nesegrus

Din forstand er ikke nok
til dette helt å kunne fatte
Nei du dum er som en stokk
som får oss andre til å skratte

For alle vil jo ha deg bort
fra både bygd og by
Du minner om en hundelort
som får oss andre til å spy

 

JERNBANEHODEVERK
Når man frem sitt hode stikker
kan man aldri helt og fullt bli sikker
på at noen hodet vil kappe av
og henge dette på en stav
Til spott og spe for by og land
og latter bringer alle mann

Når man seg full kontroll vil skaffe
må tusen ting samtidig klaffe
Men vårt hell oss ofte svikter
når ingen gjør det som de plikter
Da foten hurtig ned må settes
og på alt det gale rettes

Når man en togmodell vil bygge
til hele folkets glede og hygge
men ikke kan få dette til
og sperres av dem som ikke vil
fordi så mange er syke og gale
og ingen planer kan komme på tale

Når man blir syk av hodeverk
kan sykdom stundom gjøre sterk
selv om man alle venner mister
og disse ler så de rister
Da man seg selv i speilet ser
men hva vil man finne der?

En narsissist og psykopat?
Selvsagt ikke, kun en vennlig kamerat
som ikke har gjort det miste galt
mens andre løgnaktig har fortalt
at nå er alt gått over styr
det fine modelljernbaneeventyr


BRYLLUPSDAG 13. JUNI
Den trettende fredag er dagen vår
for førtifjerde gangen nå i år
I regn og i sol vi sammen sto
mens vi bygget oss vårt bo
og fire flotte sønner fikk
som flyttet ut som tiden gikk
men ikke har glemt sin far og mor
hvis kjærlighet er veldig stor
til familien og livet og det gode og rette
som vi på førsteplass vil sette


 

LÅVEBRANN
Brann! Brann! Låvebrann!
Sånn dann og vann. Dann og vann
Tenne fyr. Tenne fyr
og skylde på en annen mann

Brann! Brann! Låvebrann!
I ny og ne. Ny og ne
Barnegård. Barnegård
Hevnen søt. Hevnen søt

Brann! Brann! Låvebrann!
Nå og da. Nå og da
Nå må noen si ifra. Si ifra
om pyromanens uforstand. Uforstand.

Brann! Brann! Låvebrann!
Geit i flammer. Geit i flammer
Stakkars dyr. Stakkars dyr
Hva er dette for en fyr? For en fyr?

Brann! Brann! Låvebrann!
Nå igjen? Nå igjen?
Ilden slukket denne gang. Denne gang
Det var synd. Det var synd

Brann! Brann! Låvebrann!
Nei, ingen låve denne gang. Denne gang
Hans beste venn. Beste venn
Et minne for livet. For livet


ROTTEFELLA
Nok ei rotte i fella gikk
og dommen sin den derved fikk
Andre rotter har opplevd før
at simpelt hen de bare dør

Ei felle med en lekker ost
som inngår i en rottes kost
Men denne osten var en mann
som ga visse rotter blod på tann

De plaget ham som rotter gjør
beit og klorte med skitne klør
Men plutselig sa fella pang
til heiarop og englesang

Sånt blir nesten grøss og gru
for rotter telle bare kan til sju
om man er overtroisk nok
man skremme kan en rotteflokk

En for en de vil forsvinne
og slettes ut av alles minne
noen druknet og noen brant
Men hovedsaken: De forsvant

Den siste rotta er den største
som ei blir borte med det første
den tror den brasene skal klare
og at sitt liv den vil bevare

Men vent og se på hva som skjer
når fella smeller til og alle ler
Da vil den siste rotta lett forstå
at nå må også denne gå

 

 

STJÅLET SKATT I SKOGEN LÅ
Det skjedde høsten to tusen og ni
at en kjeltring var ute og gikk forbi
og der han snart fikk øye på
at noe på Högen skulle foregå

En utstilling av kunst var klar
og snart lokalet åpent for alle var
Han tittet inn og kan ha smilt fornemt
til verten som da var høytidsstemt

Så skjedde det snart en stille natt
at kjeltringen ville ha denne skatt
og brøt seg inn og bildene stjal
fra et hus på Högen et sted på Dal

Kunstneren Allis Lysne ved navn
fikk merke snart dette såre savn
Min egen kone derved et offer ble
for simple tyver med en forkvaklet ide

Til skogs det så bar nesten like ved
der dette simple tyveri fant sted
På forhånd var det gravd et hull
for bilder med rammer av gull

Den slemme tyven har tenkt som så
at denne skatt her nå ligge må
og aldri noen glede mer bringe
fordi han et par i kne ville tvinge

I årevis dette par ham hadde plaget
derfor hevnen søt ham nå behaget
For ingen ville vel skatten finne
der den lå som et bittert minne

Men stormfull natt rev treet ned
som hadde vokst på samme sted
og så latt gull og sølv til syne komme
slik at eventyret faktisk nå var omme

Snart fikk så en skogsarbeider se
et glimt av gull og forskrekket ble
For han luktet selvsagt tyveri
som noen måtte nå få svi

Det gull han så var ikke ekte
men malerier i rammer av jord fordekte
Slikt hører jo ikke i skogen hjemme
her kunne et eller annet ikke stemme

Men også fant man tyvens sko
som han mistet og så fra dem dro
Skogens kratt og busker hadde tatt
fra ham sine sko denne mørke natt

Men kanskje han også tenkte som så
at spor av hans sko i fengsel ham få
og at disse derfor heller kunne bli
der i skogen som ingen gikk forbi

En sak for svenske polisen nå dette ble
som snart var på åstedet for å se
Tjue bilder ble dermed gravd frem
som snart til kunstneren så kom hjem

Men som alle sikkert lett kan forstå
var nå kvaliteten blitt så som så
Etter fem år under jord og stein
var denne kunstskatt blitt nokså klein

Man derfor et spørsmål må stille
hvem hadde en rolle her å spille?
For dette ondskapsfulle kunsttyveri
var kun hatefull og sanseløs idioti 

Man trodde jo først at tyver sto bak
som visste at kunst er en lønnsom sak
og ville dem penger i lommene gi
fremfor slakt og begravelse uti det fri

Tyven må derfor noe annet ha ment
og slett ikke tenkt på penger tjent
Han ville nok ramme en kunstner ille
ved dette mystiske puss å spille

Så hvem kan da denne dåd ha begått?
Det har vel de fleste sikkert forstått
For hvem vil meg og min kone hate
og som alle på Kornsjø om ikke vil prate?

Jeg hørte så en fugl som sang
at tyven sett var mang en gang
og at hans nese ble så lang
da sannheten på veggen hang

Kan hende han selv ikke dåden begikk
for tyver som denne har ofte den skikk
at de andre får jobben til på seg å ta
mens de selv holder seg borte derfra

Derfor kan tyv av kunst være død
da han omkom i flammenes hete glød
fordi han med ilden så ofte lekte
lik sin venn som sine geiter stekte

De villeste ting er om mannen sagt
som også nå på det rene er bragt
Men i sin synd skal han ikke få dø
fordi han heller vil langsomt forblø

Slik velger noen sin kurs i livet
som minner kun om en fis i sivet
De fatter ikke livets sanne verdi
før det hele er slutt og forbi

 

 

DEN TAUSE VÅREN
Når kong vinter har sluppet sitt kalde tak
kommer våren den milde like bak
Det risler i bekker
og fuglene hekker
mens knoppene frem i lyset seg skyter
og gjør ende på mørketidens mange myter

Slik har naturen fungert i lange tider
ja tusen på tusen av år hen skrider
Men så blir det stopp
for noe holder nå opp
Det finnes ikke så mange fugler som før
for mange av dem ser vi nemlig dør

Den tause våren er spådd av mange
som våkne har vært i tider lange
Jorden har farlig blitt
for livet Vårherre har gitt
Dessuten er biene også blitt færre
og dermed går det nok galt dessverre

Den tause våren vi snart vil få
da mye sammen med den går i stå
Oppgjørets time kommer
som blir en fryktelig sommer
Selv om tale er sølv og taushet er gull
vil du kanskje si jeg tar munnen for full


 

RÅTNE EPLER SMAKER IKKE
Epler røde og grønne med brune flekker
frydefull matlyst til seg sjelden trekker
for råttenskap begynner jo i det små
og selv en enkel mann som jeg kan forstå
at epler eller hva annet det måtte være
som råtne er eller blir kan på helsen tære

Når råttenskap maktens tinde har rammet
med korrupsjon og samfunnet nesten lammet
som verden nå har utviklet seg til å bli
da har en enkel mann som jeg ikke så mye å si
Da må jeg kun ta av meg hatten og bukke
og takke for at jeg får lov til å sukke

For hva kan vel jeg med problemet gjøre
når ingen med makt på min klage vil høre
da rammet jeg ble i min kjeller av vann
som tydelig skyltes kommunens mann
da han ned hugget skogen og trær så tørste
at min kjeller ikke ble tørr med det første

De fleste vil skjønne hvor ansvaret ligger
men jeg må finne meg i å bli en tigger
når jeg selv etter loven kan kreve min rett
til erstatning for skader du skulle ha sett
og høre på kommunens arrogante nei
som for meg har blitt en smertefull vei

Susan fikk jobben på teknisk kontor
med pappaens bistand, som mange tror
Men kunnskap man burde kunne forvente
manglet visst hos denne freidige jente
som da jeg spurte om hennes erfaring
ble vred og ga slett ingen god forklaring

Dermed kom Conny og hans kompani
av kommunens eksperter mitt hus forbi
Som Susan de avskrev kommunens plikt
kort og konsis og var visst vant til slikt
For i årenes løp har klager inn strømmet
men kommunen har aldri sin skyld innrømmet

Mot maktens topp jeg derfor nå ville gå
der Solveig satt og håpet hun ville forstå
Men om staben hennes kunnskap manglet
var det på toppen det virkelig skranglet
For der satt en dame om hvem ryktene sa
at med en slik ved roret går det sjelden bra

Som øverste sjef hun sitt ansvar må ta
om dette til henne jeg klart sa i fra
Men korrupt arrogant fikk jeg nei til svar
slik at jeg til min advokat fluksens drar
som derved ga pipen en helt annen lyd
hvilket ga meg en velfortjent skadefryd

For da stakk Thomas sin nese frem
og forsto problemet med mitt skadde hjem
En løgn han en stund fikk meg til å tro
for jeg ante snart at også han meg bedro
Målet kommunen nå inn siktet seg på
var å presse meg psykisk og fra dem ville gå

Jeg lærte at kommunen kontakt hadde fått
med et kontor som seg på har forstått
sanering og sletting av alle slags krav
som kommer fra folk de kan ta seg av
Med korrupt arroganse de sitt offer kan presse
slik at småfolk som meg lett lar meg stresse

Men problemet kan ikke så lett borte bli
for en mann som jeg ikke så lett vil meg gi
Alle som to og to kan forstå ikke blir fem
skjønner problemet med vann i mitt hjem
Jeg et speil kan bli og deres press reflektere
slik at kommunen snart blir nødt til å reagere

For nå skal alle som vil få kunnskap om dette
som tvinger kommunen til skaden å rette
Jeg helst ikke uvenn med kommunen vil bli
men må jeg, så må jeg, det skulle jeg si
For ingen korrupte skal få myndighet øve
da heller man må sette makten på prøve

Et enkelt råttent eple på fatet kan tas
og fjernes uten at det blir så mye mas
Men når de råtne epler blir for mange
da vil nok de aller fleste straks forlange
at fatet skal tømmes for dårlig frukt
og slik med problemet få endelig buktTIDENS FORBANNELSE
En gang da tiden vi kjenner ikke var
før et lyn gjennom rommet plutselig skar
som gjorde at Vårherres urverk ble til
for å måle det vi helst ikke vil

Hvor lenge Vårherres urverk har vært
er noe vi kanskje aldri får lært
fordi vi selv kom med i siste liten
og kan ha gjort Vårherre litt sliten

Med kunnskapens tre og forbudne frukt
vi syndere ble og måtte ha tukt
Den største straffen var tiden
som vi har slitt med i alle år siden

For tiden som går eller kommer
gir oss jo riktignok vinter og sommer
Men klokken tikker mot livets ende
og vil oss tilbake til intet sende

Tiden er derfor vår fiende blitt
en prosess som fratar oss det som er gitt
Som straffen vi alle må lide
til Vårherre setter selve tiden til side

For meningen var nok det evige liv
på en jord i fred uten strid og kiv
Som klokken går også tiden i ring
når Vårherre på ny setter sting i sving

Men da må det virkelig ryddes og stelles
på jorden vår som vi alle har felles
Vårherre er en som vet hva han vil
så denne forandring får han sikkert til

 

HELT PÅ TRYNET
Når man går på en fryktelig smell
som liksom imot et veldig fjell
må man da noe seg klare å lære
og ikke så mange fortsatt besvære
med svik og løgn og bedrag
fra morgen til kveld hver eneste dag
Som en type jeg nemlig kjenner
han trives når det rundt ham brenner
og faktisk også bokstavelig talt
lar hele sitt liv gå fullstendig galt
Han alle de andre mener skylden har
og selv sitt  ansvar derfor aldri tar
Da heller han veggen vil møte
enn for sine mange synder bøte
Helt på trynet det selvsagt da blir
når man slik utfor skrenten sklir
merket for livet av skyld og skam
skitten av grums i sin andedam


POTETSKRELL
Poteter snart må ned i jord
som vi også sørget for i fjor
Fordi nå vårens varme kommer snart
da vi for is og kulde blir bespart
Poteter derved til oss kommer
når butikkens hyller intet rommer
For slik har livet sett ut før
og enkelte av hunger dør
Sånn som verden ser ut nå

har mange ikke greie på
hvor viktig denne vare da kan bli
og ikke kun som tilbehør på si 
For med poteter kan du livet frelse
og oppnå mye bedre helse
da mange mister jobb og penger
som ingen andre måter kjenner
enn mat på bordet de seg fikk
ved å dra til nærmeste matbutikk
Mot onde tider det faktisk haster
da selv potetskrell man ikke kaster


NÅ SER JEG LYSET
Nå ser jeg lyset allerede
selv om kong vinter er til stede
For nå vil snart den nye våren komme
og hele vintermørket være omme

 

 

LEV LENGE DA VEL
Den som lenge leve vil
må noe gjøre for å få dette til
ikke først og fremst seg spise for mett
for av mye mat blir kroppen trett
Heller spise mye mindre
og derved overvekten hindre
og dessuten en riktig mat
og ikke alt som finns på fat
Gå på gym og mosjonere
eller ut i skog og mark spasere
Men noe som er veldig viktig
er å rense kroppen riktig
Avfall og slagg ut av kroppen må
som alle selvsagt kan forstå
Men ikke bare gå på do
for kroppen svetter også jo
Derfor badstu for mange er blitt
måten man blir kvitt en mengde skitt
Den som svetter mye lenge lever
og sin kvalitet bestemt på livet hever
Men den største rens for kroppen:
En fastekur syns jeg er toppen

 

 

KULDESJOKK
Jeg sitter faktisk her og fryser
hoster ikke, men jeg nyser
for kulda kom så veldig brått
så kroppen ikke har forstått
at den seg stille om nå gjøre må
på vinterkulde og himmel blå
Med varme klær og fyr på peisen 
slipper helsa å stå fast i heisen
Tran og ekstra vitaminer må til
så går nok dette som jeg vil

 

 

SNØ IGJEN
Så fikk vi da snøen for andre gang
som om vi til dette hadde trang
For egen del jeg da gjerne så
at våren var her med sin himmel blå
Men siden det nå er januar
og ikke en gang februar
da OL venter på den russiske vinter
med sportsfolk som hopper og sprinter
Jeg derfor i ro og mak bare sitter her
og glaner på det som utenfor skjer
når snøen daler og legger seg ned
og dekker det hele med sin hvite fred

 

 

DET BESTE EG VEIT
Det beste eg veit
er å vera glad
Lott og skratt - dag og natt
er vel og bra,
det er mykje ein kan flire av
Ein lott er godt, så det er flott
å leva lenge - om det heng saman...
Å le til sist
er også bra, men ikkje alltid best
då stundom denne lotten
gjer deg trist

Det finaste eg veit
er gleda som gjev meg den djupe kjensla
av det gode samvet
eit liv i fred og harmoni
med folk og fe
og alt omkring meg

Det vakraste eg veit
er gleda mi, som veks av hjertens lyst
denne ubeskrivelige lukke
eg kjenner i mitt bryst...
som når eg plukker blomer
og tenkjer på
det vakraste eg veit...
Å gjere nokon annan glad

 

 

FASTEKUR
Hvis en fastekur skulle gjøre deg pottesur
bør du absolutt bare ta deg en liten tur
ut i Guds vidunderlig friske og frie natur

Så skal du se at din surhet snart går over
som også skjer når du om natten sover
Dette er slett ingen løgn, jeg lover

For sulten du selvsagt blir og ganske trett
mens du mot din kropp gjør det som er rett
som befris for avfall og gift rett og slett

Du kan oppleve det som kalles fasteverk
som for de flestes vedkommende er noe herk
men som etter en fastekur gjør deg veldig sterk

Under fastekuren vil du etter tredje dagen
føle deg bedre og bedre, særlig i magen
som du nå selv kontrollerer og holder i kragen

La være å spise. men glem for Guds skyld ikke
at kroppen væske må ha og du derfor må drikke
så ditt renseverk virker og slagget kan stikke

Sett deg som mål å sulte deg ut en ukes tid
og med kroppspleien din gjør deg ordentlig flid
da du oppdager fred i kropp og sjel uten strid

Etter en slik hestekur som fasten jo er
vil du snart kunne innse det som poenget er her
nemlig at du føler deg vel både her og der 

 

 

PROSENTREGNING
Takk og pris for min rikdom og penger
som skaffer meg alt jeg vil ha og trenger
og luksus selvsagt, men kun for oss veldig rike

Jeg driver stort og tenker kun på meg selv og mine like
Takk for at jeg hører til den lille ene prosent
som suksessfullt har min herre Mammon tjent
Jeg tilhører virkelig verdens styrtrike elite

som slipper som andre med økonomien å slite
og ikke må sulte og fryse og for maten tigge
som alle de andre som arme ute på gaten må ligge
Takk og pris for at jeg så mange penger har
selv om jeg ganske ofte min rikdom fra de fattige tar
og at jeg ikke selv er med blant de nittini
prosenter om hvem jeg faktisk må ærlig si:
At de seg selv kun har å takke for hva de har fått
og ikke kom med på toget, som nå dessverre har gått
For de skulle selvsagt ha sett sin store sjanse
til å få sine skrøpelige finanser i rett balanse
ved å satse på bank og børs og spekulasjon
som nå over alt har medført en helt ny situasjon
der den rike prosenten blir nødt til å holde på makten
for at vi med penger i verden skal kunne holde takten
Slik tenkter den ene prosenten av alle oss

som styrtrike er i sin luksus og smoking og floss
Mens vi som nå utgjør de nittini prosent
snart virkelig får våre muskler spent
Da kan ikke unngås en streng reaksjon

som blir terrorisme og revolusjon!

 

ÅR FOR ÅR
No er det faktisk ikkje fleire dagar att
veka efter siste heilage og stille julenatt
Heile dette året er blitt borte vekk
som i julenissens store brune gåvesekk
Men når sola atter så i morgen over åsen stig
blir det stundom både vår og sikkert mere krig
og vi har nok et nytt år til vår alder lagt
så dermed er vel og det aller meiste sagt


DEN LANGE KAKELINNA
Den siste uka like før jul de gamle kaller
kakelinna som derved sammenfaller
med kulda som seg da en pause tar
for bestemor og bestefar
like før høytida setter i gang
og barna kommer og synger sin sang
Den første snøen og kulda kommer
ikke så lenge etter siste sommer
Men så det et lite mirakel skjer
for at bestemot skal kunne bake mer
uten at hun av kulda og frosten tas
i dette travle og hektiske førjulsmas
Men kakelinna er veldig kort
nok til å rekke å bake den sjuende sort
Og så setter vinteren atter inn
slik at alle må ligge i saueskinn
Men året i år det var ikke som før
da peisen var glovarm av brennhete glør
For nå kunne man tro at det våren var
noe som virkelig uroet bestefar
Desember med vind så mild og regn
han tolket heller som et dårlig tegn
Men så lenge denne kakelinna varte
han derfor også på veden sparte
Tankefull der han i stolen sin satt
han grublet på noe og plutselig skvatt
og sa at Vårherre sin jord nå ville ramme
med straffen som skulle oss gjøre til skamme
med hete intens og de mektige vinder fire
Men da måtte bestemor virkelig flire
For kakelinna var Vårherres lille presang
til henne som baking med nå var i gang

 

NYTTÅRSLØFTE
Tjue kilo jeg minst må ned
som jeg har hatt å slite med
Potet og brød jeg lyse vil i bann
og heller drikke mere vann
Eller skal jeg heller røyken droppe
slik at jeg kan kolsen stoppe
Kanskje også trimme litt
ut og traske noen skritt
I skog og mark få friske lunger
og dette lære mine unger
Bilen kjøre mye mindre
men ikke noen andre hindre
Bli en snill og god person
selv i dagens frustrasjon
Mitt nyttårsløfte dog er mitt
som jeg ofte har meg gitt
Men å holde det man lover
er som å tenke når man sover
En klype salt jeg derfor tar
når jeg fremover i livet drar
Det nye år meg piffer opp
skritt for skritt og hopp for hopp
 

JULEFREDSNATT
O jul med din glede
og barnlige lyst
med nissefar også til stede
langs hele vår  norske kyst
Det fråtses i mat så flott
og julegaver man bytter
akkurat som på kongens slott
i de fleste hus og hytter
Juletreet blir ikke glemt
men med vakre toner hylles
som synges høytidsstemt
mens mager av kaker fylles
Men snart må barna gå i seng
slik at festen kan komme i gang
med uanstendig flørting i fleng
mens andre synger englenes sang
For en tradisjon er denne natt
angivelig en fødselsdag
Men hvem vil i det hele tatt
forstå at dette er et stort bedrag
at barnet nå på tronen sitter
og i krybben ikke lenger
Han ønsker ikke glans og glitter
og heller ikke noe trenger
Fra kongetronen skuer ned
på kloden hans som julen feirer
De fleste heller vil ha krig enn fred
som de med overmakt beleirer
Nei, verden velger heller nissefar
med juletrestjerne og vinterfest
som de fra hedninger stjålet har
og tror som folk i verden flest
at barnet i krybben som nå konge er
vil synes at julen kun ære ham gir
uten å rette på ting både her og der
og de sanne og ekte sjeler befrir
Da vil nok de fleste sjokket sitt få
når kongen kommer tilbake
og alle dette da vil forstå
at de riset kan få smake

 

 

EN SUR DAG
I dag er jeg sur som ei potte
og har trukket meg inn i min grotte
Jeg sitter her på min stol og sturer
som om jeg på noe viktig lurer
men klarer ikke akkurat nå
å hele dette komplekset forstå
hvorfor jeg absolutt sur må være
og at jeg visstnok aldri kan lære
å heve meg over hva noen kan si
som ingen ting har meg
å gi
for uten det som vil meg krenke
og hele meg til bunns vil senke
Men etter en liten tenkepause
synes jeg så at denne flause
ikke er noe å bry seg med
og finner tilbake min fred


MIDTVINTERSJOLEBLOT
Nå tiden atter kommet er for joleblot og nissefest
som gladelig feires av kristenfolk og hedningene flest
men som jeg selv har problem med å akseptere
fordi ingen med tro eller tvil skal få meg dirigere

Jeg står nemlig så godt og selvstendig på egne føtter
og krever min rett til å si hva jeg vil om ens røtter
som de fleste ikke bryr seg om eller kanskje har glemt
fordi tradisjoner bedøver lett når man er høytidstemt

Midtvintersmørket har kraften sin gitt til vårt joleblot
Da solen og lyset ikke ga opp, men viste sitt heltemot
Takk være de mange blodige offer til Odin og Tor
satte joleblotsfesten så i vår tradisjon sine klare spor

Med tiden ble jolebolotsnatten en kristelig arvefest
så alle kunne seg hjemme føle som hedninger flest
Den gamle tro og tradisjon sin nye kledning fikk
men ikke alle tenker på hvordan dette for seg gikk

For de aller fleste spiller dette ikke noen rolle stor
På joleblot og vinterfest de fleste derfor faktisk tror
så viktig er for livet og for fremtiden så lys og trygg
Men sannheten er nok ikke slik, men heller stygg

For festen for solen ingen ville skulle forsvinne
forvandlet har blitt til en tradisjon og gammelt minne
En ekte hedensk offerfest til kristentro er blitt
som siden hen ble ødelagt av grådighet og annen dritt

For handelsmenn og kremmere har festen overtatt
med gaver som alle må kjøpe for lønnen minus skatt
Disse vil denne joleblotsfesten slett ikke stanse
men heller sammen med alle rundt gullkalven danse

Presset fra alle de andre som sier man bli med må
Feire med lån og kredittkort og heller siden i lenker gå
I joleblotstiden man faktisk også om tyver kan høre
som stjeler det de til barnas jolegaver så vil gjøre

Det etes og drikkes og fråtses i skamløs overflod
Mens mange andre sulter og ofre må sitt eget blod
Veldig få på denne fest tenker vel på fred og rett
som man påstår jol betyr, men tar på dette heller lett

Så danser man rundt granen, det evig grønne tre
som veldig likt en gullkalv er, som alle vel kan se
og skuer opp på stjernens topp og tenker på den gang
da vise menn kom på visitt og englene som sang

Man blander sammen så en grøt av eldgammel kultur
noe sant men ikke alt, så grøten derfor kan bli sur
Men hvilken rolle dette spiller, skal jeg ikke nå
inn på gå fordi så få er innstilt på å helt forstå

Jeg ærlig med vemod må si at jeg heller slett ikke
liker at barna ser sin mamma full av drikke
mens pappa i sin røde drakt brått i stua skrider inn
med gavesekk på ryggen og rødmusset i sine kinn 

Mens gavene barna kaster seg over med iver og glede
sitter enkelte kåte herrer og fruer som er til stede
og glaner etter en eller annen de hore kan litt med
ved å smyge seg bort til et avtalt hemmelig sted

Når dagen er så kort og vinternatten kald og lang
sies at fårehyrdene på marken hørte en englesang
I Betlehem tre vise menn en liten krybbe så
med et barn som da var jødekongen alle ventet på

Slik kirkens fromme menn sier jolen at betyr
og skjønner derved ikke selv at dette kun er eventyr
For vinterblotet feiret ble i veldig lange tider
før Kvitekrist som så til Norden kom omsider

Det lille barn i Betlehem ble ikke født en vinternatt
for hyrdene jo ute var og frosten kunne livet tatt
Nei Frelseren til jorden kom en ganske annen dag
men dagen hans ble jukset med til hedningers behag

Man kan jo ikke blande sammen dette som man vil
løgn og sannhet i en grøt som alle liker attpåtil
Den sanne tro på Gud og Jesus tåler ikke hedenskap
For mellom disse poler to må det bli et åpent gap

Når kristendom og hedenskap dog kompiser er blitt
tror de fleste ganske feil at Vårherre sier alt er fritt
Jeg derfor gjerne helt alene står og sier bare nei
fordi jeg heller nå vil vandre på den ene smale vei

For enten er det ene rett, men kanskje og det andre
uansett kan ingen av oss dette nå brått forandre
En gammel tradisjon nå rot har slått og gått seg til
så får alle og enhver om dette tro hva selv de vil

Verdens kjøpmenn må da gjerne denne festen ha
Jeg forstyrre vil da ikke og fra noen freden ta
Men kom i hu at denne festen er for Odin og for Tor
Tenk da over om du så vil følge etter deres spor


 

 

SNART ER DET VÅR
Båten er kommet opp på det tørre
og bilen har fått vinterdekk på
Så da kan man virkelig spørre
er det mer å gjøre før vinteren nå?
Hagen er ryddet og klar for sin dvale
og veden til peisen er inne i hus
La meg da slippe en ny skandale
som frosset vann og rotter og mus
Vinteren kommer med tunge skritt
og kveler oss i sin frosne skitt
Jeg derfor til våren meg gleder
som jeg meg til nå forbereder
For snart er det atter vår
da jeg barbent ut i gresset trår

 

 

TID FOR SNUE
Forkjøla jeg måtte selvfølgelig bli
nå som jeg alt hadde fått så fint til å gli
Men når tiden er inne
måtte snuen meg finne
og sette meg ut av spill for en stund
så jeg ble lenket fast som en hund
til mitt varme sengeleie
der noen må meg pleie
Men etter en dag eller tre på dette vis
blir jeg frisk og nye krefter vil gis
og kan tenke på
hvordan jeg kunne få
så mange basiller inn i min kropp
uten at noen som helst sa stopp
Da jeg husket på et besøk
av noen som luktet løk
De hadde selv nettopp ligget i sengen
og besøkte nå meg i samme slengen
slik at jeg kunne smake
på deres nybakte kake
Men denne skulle jeg nok ikke ha spist
for da ble jeg selv forkjølet til sist

 

RETT OG SLETT
Snart finnes ikke penger lenger
men det betyr vel ingen ting
For det er jo ikke dem vi trenger
når vi på livet skal få sving
Nei det vi trenger for det meste
er kunnskapen om fred og rett
For dette er det aller beste
når sant skal sies, rett og slett
For gratis er jo livets gave
som Fanden har en pris på gitt
fra starten i Guds edens have
vi fikk en jord og livet fritt
Til fange Fanden alle tok
Han lokket oss med gods og gull
slik skrevet står i Livets bok
som verden nå av er blitt full
Men uten kjærlighet og fred og rett
man ingen ekte glede får
av verdens skatter blir man trett
men det sanne gode liv består

 

DET UTENKELIGE
Kanskje det også med deg har hendt
at skjebnen plutselig har seg vendt
Hvis du i lotto et lodd har kjøpt
og straks hjem til deg selv har løpt 
for å se om du nå et vinnerlodd har
at du for premien nå er klar
og dine problemer snart vil forsvinne
fordi din gjeld nå kun blir et minne
Men for bare å oppdage dette
at ditt lodd slett ikke var det rette
Å tape i lotto er da ikke så veldig ille
for du trodde vel ikke du vinne ville
Men hvis du var heldig og lykken fant
med loddet ditt og potten vant
Da måtte du deg vel i armen klype
for deretter ut av sengen krype
Det var jo bare en drøm du fikk
En utenkelig lykke som kom og gikk 


FROSTNATT
Endelig fikk jeg litt kulde kjenne
da regnet i takrennen sluttet å renne
Jeg rimet på bilen fikk skrape vekk
før jeg kjørte av sted på sommerdekk
Nå er det jo snart et år siden sist
da høsten og mørke gjorde meg trist
Derfor jeg prøver litt lys å bringe
som når klokkene julen inn vil ringe
At når frostnatten endelig kommer
er det jo ikke så lenge til neste sommer


EN GÅTE
Når jeg ut over verden den store skuer
og ser alle de mørke skyer som livet truer
da får jeg så inderlig lyst til å gråte
fordi jeg ikke vet svaret på denne gåte
som handler om hvordan fremtiden blir
når alt jeg vet om utfor stupet sklir

 

PÅ GRENSEN
Det bodde ei megge helt ute på grensen
som jeg her kun vil kalle fru Jensen
Hun sa at jeg var en stor idiot
som kranglet med en farlig despot
Men hun hadde vel kanskje fått mensen

På grensen bodde også en fin direktør
som sa at man slikt ikke gjøre bør
Det er bedre med denne slasken å smiske
og la bygda så heller hviske og tiske
om det som den drittsekken sier jeg gjør

Jeg flyttet fra bygda og til vettet tok
men følte meg ikke så veldig klok
der jeg satt og slikket mine sår
som dessverre ikke de andre forstår
og bestemte meg så for å skrive en bok

 

 

SOMMERMINNER
Periferisk melankoli
med sporadisk hysteri
Systematisk apati
blandet med litt grubleri

Tenker mens det regnet tett
sjelden fikk jeg dette sett
at dråper inn i teltet faller
som svære våte raspeballer

Et klassisk problem
og naturens eget fenomen
som bringer frem en hypotese
som jeg mere om må lese

Jeg trodde duken min var god
på selgeren jeg så forsto
Så da jeg skuffet ganske ble
når jeg dråpene fikk se

Nedtrykthet og pessimisme
virker jo som terrorisme
skremmende og ganske slemt
og vil helst ha dette glemt

Men så atter solen skinner
og bringer fram de gode minner
Lerken der i skyen oppe
fikk nok regnet til å stoppe

 

 

 

TENK SELV
På alt du hører ikke tro
Legg heller sammen to og to
For all verdens tøys og tull
så mange av er blitt for full
Kanskje vi har trodd for lenge
det som kan vårt vett forvrenge
for manges ord er ikke bra
Derfor vil jeg si ifra
at de som styrer liv og røre
vil oss mer enn gjerne nå forføre
og kontrollere vår situasjon
med politikk og religion
med kunnskapsmakt og penger
som vi får høre at vi trenger
Sett da heller foten ned
og finn deg selv ditt eget sted
Bruk ditt hode og ditt vett
så ser du snart hva jeg har sett

 

SPIKERSUPPE
Å koke suppe på en spiker
som ganske mange faktisk liker
bruk da et lite kokekar
som du frem av skapet tar
Dernest må man ha litt vann
og skru opp varmen littegrann
Så på platen som er klar
før man en liten spiker tar
Ned i gryten denne må
og resten alle kan forstå
For dette er jo symbolikk
på en gammel folkeskikk
At man fra en liten fjær
kan skape seg en hønsehær
Å legge til er ikke bra
men heller ei å trekke fra
Hvis du en sak fortelle vil
må ærligheten slippe til

 

DÅRSKAP
Den som freidig er og frekk
kan saktens få seg en liten knekk
og oppleve sin største skrekk
hvis noen sier, kom deg vekk

Den som grådig er og arrogant
tror han er en stor drabant
Han med så mange kom på kant
da kvalme ut av munnen rant

Den som lyver, stjeler og bedrar
er ingen verdensmann og hederskar
og derfor ingen gode venner har
som ansvar for ham på seg tar

Nei, slik en mann er kun en dåre
som man til superidiot vil kåre
hvilket selvsagt ham vil såre
til han ligger på sin båre

 

KLOKSKAP
Sannhet og rett er en sjelden dyd
som ikke for alle er slik en herlig fryd
Løgn og bedrag jo så spennende er
som forlokkende er for alle og hver
Men noen er åpenbart verre en andre
da disse vil hele verden forandre
til det som som for disse selv er det beste
og merkelig nok lokker til seg de fleste
Men husk at løgn og bedrag er en felle
For når man stadig en løgn må fortelle
det vrient kan bli å løgnene skille
fra det som er sant og derfor blir ille
Man surr kan gå i alt man har sagt
og derved blir utsatt for manges forakt
Å erindre hvilken løgn man fortalte
om hvem man snøt og hvem man betalte
kan derfor bli et psykisk problem
i alle fall om man blir litt ekstrem
Den kloke vil derfor til sannheten sverge
og derved sin ære rettmessig berge
For sannheten alltid er lett å erindre
og da blir problemene mye mindre

 

FY SKAM
En dyd det er å føle skam
som bringer sjelen opp og fram
Mange gale ting man gjør
som man slettes ikke bør
Men når man dette innse kan
er det mye som går an
som gjør livet verd å leve
for den som ikke alt vil kreve
men i beskjedenhet kan tåle
at andre vil ens hjerte måle
 

 

ER DET VIRKELIG MULIG?
Det er vel ingen hemmelighet
at noen er smartere enn de andre
men også frekkere og mer brutale
og at det går an å lure til seg hele hus
og eiendommer i hytt og pine
At det går an å kjøpe slike store ting
uten å betale noe for det
Slik svindel er litt av et kunststykke
Men det går faktisk virkelig an
hvis man er freidig og slu nok
og anser seg selv som viktigst av alt
Men man må være meget intelligent
og tenke ut en plan som må følges nøye
Dersom man vil kjøpe en bondegård
av for eksempel Halden kommune
og slippe å betale for den,
skal man finne på et såkalt godt formål
som for eksempel en barnehage
som alle kommuner er interessert i
Dernest skal man be om et lån
som er rente- og avdragsfritt
på ubestemt tid, som i praksis blir aldri
Så skal man vente med å fylle ut skjøtet
på stiftelsens navn
som driver barnehagen
og la dette feltet stå åpent i noen år
Så kan man ta skjøtet frem
og skrive sitt eget navn i det åpne feltet
hvor stiftelsens navn skal stå
og la dette skjøte tinglyses og lovlig bli
slik at gården blir ens private eiendom
og selges på det åpne marked
Vel å merke at skjøtet fortsatt finnes
og ikke er rotet bort eller stjålet
av en som har oppdaget bedrageriet
Eller man kan kjøpe en hel jernbanestasjon
av NSB uten å betale for den
Man kan si at bygningen trenger
å påkostes så mange penger
at den egentlig har en negativ verdi
Derved lurer man selgeren
til å la et millionbygg selges for en krone
Så kan man fortsette å klage og lyve
om at det står så ille til
at man må rive bort vegger og gulv
fordi de er fulle av råte
selv om det ikke er sant
for å få så mange rom som mulig
til et planlangt asylmottak
som NSB kanskje ikke gir lov til
Det går også an å kjøpe andre hus
for så å sette i gang
en storm av klager og krangle intenst
med selgeren, for eksempel NSB
som da blir inderlig trøtt av det hele
og gladelig lar en beholde hele bygningen 
som kan være et lite pensjonat
av et velferdsbygg for togpersonalet
uten dereved å betale for det
Dette har i alle fall noen klart
Så derfor er dette absolutt mulig
hvis man bare er frekk og slu nok
og full av løgn og fanteri
Men det blir vel neppe mye heder og ære
man da vil få i form av et godt ettermæle
når man engang er død
som ei sviske

 

 

LILLEPUTT-TOG
Lilleputt-toget på bygdas stasjon
skal startes opp av en lokal patron
Modell av et togsett som folk kan få se
hvis de kommer en tur i ny og ne
For et jernbanetog som en liten modell
er jo bare ett av mange sprell
I kjelleren skal en pub komme til
Men dette blir vel et sjansespill
for der vil nok ølet koste litt penger
som bygdefolket til andre ting trenger
Da vil de vel heller på toget titte
enn på den rådyre puben alene sitte
Eller kanskje de lese kan på en plakat
om en stakkars forelsket tysk soldat
Men det beste som heller skulle vært gjort
var å gjøre stasjonen til noe virkelig stort
Som et hjem for flyktning og asylant
slik tenker i allfall en spekulant
når en ny suksess skal sikres
og det hele sammen spikres

 

VANN, VANN OG ATTER VANN
I vår jeg inn i mitt hus selve flommen fikk
Derfor med jobb hele sommeren gikk
Øse og pumpe og bære vann
i temmelig mange bøtter og spann
Men så jeg en ferie virkelig trengte
og hele mitt hus jeg derved stengte
Jeg heller i båten min ville være
men så jeg skulle få dette lære:
At også i båten det kom inn vann
fra et sted som jeg ikke trodde gikk an
En knekk i humøret jeg derved fikk
da hele min fritid til arbeidet gikk
Øse og pumpe og bære vann
i temmelig mange bøtter og spann
Når høsten så kom med vind og regn
var dette for meg et dårlig tegn
For nå kom det vann inn et annet sted
i huset jeg trodde jeg skulle få fred
På ny var det arbeid med dette vannet
Øse og pumpe vann oppi spannet
Men jeg greide til slutt å kampen vinne
mot alt det vannet jeg kunne finne
Når jobben var gjort jeg over ble klar
at noen i visse tråder med vilje drar
Jeg tenkte på Fanden som ild mot meg sendte
men det var en annen som ilden på tente
Mitt vann kunne slokke flammen jeg fikk
slik jeg kan se for mitt indre blikk
For vann er jo noe vi virkelig trenger
både sommer og vinter, ja enda lenger
Jeg derfor Vårherre takker og lover
før jeg legger meg ned og sover

 

 

 

NATTENS POESI
Jeg har av og til våknet på nattestid
av drømmer om handler om kappestrid
Det hele har vært så absurd og ille
at jeg da ikke klarte å ligge stille
Mine tanker jeg derfor måtte tvinge
inn på et spor der jeg kunne meg svinge
Min poetiske sans slo da ned som et lyn

og diktet var skapt for mitt indre syn
Jeg husker det som om det var i går
men så er det noe jeg ikke forstår

For selv om mitt dikt var så enkelt og bra
Kan jeg nå ikke huske hva det var jeg sa
For tankene mine altså borte kan bli
som på vinger de flyr og brått er forbi
De kommer som oftest i nattens mørke

men som dugg for solen de altså bort kan tørke
Om morgenen husker jeg således ingen ting
av det som satt mine tanker i sving

 

NYTT FORSØK
Nå er han visst i gang på nytt
den mann som har så mange snytt
Jeg så ham her i blekka vår
på svenskesiden nå i går
Med sitt brede smil og latter
som de fleste ikke fatter
kun er et spill for galleriet
og en del av svineriet
Han nå på svenskene vil spane
og ikke la dem dette ane
at han i fella dem vil fange
og håper det blir ganske mange
Som han så kan presse til
å gjøre det som selv han vil
Snart han om deres penger søker
men de får ikke se hans bøker
som er full av røde tall
fra hans mange knall og fall
For ting går ofte galt for denne
slik at hus og hjem tar til å brenne
og andre skylden gir for dette
uten selv å stå til rette
Fordi han jo er ganske lur
men selvsagt snart blir veldig sur 
når han dette diktet leser
og derfor mot meg sikkert freser
Men kanskje får han dette til

med sitt lure renkespill
slik han gjerne vil

 

 

LITT PÅ TVERS
Som du kan se av disse vers
går livet ofte litt på tvers
Men man må tungen rett i munnen ha
og ikke noe legge til og trekke fra
men snakke sant og ærlig være
og om livets gode lover lære
som på rettferdighet må bygges
dersom alt skal for oss trygges
Men hat og harme hører faktisk også med
da mye ondskap dessverre finner sted
Selv Vårherre da vred kan bli
Han hater de onde og vil straffen dem gi
som derved herfra vil forsvinne

med deres ondskap friskt i minne
Men så vil fred og godhet senke seg
over meg og kanskje deg

 

OVER HUNDRE
Som evig optimist jeg er

og positiv til livet her
jeg dog har skjønt en grense finnes
hvis jeg ikke feil nå minnes
kan man leve hundre år og mer
om man ikke over budet trer
Livets lover holdes må

og vi må prøve å forstå
hvordan livet kan forlenges
og ei fra lyset utestenges
Men elske denne vakre jord
hvor vi får et dekket bord

Livets tre, et gammelt løfte
som man sjelden hører noen drøfte
eller tenker på Vårherre som
snart er her og holder dom
Jeg på siden hans meg stiller

og ut meg heller derved skiller
fra alle dem som vil seg undre
når de ser at jeg blir hundre

 

UNDER HUNDRE
Jeg har å bære litt for meget
og tenker da på store steget
når jeg ser på vektens pil
peker dit jeg ikke vil
Over hundre kilo har det blitt
ikke brått, men litt om litt
Jeg tenke vil på hva jeg eter
hvor mye og hva allting heter
Spise mindre fagfolk mener
men man må også bli en trener
Løpe, jogge eller bare gå
er noe man kan lett forstå
vil bringe vekten dit den skal
til åtti-nitti i alle fall

 

 

UKENS MYTOLOGI
Solens dag er nok den største av alle
en hviledag da våre tanker på plass kan falle
Søndag vi fått har fra solguden Ra
som egypterne hentet sine krefter fra
Men dagen derpå er blitt månens dag
fra en avgud i Babel og av et lavere slag
Mandag kan derfor være litt blå
og som slett ikke alle forstår seg på
Men tirsdagen er tilegnet krigsguden Tyr
og minner oss om tiden som flyr
da ukens midtpunkt snart et faktum er
For Odins dag er det som kommer her
Men så stormer Tor med sin hammer frem
som torden og lyn i de tusen hjem
Men fredag betyr snart at uken er omme
Dagen til Frøyas skjønnhet kan komme
Men denne frue har også krigerens sinn
selv om hun av kjærlig godhet gir et skinn
Endelig lørdag vi kommer til nå
Stjernen Saturn og avgud vi må forstå
Men som i Norden er laugardag
i badet der legemet renses for skitne lag
som i løpet av ukens strev og møye
ofte ble verre enn man helt kan fordøye 
Derfor til mytologiens krefter man tydde
uten å skjønne hva dette betydde
For avguder ingen ekte hjelp kan oss gi
derfor er troen på deres kraft nå forbi
Men som ukens dager dog oss om minner
så de likevel ikke helt forsvinner

 

KJERNEKRAFT
Nagasaki og Hiroshima
Tsjernobyl og Fukushima
Vi alle med skrekk og gru vil minnes
fordi det disse velkjente steder finnes
tanker med stoff som livsfarlig er
og som nå lekker litt ut her og der
For hva skal man med avfallet gjøre,
det som er farlig å bare berøre?
Tross dette verden seg stadig ruster
i tilfelle noen til ilden puster
og kan sprenge atomer i frustrasjon
fordi man har tapt sin maktillusjon
Eller naturkatastrofer kan strømmen stanse
i et atomkraftverk som er i balanse
Ut av kontroll det hele fort bringe
slik at alle verdens bjeller vil ringe
og varsle om at det nå er slutt
og snart smeller av den siste salutt

 

TERASSELIV
Som så mange andre sånn som meg
synes det er deilig å sole seg
De rike som nok av penger har
pakker sin koffert og til Syden drar
Men vi kan utmerket klare oss hjemme
på terassene våre når solen er fremme
Derfor jeg flere terasser har bygget
på husets begge sider vi har oss hygget
Frokost mot øst ute når solen står opp
men på sydvestre siden er varmen på topp
Ja selv en vinterdag vi sjansen tar
på terassen som både tak og en levegg har
for ikke å snakke om utepeisen
som vi fra varme og lys får rett i fleisen
Pølser på grillen en vinternatt
på terassen i friluft vi faktisk har hatt
Men da vi litt sprø er som folk om oss tror
som steller oss slik i huset vi bor

 

NITTIFEM
Dette er mitt dikt nummer nittifem
som du herved selv har funnet frem
På godt og vondt om liv og død
om sunnhet og sykdom og åndelig nød
som til livet selvsagt hører
når man så dårlig seg oppfører
at det er best å dra seg hjem
og lese nummer nittifem

 


 

TUSEN BARN
Tusen flotte trær må dø i dag
Hugges ut av urskogen for å gi de rike
nye flotte møbler så de kan kaste de gamle
Men trær er det vel nok av
slik at jeg ikke trenger å bry meg om det
Jeg er dessuten veldig opptatt nå
for nå skal jeg kjøpe billetter til kampen
Tusen trær må dø i dag
Tusen, ja kanskje enda flere

Tusen vakre fugler må dø i dag
på grunn av giftig gass og støv og stråler
av brent plast og eksos fra biler og fly
Men fugler er det vel nok av
slik at jeg ikke trenger å bry meg om det
Jeg er dessuten veldig opptatt nå
For nå skal jeg hjem og se en videofilm
Tusen fugler må dø i dag
Tusen, ja kanskje enda flere

Tusen uskyldige små barn må dø i dag
på grunn av sykdom og sult
enda det finnes mat og medisiner andre steder
Men barn er det vel nok av
slik at jeg ikke trenger bry meg om det
Jeg er dessuten veldig opptatt nå
For nå skal jeg hjem og vaske bilen
Tusen barn må dø i dag
Tusen, ja kanskje flere

 

 

 

NESTEKJÆRLIGHET
Å, hvor høyt vi elsker deg
vår kjære nye venn
Kom til oss og bli som vi
så vår kjærlighet til deg kan bestå
Lær av oss å tenke
og tale og gjøre alt riktig
slik som Paven sier
Men hvis du krever
å få tenke selv
eller enda verre
At du sier det er noe galt
med måten vi elsker på
Da kan du ikke bli hos oss
og vi kan ikke lenger elske deg
For da
har du ikke
den rette tro som oss
og er en opprørsk kjetter
som må bannlyses
og kastes ut av vårt hus
for å dø i ensomhet

 

 

 

FØLG MED
Lytt på radio, se på skjermen
Nå strømmer nemlig nyhetssvermen
liksom mange sinte veps og fluer
som skremmer oss og gjerne truer
Men også stikker og bedøver
som vi sannelig behøver
nå som verden går amok
da rike av penger og makt ikke får nok
De kriger seg til hva de vil
og setter verdens fred på spill
Med nyhetsstoff i fem minutter
om ditt og datt og derpå slutter
med den siste fotballkampen
for sport vi mottar helt på tampen
Halve tiden sporten tar
når nyhetssendingen er klar
slik at verdensbildet ikke blir
så intenst at dette svir
Da blir man stemt til sorg og fryd
da tap og seier gir hver sin lyd
Hva som virkelig gir mening
er dog ikke sport og fotballtrening
men forståelsen av selve livet
som bare er et pust i sivet
Derfor sport er ganske riktig
for den som synes det er viktig
slik at vi av redsel ei forgår
og ikke så mye av selve livet forstår 
Propaganda derfor flettes inn
og preger alle våre skjøre sinn
slik at makten bakom makten
styrer oss til siste akten
av det teater vi nå beskuer
og som hele verden truer
Det som viktig er blir unna gjemt
slik at allting snart blir glemt


 

MAKTSYKE
Budsjett og prestisje og dollar og jobb
en hodepine for hver og en politikersnobb
som blokkerer de andre og derfor kan miste
sitt grep om makten helt inn i det siste
Men fem på tolv man plutselig venner blir
og kan puste ut med et fårete smil
Fordi at man nok en gang hele verden har lurt
til å tro på en løgn som så mange har spurt
om hva skal bety for verdens nasjoner
når kongressen er full av falske kujoner
som ikke vil si hva de nå på med holder
når de verdens folk så mye lidelsevolder
med bombefly og de nyeste droner
og tanks og krigsskip med svære kanoner
Svaret har selvsagt med penger å gjøre
som maktens elite vil for sine kriger føre
og ojen som alle forstår er så veldig viktig
for dem som tror at de alt nå gjør riktig
Men snart kan det være for sent om å vende
og derfor til helvete verden kan sende


DEN FØRSTE SNØEN
Snart daler ned den aller første snø
som minner oss om det, at vi alle snart skal dø
for høsten viser oss at livet går sin gang
og at døden hører med som svanens sang
Men ingen heller vil at livet skal ta slutt
selv om høsten kommer ganske resolutt
og den første snøen daler til oss ned
og vakkert dekker over alt på hvert et sted
Til våren atter bærer frem sin underfulle gave
og jorden skaper om til Edens have

 

 

MUSENE FRA MONSANTO
Søte hvite mus i Monsantos trange bur

har et liv så kort og lider en fryktelig tortur
der hvite små mus må til
for å teste det som vitenskapen vil
Som maten vi alle setter frem
på bordet i de tusen hjem
Men helseskader musene får
betyr ikke så mye når samlebåndet går
De byller får og magesår og kreft
Men sånt er bare plunder og heft
For de penger har og en veldig makt
slik at ingen har mye de skal ha sagt
Lik musene som kommer og går
så oss om vi ikke varsomt trår
Derfor folk i toget nå har gått
og hva Monsanto er, har vi forstått

 

GALSKAP
Noe galt er nå i gjære
for slik skal livet ikke være
Folk i opprør verden over
som raser over alle lover
som menn med makt
nylig har tilveiebrakt
for å holde folk i tømme
som vil helst fra dette rømme
Det gode liv kan være slutt
med velferdsstatens mange kutt
Jobb og penger, hjem og hus
har forsvunnet ned i fossens brus
av kaos og elendighet
og meningsløs fullstendighet
Krig og strid på fronter mange
med våpenordrelister lange
som styrtrik da gjør noen få
som dette vil skal foregå
Mot farlig mat man protesterer
som giftfabrikker produserer
fordi naturen har gitt opp
og snart den kanskje sier stopp
Krisene er blitt for mange
og klagelistene er nå for lange
Men hva helper det å bråke
når vi raver i en tåke
og ikke ser hvor verden går
fordi vi dette ei forstår

 

EN TUNG DAG
Søndag morgen så varm og fin

jeg satt ute på terassen med kaffen min
Da en venn kom på visitt
som hadde med problemer slitt
for å finne trøst og fred
da han med så mye stred
Mens vi satt og pratet sammen
da kom sannelig madammen
og hentet mannen sin med makt
fordi han hadde noe sagt
som gjorde at hun nå forsto
og la sammen to og to
At mannen måtte legges inn
for terapi og medisin
Snart kjørte bilen deres bort
det hele gikk så veldig fort
og tomt det ble og veldig trist
men slik det måtte gå til sist
For når man ikke selv forstår
at man på de siste krefter går
Da må man hånd om tas av andre
slik at man livet kan forandre

 

 

KANSKJE DET
Jeg er kanskje litt dum
noen sier i alle fall at jeg er det
og kanskje også litt slem
for det sier også noen
Men selv ønsker jeg ikke
å være noen av delene
For jeg vil helst være rettferdig
og korrekt og sannferdig
Men da kan jeg også bli harm
på urettferdighet og løgn
som det er mest av
i dagens pillråtne verden
både i de store hovedsteder
og hver minste bygd
Men mot slik en overmakt
av ondskap er det ikke lett å seire
Derfor er jeg nok litt dum
som overhode prøver
Derfor er jeg nok også litt slem
som refser dem
som ødelegger for meg
og andre som
vil ha det annerledes
enn de som i sitt onde hjerte
er fulle av jævelskap

 

 

PILLEMISBRUK
Narsissist og psykopat
må tilbys forvaring og isolat
Intrigemaker og kverulant
manipulator og spekulant
egosentrisk hypnotisør
som hyler når han tror han dør
men frekk som flatlus likevel er
og lurer seg fram her og der
hyperaktiv løgnaktig og smart strateg
med dette spesielle preg:
At ingen er over eller ved siden
og som plager andre hele tiden
Som i speilet ei klarer å skue
seg selv som annet en fredelig due
men at han urett så absolutt har
og andre med lyst og vilje bedrar
Slike bør ikke få piller å ta
for disse kan aldri bli skikkelig bra
Gi heller pillene til noen andre
som friske blir og vil livet forandre
 

 

INGEN VEI TILBAKE
Verden forlengst er kommet dit hen

at nå vi kan under gå sammen med den
for nå er det visstnok for sent å snu
det er bare å vente på grøss og gru
Penger og olje og fred og natur
forsvinner en etter en i orden og tur
Tilbake vi sitter med tomme never
det skriker i magen og mange bever
Sulten og fattig og stadig på flukt
hordene stjeler vår siste frukt
som jorden har gitt oss med smerte stor
da vi i naturen har satt våre spor
Vi jorden har plyndret for all dens skatt
mineraler og olje og gass både dag og natt
for å berike den lille elite som har
fra før så mye og som fra oss tar
det lille vi eier av gods og gull
og samler i hauger til bingen er full
Av gift og skitt er naturen skadd
som i fruktbar jord ned er blitt spadd
Radioaktiv er verden blitt nå
med strøm og kraft til store og små
og datamaskiner og telefoni
som fort blir for gammelt og slitt fordi
fabrikkenes samlebånd ei må slutte å gå
for da kan det hele snart gå i stå
Nervøsitet og misnøye tydelig er
urolig blir folk både her og der
Man derfor seg samler til det siste slag
som minne kan om Herrens store dag
da verden forgår i et ragnarokk
alle som en og i samlet flokk
Så nå er det snart ikke mer vi kan gjøre
hvis vi da ei på Vårherre vil høre
som sier han nå til aksjon selv vil gå
og endelig la oss dette forstå
at vi slett ikke er denne klodens eier
men heller må gå på Vårherres veier

 

KRIGSLYST
Fred er ei det beste, men at man noget vil
som Ibsen sa til folket når han ikke fikk det til
Man stride må og seier vinne med sin makt
dette er hva dikteren så gjerne vil ha sagt
Men krig og vold og våpen fører ikke frem
og kan kloden ikke gjøre til vårt kjære gode hjem
For fred nok alle ønsker seg, men hvor er den blitt av
når fryktelige stormer blåser over alle ville hav
og slemme våpenprodusenter kappes om å finne
opp de verste våpen som er laget noen sinne
Det er her de nye droner i bildet kommer inn
et ubemannet bombefly blir krigens neste trinn
der ondskapsfulle menn med makt kan se
hvor målet deres er og ganske enkelt fjerne det
Da freden lett kan borte bli fra vår kjære jord
og etterlate seg de aller verste spor
Men kanskje Ibsen på en måte derfor hadde rett
og at han glimt av lyset faktisk hadde sett
for om man freden gjerne helst vil ha
må man motet til seg ta og om dette si i fra:
At krigens fremste talsmenn og dens onde profitører
må alle ut til fronten slik at vi siden dette hører:
Nå har de alle livet av hverandre faktisk tatt
slik at kloden vår blir reddet fra den siste vinternatt
 

 

FØR OG NÅ
Det var mye verre før

da vi på brødet hadde smør
og ikke mye sånn som nå
når vi har haug med pålegg på
Det var mye verre før
så ser man jo hva penger gjør
fattiglus så mange var
mens nå de fine biler har
Det var mye verre før
jeg derfor i mitt hode klør
når de sier at alt til helvete nå går
og ikke dette snart forstår
at det var mye verre før

 

GOD MORGEN
Sengen var så varm og god

når jeg våknet og forstod
at dagen endelig var her
Jeg måtte strekke mine tær
og komme ut av sengetøy
men dette var jo ikke gøy
for søvnen ennå hang igjen
som min aller beste venn
Min tanke klarnet om en stund
etter nok en høneblund
da jeg på vekkerklokken så
at jeg på jobben måtte gå
Snart jeg så ved bordet satt
og en kopp kaffe hadde tatt
for så i bilen sette meg
og dra på jobben i en fei

 

NORSK I DALSLAND
Nordmenn i Dalsland har det herlig og fritt

og foreningen vår er nå ti år blitt
Det norske selskap i Dalsland har klart

å vokse seg sterk og har også bevart
sitt formål for fremme av trivsel og glede
når vi samles til fest med mange til stede
Vi spiser og drikker og danser og ler

og reiser på tur både her og der
Men svensker og andre kan òg være med
på kalaset og glede seg sammen i fred
Så la oss takke de som initiativet tok

og dannet foreningens medlemsbok
Men sammen vi alle klubben har bygget
med vennskap og samhold vi har oss hygget
Og det har vi tenkt å fortsette med
i Dalsland som for oss er det rette sted

GRATULERER MED DE TI ÅR !
Hilsen Allis og Roald

 

 

 

KREPSELAG
Det er for meg noen ting i livet
som vanskelig er å nei til takke
som krepsen der nede i sivet
når den stirrer opp med hodet på skakke
Som krepsefanger duger jeg ikke
men delikatessen kan selvsagt kjøpes
ved innom butikken å stikke
og skal noe herved røpes
så er det at når krepsen i disken kommer
kan jeg som sagt ikke si nei
For da er det høst og ikke sommer
og krepselag med lua på snei
Med øl og snaps og vin og dram
et vennelag er alltid flott
men krepsen må da opp og fram
som viktigst er og veldig godt

 

 

LEK MED ILD
Man ilden ikke med leke må
for da det fort kan veldig ille gå
Hus og hjem kan da brenne ned
som låven ute ved grensen et sted
og liv kan gå tapt i flammenes rov
Derfor er dette forbudt ved lov
Likevel noen loven trosse må
og kan ikke dette riktig forstå
De tenner en brann for å spille et spill
når de ikke så mye annet får til
Med fart og spenning de livet fyller
og andre for brannen de beskylder
Så strømmer deres tårer frem
og håper at spillet deres går hjem

 

PENGER OG MAKT
Hvis ditt mål er å tjene mange penger
må du vite hva verden virkelig trenger
Så må du vite hvor pengene finnes
nemlig olje og gass om jeg riktig minnes
eller i våpenproduksjon og krigsindustri
for ikke å snakke om helse og farmasi
Men glem ikke maten vi alle må ha
eller sprit og røyk og narkotika
Innpass i dette systemet du skaffe deg må
og bli med i eliten av de ganske få
som styrer det hele som verdens herrer
men for sannhet og rett veien sperrer
ved media og informasjon kontrollere
og la hele verden manipulere
til å tro på løgn som gjør svart til hvitt
og kan alle som protesterer bli kvitt
Da penger i mengder du håver inn
og får makt over verden som da blir din

 

KROKODILLETÅRER
Hu hu som jeg gråter og har det så ille
nesten som at jeg må ta meg en pille
for nå kan jeg virkelig ikke sitte stille
og tie om hva jeg nå skal bestille

For alle som en er jo stygge mot meg
og har stjålet en dødsviktig levevei
fra min kone som nå ikke klarer seg
og til helvete sendt oss i en skikkelig fei

Men nå skal jeg sannelig hevnen min ta
og sier til verden om dette i fra
at komunens metoder slett ikke er bra
og derfor jeg gården tilbake vil ha

Når man så veldig korrupt og kriminell blir
at kommunen til selveste fanden frir
da må man forvente at det utfor kjapt sklir
Derfor jeg nå her min forklaring gir

Slik kan en stakkar frem føre sin klage
han mener at noen vil ha ham av dage
og tror at de ham fra byen vil jage
som han selv kunne gjort til edens hage

En mann som ikke kan se sine egne feil
som tror han kan seile en båt uten seil
sin edder og galle han sprer via mail
men tør ikke se på seg selv i et speil

For om stakkaren ville sannheten sett
da hadde han kanskje fått seg litt vett
og innsett at han likevel ikke hadde så rett
men tok feil også han, rett og slett

Ta derfor hans ord med en klype salt
for det han forteller er slett ikke alt
Han likevel mesterlig har oss fortalt
hva han mente som skjedde innen det smalt

Man hunden på hårene aldri må skue
for da kan man sannheten virkelig true
og virkeligheten med vilje underkue
og nedover panna trekke sin nisselue

Hvis sannheten herom nå komme skal frem
og fortelles til alle i de tusen hjem
må skurken og kona nå settes i klem
slik at e-vis blir avslørt sammen med dem

 

SJØMANNSLIV
Min evne som sjømann er nok så som så

men båt jeg da har på havet det blå
En cabincruiser med Volvo Penta
Jolle på slep som jeg i Stavanger henta
På camping i Strömstad med gode venner
vi sommeren nyter som livsgnisten tenner
Men snart jeg fikk i fasaden et stikk

tross ekkolodd jeg på skjæret gikk
Der jeg sto fast og slett ikke så from
da noen meg omsider til unnsetning kom
Selv om jeg nok ingen god sjømann er
har jeg sannelig lært litt av dette her
Når jeg i fremmed farvann kjører
jeg nå på sjøfolk gjerne hører


 

SOLSTORM
Vår verden kan snart til sin ende komme
med begert fullt og over kan flomme
For når ondskapens mål er fylt endelig opp
vil Vårherre temmelig sikkert si stopp
Jakten på kraft og på jordens skatter
er farlig for jorden som enkelte fatter
og en synd som vi alle for snart må betale
da farten øker og vi kjører som gale
mot stupet uten å tenke på konsekvensen
av dette og nærmer oss grensen
for hva som seg gjøre lar med elektronikk
som fanger oss i moderne teknikk
Nauren og livet vi krenker med allskens skrot
og glemmer at dette kan gi oss en bot
som ingen av oss dog opp kan gjøre
og derfor til strenge straffer vil føre
Vårherre kan nemlig en solstorm sende
og på vår elektroniske verden raskt gjøre ende
 

 

GRØNN DÅRSKAP
Forlengst våre farger symboler er blitt
i politikken og derfor litt sønderslitt
Noen er røde og noen er blå
noen kommer og noen må gå
Men disse som sier de grønne er
har vist seg å være til stort besvær
For pengene styrer jo også de grønne
som enhver idiot jo lett kan skjønne
De sykle burde, eller på føttene gå
men tar heller bil eller fly når de må
på sine miljøkonferanser være med
til andre siden av jorden et sted
For alt kun et spill er for galleriet
om penger og makt og svineriet

 

 

EPLEHØST
Jeg plantet i hagen et epletre
det skjedde for nesten ti år siden det
Dengang en liten pinne det var
men siden et tre opp av jorden seg skar
Jeg vannet godt og treet stelte
og på jorden jeg nitrogenet mitt helte
som alle trær så gjerne til seg trekker
I år ble det frukt så rød og lekker
som vi så høstet inn i kilovis
og har frukt biologisk i massevis
Jeg lærte som ung at et eple om dagen
holder legen unna og orden på magen!
Så plant også du et epletre
og tanken på dette til andre spre

 

 

HJELP  E-VIS
Et nettsted som e-vis vi hjelpe må
slik at så mange som mulig nå kan forstå
at byen og landet og verden behøver
en mann som e-vis eier som prøver
å vinne sin sak og tilkjent sin rett
selv om hans kamp slett ikke blir lett
og kunsten seg lære å fienden eksponere
som over alt finnes og vil oss kontrollere

Lær om hvor ondskapens hemmelighet er
Nemlig i styre og stell og kommunen her
Ordfører, rådmann og andre kommunepamper
der alle som en vil ha fotballkamper
Sorenskriver såvel som avisredaktør
er korrupte som rotter i byens kloakkrør
Ja helt inn på tinget er rottene klar
for å støtte partiet de valgt seg har

Klikk derfor på linken du her finner under
og støtt denne stakkars mann og hans plunder
med ditt klikk og kanskje et kort kommentar
som jeg vil tro du på snart vil få svar
Men husk det du leser er ikke alt
for det er temmelig mye som ei blir fortalt
Saker som kjent har jo flere sider
som man se vil med tiden som skrider

www.evis.no
 

HVORFOR IKKE
Fra Syria å være nå i dag kan ikke være lett
for det som skjer i deres land er ikke rett
Det er som liksom noen vil at verden skal forstå
hvem det er som makten har og så til krig vil gå

Man splitte vil et gammelt folk og skille venn fra venn
Med det som mål at deres land til ilden sendes hen
slik at kristen, jøde og muslim ei heksegryte blir
og verden fra sitt fangenskap i deres klør befrir


For disse religioner har vår verden utfor sendt
et stup og spenningen til bristepunktet spent
Dommens time kommet er for alle dem
som tror at de har rett og at de snart til Gud skal hjem


Det om dem som tror, men verdens vise sier jo:
Det finnes ingen Gud slik man lures til å tro
Men syrere tror fullt og fast på Gud som da blir tre
Jesus for de kristne og måneguden Allah, pluss Yahweh


Når dette stakkars folk som i tusen år og mere til
har sammen stått og uten strid, blir utsatt for et spill
må jeg jo spørre hvorfor ingen kloke hoder sier nå
At alle disse parter tre nå til hver sin Gud må gå


Hvis deres guder kun den samme viser seg å være
som deres lærde gamle menn har villet alle lære
Da kan jo ikke denne Gud med dem holde alle
når de mot hverandre slåss og to av dem må falle


Nei da vil kanskje Gud bli vred og foten sette ned
og la dem ta hverandre slik at det så blir
fred
Så hvorfor kan ei verden nå til sakens kjerne gå
og spørre deres guder tre om hjelp til å forstå
hva dette kaos skal bety og hva som hende vil
og heller enn å gjemme seg tre frem og hjelpe til


Hvem ugress er og hvetekorn på verdens store åker
De gode er vel ikke dem som kalles urokråker
Husk det er den smale sti som til freden fører
og at du slett ikke må tro på alt du ellers hører
Mens verden mot sin ende går og alle ting med den
som profeten skrevet har
 med hellig blekk og penn
NATTPOTTA
Jeg har alltid foretrukket gyldne morgenstunder
når solen sine lyse stråler mot meg sender
og jeg stille sitter her og beskuer et vidunder
et skaperverk som Gud har gjort med sine egne hender
Jeg stille folder mine for å sende opp en takk
til Gud som gjerne vil at også jeg skal gjøre litt for ham
Jeg da kom på at dagen før jeg ganske mye drakk
av livets vann selvfølgelig og slettes ingen dram


Da må man jo omsider også dette vannet late
noe da og noe da for natten er så lang
Da nattpotta er god å ha om vi om den kan prate
For nattpottas betydning har de aller fleste glemt
Ikke det at jeg i nødens stund og trang kan ty til den
Men heller for at min lille hageflekk blir litt oppstemt
Fordi mitt eget vann kan brukes om igjen

Jeg derfor gjerne opp av sengen min står klokken åtte
for da jeg meg lister
 ut og tømmer min morgenpotte
SÅ KOM FROSTEN
Tidlig morgenstund i september
Frostrøyk hviler over grønt gress 
Gradestokken forkynner to kuldegrader
Blomstene viser sin underdanige overgivelse
Trærne venter på sin nye fargeprakt
Det glitrer i milliarder av små krystaller
Solen stiger og plutselig er alt som i går
Freden er god en slik morgen
Vinterklargjøring i hagen haster
Vann må stenges, potteplanter må inn
Det blir litt kaldere nå
Men alt er så vidunderlig vakkert

 

 

 

LANDHANDEL
Madammen sto ofte ute på trammen
utenfor hennes lille butikk
for å se etter kunder som var ute og gikk
Hun ved sitt blide smil dem fanget
slik at noen tok det store spranget
og gjennom hennes dør så gikk
slik at madammen penger i kassa fikk

 

 


TENK NYTT
Jeg ofte sitter ved bordet og glaner
ut av mitt vindu og på de andre
jeg ser ut på gaten som driver å vandre
På alle disse jeg lurer og
spaner
Det hender jeg da blir helt tom for tanker
inntil en vandrer på døren min banker
og får mine tanker i nye baner

 

 

 

HVILEDAG
Søndag er dagen til solens pris
Lyset og varmen og kraften som gis
fra solen til alle som elsker den
fordi den er vår beste venn
En hviledag som alle trenger
etter ukens strev og jakt på penger
Fra den jødiske sabbat til solens dag
har Vårherre slått et viktig slag
for at alle hans barn skal ha det bra
både arbeid og hvile og lykke ha
som solen uten betaling oss gir
og fra verdens stress oss derved befrir
Glem da Vårherre aldri å takke for dette
for da gjør du faktisk det eneste rette

 

 

 

MORSOMT
Jeg stadig mores over ting som dette
at visse skruer på meg stadig må rette
Som allting vet så mye bedre
om hvem man faktisk burde hedre
og hvem som bygdetulling derfor blir
hvilket lokker frem mitt brede flir
For om dette er ment å holde vann
fremstå da heller som en voksen mann
uten å gjemmes i et hemmelig hull
og tvilsomt spre det rene tull
for så tilbake til hullet som rotte å pile
Ja da må jeg virkelig smile


BRUK HODET
Bitterhet og oppstøt sure
noen av for lett blir rammet
Som tror de er så veldig lure
og aldri har seg riktig skammet
De egne feil og mistak overser
selv de over grensen trer
og mener sitt om ditt og datt
om dem som bære vil sin hatt
som de synes passer best
og sitter stolt på sin høye hest
Noen uredd kaster seg i kamp og strid
med onde folk som skaper splid
og bitterhet og magesyre
som kan bli spennende lektyre
Men kun for dem som lese kan
og hode har som en herremann
til mer enn hatt å sette på
Det kan jo alle lett forstå

 


 

RETTFERDIGHET
Atter en sommer er nå blitt et minne
om det jeg trodde jeg skulle finne
Solens varme fikk jeg selvsagt kjenne
men freden i verden, hvor var den henne?
Med krig og fattigdom og nød
og mange lette etter brød
Hvordan kan solen gi meg ekte glede
når ingen rettferdighet er til stede?


 

SELVSIKKER
Vær ikke så viss på at du har rett
når du deg om tenker nå
Du kan også ta feil og har kanskje ei sett
det som andre så lett kan forstå
For ditt vett kan ha blitt fortrengt
av tankene på at du selv er den beste
slik at ditt ego blir helt forvrengt
og langt fra er som de aller fleste
Da selv det seg sier at alt det du gjør
kan stikk motsatt være av det normale
og at meningen din blir bare rør
slik at det hele blir en skandale

 

 

SØTE DIKT
Hvorfor skal dikt være så veldig søte
som jordbær med sukker og fløte
om kjærlighet og fred og slikt
med sol og varme som nesten en plikt
Nei gi meg dikt med smell og knall
fra en dikter med sans for tordenskrall
som våger på ømme føtter å trø
slik at de vil at poeten skal dø
Gi meg en dikter med modig penn
som til sin mening tør gi seg hen
med skrivetøy som et flammende sverd
Å lese slikt er tiden det tar virkelig verd

 

 

IKKE SÅ ILLE
Det stormer og raser og flommer
så man kan frykte tiden som kommer
Naturen og klima i opprør er
og skaper problemer for noen hver
Men dette er da ikke så ille
for verden må jo ikke stå stille

Krigen er ikke som kriger var før
at man skyter på folk så de dør
Nei, krigen er nå blitt en industri
som planlegges grundig med strategi
Men dette er da ikke så ille
for verden må jo ikke stå stille

Penger i banken var også et mål
som snart må drikke den siste skål
Det lønner seg ikke lenger å spare
da penger i banken kan være en snare
Men dette er da ikke så ille
for verden må jo ikke stå stille

Maten på bordet vi ei lenger dyrker
da færre og færre har slike yrker
Nei, maten skal kjøpes i en butikk
og fraktes med fly og god logistikk
Men dette er da ikke så ille
for verden må jo ikke stå stille

Helse og sunnhet er god butikk blitt
og legemiddelindustriens rykte litt slitt
man kan få en pille for det meste
halvsjuke folk er jo det beste
Men dette er da ikke så ille
for verden må jo ikke stå stille

Det graves og sprenges og bores hull
etter olje og gass, mineraler og kull
og tapper jorden for edle stoffer
og glemmer at dette krever sitt offer
Men dette er da ikke så ille
for verden må jo ikke stå stille

Nå må penger og prester og politikk
snart dette bringe i rette skikk
ellers vil verden et ragnarokk bli
og det hele kan snart være helt forbi
Men det er da ikke så ille
at verden til slutt blir ganske stille

 

 

 

VÆRSÅGOD NESTE
Hvis noen forlanger å komme først
fordi de tror de er best og størst
Da hils fra meg og fortell dem som så
at alle i kø må tålmodig stå
Be dem stille seg foran sitt speil
og studere sine mange feil
fordi de ned litt må jekkes
mens synderegisteret deres sjekkes
Da kommer nok hatten til snart å passe
og i sine synders straff må vasse
Men flere i køen står foran dem
for mot målet å komme seg hjem
på godt og vondt, får en vel si
for misgjerning er noe svineri
Slik ondskap ut bare må brenne
og svien på kroppen synderen kjenne
Snart kommer nok turen også til dem
som gjerne først vil komme seg frem
Et trøstens ord er da godt å høre
når man med skjebnen får noe å gjøre
De som går først, er alltid de beste
men snart blir det værsågod neste!

 

TENK OM
Tenk om terrorister ikke fantes
at det bare var frihetskjempere
Da ville vi fått det fint
For frihetskjempere er snille de
mens trrrorister er slemme

Tenk om psykopater ikke fantes
at det bare var friske folk
Da ville vi fått det fint
For friske folk er snille de
mens psykopater er slemme

Tenk om fattigfolk ikke fantes
at det bare var rikfolk
Da ville vi fått det fint
For rikfolk er snille de
mens fattigfolk er slemme

Tenk om alle var sånn som meg
og alle var enig i det jeg sa
Da ville vi fått det fint
For sånne som meg er snille de
men de andre er slemme

 

 

 

STORE TING
Bedre store tanker er
enn store ord
om det vi føler her vi er
på moder jord
Vil du derfor gjerne gjøre
store ting
må du livet riktig føre
og ikke gå omkring
å tro du er så viktig
som alt gjør ganske riktig
Gjør heller dette lille
varsomt og stille
Vær kjærlig mot din neste
og gi ditt beste
Slik en tanke størst
må komme aller først
La denne tanke høy og stor
stå som blomstene i flor
Da lønnen du for dette får
og lykken din består

 

 

 

HVA ER VITSEN
Hva skal vi med sannhet
når løgnene er så interessante?
Hva skal vi med virkelighet
når illusjonene er så troverdige?
Hva skal vi med rettferdighet
hvis den tar fra oss makten?
Hva skal vi med godhet
når vi blir slått på begge kinn?
Hva skal vi med venner
når vi ikke kan stole på noen?
Hva skal vi med penger
når de intet er verdt?
Hva skal vi med fred
når krig er så innbringende?
Hva skal vi med paradis
når verden likevel er bra nok?

 


 

ENDELIG
Snart er helgen atter her
en hviletid for noen hver
Fri fra lager og fabrikk
fra kontorer og butikk
God mat og drikke og vennefest
synes mange jo er best
Eller ut på byen gå og blåse ut
og komme hjem som fuktig klut
Alt stress som man har samlet opp
skal jages ut av ens gamle kropp
Men helgens korte rekreasjon 
av ukens slitsomme frustrasjon
blir fort til mere stress og mas
som man på ei lett får has
slik at det skal bli så bra
at man på jobb igjen kan dra
og hvile ut fra helgens driv
for å få det gode liv 

 

FREDAG DEN TRETTENDE
I dag er det nok en gang en av de dager
fredag den trettende som over mange klager
men dette er heller min lykkedag
og som slett ikke av det verste slag
Dagen som jeg dengang min tilkomne fikk
og inn i et langvarig livsforhold gikk
Med Allis som er min beste venn
som jeg gjerne kan velge om igjen
Fra nittenhundreogsytti og frem til i dag
har vi holdt trofast sammen i lag
Så fredag den trettende jeg ikke frykter
tross i denne dagens skumle rykter
Hver gang det skjer, så glad jeg blir
fordi tallet tretten meg styrke gir
Fredag den trettende juni den gang
var som å høre en himmelsk sang

 

 

JAKTTIDER 
På tyttebærtur i skog og på hei
du må varsomt gå på denne farlige vei
For jegere med sine kuler og krutt
kan brått gjøre livet ditt endelig slutt
hvis de på fingeren rastløse er
og tror du er elgen i området her
Ta da din sykkel til butikken heller
for under jakten er det jo livet det gjelder
Kjøp dine tyttebær ved superens disk
bevar ditt liv og hold deg sunn og frisk
Men husk på at farer ikke lurer
kun i skogen på dine tyttebærturer
På sykkel kan du jo i grøften kjøre
eller med møtende biler få noe å gjøre
I fare for livet du derfor alltid går
Jakt eller ikke, hvis du forstår

 

MORGENSTUND
Morgenstund har gull i munn
er hva man sa om denne stund
Da solen tittet berget over
mens de fleste bare sover
Hvor kommer dette gullet fra
som alle vil så gjerne ha?
I drømmen bare dette skjer
av ordtaket jeg bare ler
For det er jo noe tull i grunn

 

 

LATTERLIG
En latter god sa man livet vil forlenge
Smil og glede derfor man kan trenge
Min lever hopper av fryd og glede
når jeg i morsomt selskap er til stede
Hele kroppen blir da med på denne leken
og helbredes raskere enn ev skjennepreken
Jeg foretrekker derfor alltid godt humør
og ser det humoristiske i alt jeg gjør
Så trist det er når noen av meg ikke ler
fordi de ingen vits med det jeg sier ser
Av meg selv jeg derimot kan le
for da vil ingen andre gjøre nettopp det
Jeg derfor komisk gjerne kan være
for av klovner er det mye man kan lære

 

 

TÅKEPRAT
Høstens farger ut seg brer
og sine melankolske farger sprer
Tåkedisen siger frem
og dekker alle hus og hjem
i denne hvite klamme ull
som er verd sin vekt i gull
for dem som noe skjule ønsker
av det de på så ofte pønsker
For innhyllet i tåkedis
gjemmes unna mangt bevis
og kverulantens tåkeprat
kan faktisk skjule en granat
som er ment å sprenges
og fiendene inne stenges
Snikksnakk kun til dette fører
at man fantasien smører
Men tåkeprat kan roe ned
med inntrykk av en herlig fred
La tanken heller slippes fri
ispedd litt melankoli
 

 

 

TENN ET LYS
Høsten er kommet og mørket tar over
for sommerens varme når bjørnen sover
Bladene ned fra trærne fyker
når stormen gjennom hagen stryker
Mens vi venter på snøen og nattefrost
forblir vi på vår vante post
og gjør som vi ellers pleier
så godt vi kan og langt vi greier
i mørket som langsomt kommer
og skiller oss fra siste sommer
Det er da vi i natten et lys må tenne
som helt til våren så kan brenne

 

 

NOK ER NOK
Som mange kanskje har forstått
har jeg nok over grensen gått
når jeg i slik en frustrasjon
treffer denne konklusjon
fordi jeg ei kan akseptere
at noen vil meg kontrollere
Pest og plage har meg rammet
som fra en slange kan ha stammet
Derfor må jeg reagere
og la dette budskap sirkulere
slik at alle advart blir
og ikke utfor kanten sklir
Nok er nok, mitt mål er nådd
Nå som jeg et frø har sådd


 
MIN DOBERMANN
En gang jeg fikk en valp som ble større
slik at de andre snart sluttet å spørre
om hunden min var sikker og trygg
eller om den var farlig og stygg

Alle ble redde for Tex, men slett ikke jeg
for hunden forsto at den tilhørte meg
og lydig var som bare en slik hund kan bli
som skjønte at jeg hadde alt å si

 

 

NYE DIKT LEGGES TIL ØVERST

Truls 24.08.2014 07:16

Ja, sånn kan det gå når man vil ha håkon med på visa si. Tomt rundt tullingen. Alle hans hus forlatt. Og hans barn er sett gråtende langs riksveien.

Truls 16.06.2014 09:19

Ikke så mye info ute. Stasjon og krøll, samt han har blitt nektet og kjøpe hus (som er til salgs) til salgs her på bygda. Noe som har gjort han rasende

Roald Danielsen 13.06.2014 07:50

Har bare venta på det. En god nyhet altså som takkes for. Kom gjerne med flere!

truls 13.06.2014 00:37

Traller til versa dine :) Flott! Nå som du er i gang? Hva skjedde med modelljernbanen og kafé i stasjonsbygn.? Harru hørt at stang klurra til dette og? ;)

hobitten 31.08.2013 11:22

Du er en riktig Poet! Flotte dikt og vers må jeg si. Du setter ting på spissen, men treffer så rett så rett. Hilsen gammel venn fra bygda :)

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar