APOKALYPSENS VIRKELIGGJØRING

DE FIRE RYTTERE I ÅPENBARINGEN ER SYMBOLET PÅ AT VERDEN GÅR DYSTRE TIDER I MØTE FØR DEN ENDER

APOKALYPSEN ELLER ÅPENBARINGEN FORKLARER HVA SOM SKJER I DAGENS VERDEN BEDRE ENN ALL VERDENS MEDIAHUS

SPESIELT FOR OPPRIKTIG TROENDE SOM VIL VITE HVORDAN TO VIKTIGE BØKER I DEN HELLIGE SKRIFT FORKLARER DAGENS BISARRE OG GRUSOMME VIRKELIGHET PÅ EN TROVERDIG MÅTE.

 

INNLEDNING

Bøkenes Bok, Bibelen, er velkjent for sine profetier om fremtiden. Fra Første Mosebok til Johannes Åpenbaring fortelles det om djevelens kupp for å ta makten over jorden og om hvordan denne maktraneren skal slås tilbake og henrettes slik at Skaperens hensikt til slutt blir oppfylt. Dette tar tid og for å holde ut ventetiden, har de troende fått profetiene å trøste seg med.

Allerede i Edens hage ble det lovet at slangens hode til slutt skulle bli knust. Opp gjennom tiden fikk djevelen mange tilhengere som tok makten over verden. Abraham ble kalt Guds venn på grunn av den måten han førte sitt liv på fordi han trodde på Gud. Hans etterkommere ble Israels nasjon. Blant dette folk oppsto profetene, deriblant Daniel på 500-tallet før Kristus. Daniels profeti utmerker seg ved at en engel forklarte hva som skulle skje på det politiske planet i verden. Jesus var den lovte Messias, den utvalgte, og henviste til Daniels profeti. Mot slutten av ventetiden på Guds rike, skulle en ødeleggende styggedom vise seg som tegn på at nå ville snart alt være over.

 

TEGN PÅ ENDETIDEN

Men innen dette skjedde, skulle noe annet finne sted. Det daglige offer skulle tas bort, ble det sagt. Dette betød at gudsdyrkelsen skulle opphøre ved tvang. Med andre ord, friheten til å tilbe Gud skulle stoppe. Etter det skulle det gå 1290 dager, hvilket tilsvarer 3 år og 7 måneder. Ettersom engelens fremstilling var så enkel og lettfattelig, er det grunn til å tro at dette gjelder bokstavelige dager, altså rundt tre og et halvt år. Men da skulle så den ødeleggende styggedom komme til syne. Hva kan det bety?

Engelen fortalte Daniel at sytti uker, som en forstår er profetiske årsuker, totalt 490 år som er spesielle år for Guds folk. 69 av disse er forklart og forstås som tiden fra Daniels tid frem til Messias kom. Men en siste årsuke, altså sju år, skulle spares til senere, nemlig de aller siste dager før verdens ende, som forklares i Johannes åpenbaring. En hemmelighet som bare dypt troende kan forstå. Denne siste uken skulle deles i to like deler og kjennes på visse begivenheter som er tydelig beskrevet både i Daniels profeti og Åpenbaringen. Disse periodene hver på tre og et halvt år omtales også som 42 måneder, 1260 dager og en tid, tider og en halv tid. Ha dette i minne når du leser videre. 

Jesus ble spurt om tegnet på hans gjenkomst og verdens ende. Svaret finnes i evangeliene. Det skulle komme mange falske profeter, krig, hunger, pest, kriminalitet, lovløshet, jordskjelv og andre naturkatastrofer. Hendelser som dagens verden er full av og som derfor viser at verdens ende virkelig er nær.

Men Johannes Åpenbaring oppsummerer alt på en begripelig måte og viser som i Daniels profeti at en engel forklarer Johannes hva som skal skje.

Djevelen fremstilles som dragen som gir sin makt til en rekke ville dyr som da betyr politiske makter. Et dypere studie er nødvendig for å få med alle detaljer, men i korthet kan sies at Gud leder begivenhetene frem til et bestemt punkt da dommen faller. Dem Gud vil ødelegge slår han først med vanvidd. Men villdyrene gir seg ikke uten kamp. Det er denne situasjonen vi har i verden nå, men det skal en oppriktig troendes øyne til for å se det.

 

EN NY VERDENSRELIGION

Religionsfriheten er i ferd med å avskaffes til fordel for en helt ny religiøsitet som er konstruert av en blanding av alle religioner. Det kalles New World Religion a la New Age og er initiert av selveste paven i Rom. Senteret for denne nye religion er lagt til den nye ultramoderne byen Astana i Kazakstan og kan ses på nettet.

Verdens regjeringer sliter med sine religiøse undersåtter som av og til kan bli litt vanskelige. Derfor lager de en ny religion som de kan kontrollere fra A til Å og vil tvinge alle til å anta denne nye form for gudsdyrkelse som i virkeligheten er dyrkelse av djevelen. Dette er det samme som å avskaffe det daglige offer og oppfyller på en perfekt måte Daniels gamle profeti. Langsom fjernes troen på Gud og Jesus fra skolene og samfunnet ellers. Når beskjeden kommer om å avskaffe kristendom og tradisjonell gudstro, kan man derfor med god grunn begynne å telle dagene. 1290 dager, tre og et halvt år, så kommer noe mye verre. Et system som tar sikte på å fange inn alle levende mennesker på jordkloden og gjøre dem til roboter med kunstig intelligens. Folk kommer til å stå i kø for å få "smarte hjem" (Internet of Things) og bli "superintelligent" med sin hjerne tilkoplet en stor datamaskin som forteller hvordan man skal tenke, snakke og handle. Enten du tror det eller ei, så er dette allerede en virkelighet og blir større og større for hver dag som går. Mobiltelefon har vi hatt lenge, og man vet at denne stråling er skadelig. Nå kommer 5G som er 20 ganger sterkere enn 4G og er sammenlighet med strålingen i en micro-ovn. Levende organismer består av vibrerende celler som nå vil bli utsatt for en kraftig forstyrrelse som kan ødelegge fertiliteten. Vi ser det allerede på bier, fluer, mygg, småfugler og mus som forsvinner fordi de har problemer med å formere seg. Denne ødeleggelse er en styggedom for livet og naturen og selvsagt for Gud selv. Men heldigvis vil ikke denne styggedom få operere så veldig lenge. Daniels profeti kommer de troende til unnsetning: Det gjelder å holde ut til slutten av de 1335 dager, som er 45 dager lenger enn de første 1290 dager til styggedommen kom. Men når denne kom, skulle det bare gå en og en halv måned til Gud selv ville gripe inn. Gjorde han ikke det, ville intet kjød bli frelst. Dermed vil det skje en brå forkortelse av trengselstiden og en endelig slutt på den gamle slanges tyrrani.

Kanskje er dette sted det eneste sted du har lest en slik forklaring på Daniels profeti. Men Gud bruker ofte spede røster fra ørkenen for å varsle folk om det som kommer. Du kan selv lese bibelteksten; Daniel kap. 11 og 12 samt Åpenbaringen kap. 13-18. Les også Matteus kap. 24, Markus kap. 13 og Lukas kap. 21.

 

DE FIRE RYTTERE I ÅPENBARINGEN

Dette skremmende bildet av fire ryttere på fire gallopperende hester, har fascinert mennesker i århundrer. En hvit hest med en bueskytter med en krone på hodet. Så følger en rød, en svart og en grågul hest som tydeligvis symboliserer kongemakt, krig, sult og pest. i Åpenbaringen kap. 6 kan du lese detaljene.

Det er flere forklaringer på hva hestene betyr. Noen skiller seg ut ved å hevde at den hvite hesten må være Jesus Kristus. Men det er jo Jesus selv om forklarer hva som skjer og kan derfor vanskelig være den som stormer frem sammen med krig og sult og pest for å plage menneskene. Derimot er det mer sannsynlig at den hvite hesten er en falsk Messias, selveste Antikrist, for falske profeter var det første Jesus advarte om da han sa hva som skulle kjennetegne endens tid. Vokt dere for de falske profeter! Djevelen kan dessuten skape seg om til en lysets engel og bedra selv noen av de troende.

Alle disse fire hester med skremmende ryttere har vi sett fare over jorden, men det verste kan ennå gjenstå. Falske profeter vrimler det av og den smale sti er vanskelig å finne, men det lar seg gjøre for den som leter etter sannheten uten å la seg lure av fine ord. Mange frykter en tredje verdenskrig og klimaproblemene kan gjøre det vanskelig å produsere nok mat. Tørke og flom om hverandre er store hindriger for bøndene. Økende fattigdom og slum bidrar til sykdommer og pest som allerede er tiltagende. Problemene som de fire ryttere skaper vil snart kollidere på samme sted som alle andre problemer, økonomiske, sosiale og politiske. Punktet i historien er bestemt og det er Gud selv som har fastsatt tid og sted. De fire vinder vil slippes løs og jordkloden kommer til å rystes slik at verdens elendighet faller sammen og danner grobunn for ny vekst da de saktmodige skal arve jorden etter at djevelen og hans tilhengere er styrtet i avgrunnen.

Et paradis vil da vokse langsomt fram ved at naturen har slått tilbake angrepet mot den. Fra sine skjulesteder kommer det frem noen skjelvende men levende sjeler, noen her og noen der, men ikke mange. Likevel nok til at mennesket som kronen på Guds mesterverk, kan fortsette å utvikles naturlig til den planlagte fullkommenhet og endelig oppfylle jorden som de skal råde over som konger og prester. Ikke over hverandre som mennesker, men over alt liv under dem. Den gamle befalingen blir da gjentatt: Råd over fiskene i havet, fuglene under himmelen og hvert dyr som rører seg på jorden. Som konger over det fysiske og materielle, men som prester over det åndelige og himmelske. En prest hjelper sine medmennesker å finne veien til Gud.

 

DEN NYE HIMMEL OG DEN NYE JORD

Guds hensikt med livet på jorden var ikke den verden vi lever i. Paradiset som var en gang fikk alle himmelens engler til å lovprise Gud og alt ble sagt var overmåte godt. Dette paradis var en vakker hage eller park i et begrenset område på jorden, et sted i Midt-Østen, antagelig Mesopotamia. De to første mennesker, Adam og Eva var fullkomne skapninger med utsikt til å leve for bestandig. Men hvis de var ulydige, måtte de dø. Den gamle slange lokket dem til å spise av frukten på kunnskapesn tre, som sto midt i hagen. Dermed begikk de verdens første synd, men det skulle bli verre. Gud gikk i rette med dem på en måte som en kjærlig far ville refse sitt ulydige barn. "Hva er det du har gjort?" Et slikt spørsmål viser at Gud ville ha dem til å angre og si "Ja hva er det jeg har gjort?" Men verken Adam eller Eva angret og mottok derfor Guds dom, ble drevet ut av paradiset og overlatt til seg selv inntil de vendte tilbake til jorden som de var tatt fra. Den alvorlige synden var derfor at de ikke ydmyket seg og angret det de hadde gjort mens de kunne. Å ikke angre er å synde mot den hellige ånd, og slik har det vært til denne dag.

Den gamle slange hadde vunnet første omgang, sagt Gud farvel og nå i ferd med å skape sin egen verden, den vi fortsatt lever og lider i. Men Gud hadde sin plan klar i tilfelle djevelen klarte det. Han forberedte en evig løsning ved å love at Messias skulle frelse de rettskafne og sannferdige fra den byrde Adams og Evas synd hadde påført sine arvinger. Gud åpenbarte seg for Abraham og lovte hans etterkommere et eget land, som ble Israel. Gjennom en av stammene, Juda stamme, skulle det komme en frelser, Messias, som kom i og med Jesus fra Nasaret, og som skulle vende folkets tanker mot Gud igjen. Hans lære har i årene siden spredt seg til jordens ende og teller i dag to og en halv miliard mennesker, katolske, protestantiske og uavhengige kristne. Men de aller fleste er bare kristne i navnet og teller derfor ikke for Gud. De lyver, hykler, stjeler og raner og slår i hjel akkurat som dem som ikke bekjenner seg til kristendommen. Jesus vil si til dem på Guds store dag, gå vekk fra meg, jeg kjenner dere ikke.

Guds løsning på problemet som oppsto i Edens hage er å skape en ny himmel og en ny jord. Ikke bokstavelig, men i overført betydning. Djevelen og hans onde engler, demonene representerer den himmels som skal fornyes ved at ondskapen skal utryddes. Jordkloden har ikke gjort noe galt, men skal likevel brennes opp, det vil si den verden av ondskap som for tiden er i ferd med å ødelegge kloden. Det vil fremstå en ny jord i form av en helt ny verden av goide mennesker som tjener Gud ved å leve sitt liv som Gud har bestemt er den beste måten å leve på, og som bygger på de to store bud: Elske Gud av hele sitt hjerte og hele sin sjel og hele sin hu, og sin neste som seg selv.

Alle har vi valget mellom disse to verdener, den djevelske full av hat og hevn, krig, ondskap, løgn, tyveri, drap, sykdom, lidelse og død. Eller Guds verden med kjærlighet, sannhet og ærlighet, brorskap, rettskaffenhet og rettferdighet, fred, glede, gjestfrihet, gavmildhet, hjelpsomhet, barmhjertighet, sunnhet og skjønnhet. Er det virkelig vanskelig å velge?

Gud har ved å innsette Jesus som konge i dette nye riket, garantert at dette vil bli noe av. Jesus ble torturert og henrettet av folk fra sin egen stamme, jødene ( Juda stamme). Et justismord som jødene i århundrene som fulgte har blitt straffet for ved å bli forkastet av Gud når deres hellige by Jerusalem ble ødelagt i år 70 e.Kr.

Dette er nå to tusen år siden, og verdens begivenheter er en oppfyllelse av profetiene om verdens ende og opprettelsen av den nye himmel og den nye jord. Det vrimler av falske profeter som alle er inspirert av djevelen som for å lure dem har skapt seg om til en lysets engel. Dyret og den falske profet er som to parhester med sin vogn i full fart mot kanten av stupet. Moderne teknologi er brukt for å bedøve folk og få dem til ikke å bry seg om det som skjer. Overvåking via kameraer og sosiale medier, samt mobiltelefonene har gitt dem total makt over verden. Penger er drivkraft og lokkemiddel og mange har solgt sin sjel til djevelen for penger, politikere, popstjerner og alle de styrtrike evangelistene.

Djevelens lakeier har som mål å infiltrere og ta styringen på hver eneste bevegelse på jorden. Dette har de drevet med i flere hundre år og viser seg i de utallige hemmelige selskaper som lurer sine lange tentakler inn over alt, spesielt i kirker og bedehus. Men den som er oppriktig og ærlig og våken, klarer med Guds hjelp å avsløre bedrageriet og gå inn i sitt lønnkammer og knele for Gud og be om hjelp til å holde ut disse aller siste dager av den gamle verden som feilaktig blir kalt "Den Nye Verdensorden" som akkurat nå holder på å smeltes sammen med "En verdensreligion" og "Ett globalt (digitalt) pengesystem".

Djevelen og hans enorme hær av tilhengere har stilt seg opp for kjempe mot Gud. De har klart å fjerne det som er kjernen i troen på Gud og Jesus. Og nå vil de sette inn nådestøtet ved å utrydde hvert eneste menneske som bekjenner seg til Jesus Kristus og hans sanne lære. Dette blir som å stikke fingeren i øyet på Gud, som derfor vil reagere resolutt og med stor kraft.

Den som Gud vil ødelegge, slår han først med vanvidd. Og dette kommer snart, for verdens økonomi og pengesystem holder på å bryte sammen. Ikke hvis, men når det skjer, vil det bli slikt kaos som verden aldri før har opplevd. For det finnes ingen redning, ingen steder å få hjelp. Alt kommer til å stoppe og folk blir rasende på myndighetene somd erfor svarer med å lamme befolkningen så de ikke blir farlige for dem. De kan da slå av strømmen så det blir mørkt og stille, eller de kan sende ut visse sterke stråler fra sine mange antennetårn som er over alt og forstyrre folks tanker og atferd. Du vet vel at nå kan hundeeiere skaffe seg en liten dings å trykke på så hunden slutter å gjø? Slike "kanoner" er allerede på plass over hele kloden, men bare de våkne er klar over det.

Kaos er et orde som er for svakt til å beskrive det som nå venter oss like om hjørnet. Harmageddon er et sterkere ord, men i vår villeste fantasi er det vanskelig å forestille seg det som snart vil skje. Det som gjelder er da å ikke la seg lure av de falske profeter og den falske messias. Men heller flykte ut av byen og til fjells. Eller gå inn i en lønnkammer, ens soverom, for å vente stille til Guds vrede er over.

Når støvet har lagt seg over djevelens onde himmel og jord, vil den nye himmel og den nye jord straks komme til syne. Jordens natur og klima vil rense seg selv på kort tid og folks åndelighet og tankegang vil renses av dette sjokket de nettopp har opplevd. Med bena på den nye jord, vil de med sin bevisste tankegang, sin åndelige himmelverden, forstå at den sanne Gud i hemmelen har oppfylt sitt løfte som han ga i Edens hage, i paradiset.

Alle de døde vil i tur og orden komme frem fra gravene, der de har ligget som i en dyp søven. De har ikke vært i himmelen, for den er for Gud og hans åndelige skapninger englene. Troen på at mennesker blir engler når de dør, er en falsk djevelsk ide som den gamle slange presenterte for Adam og Eva: "Dere skal slett ikke dø!"

Himmelen er ikke et sted, men en tilstand. Vi mennesker kan komme i "den sjuende himmel" som betyr at vi er så lykkelige som vi kan bli. Åndelighet er en gudegave og betyr en bevisst forståelse av at vi er levende og kan bestemme over oss selv. Derfor sies det at det må være en sunn og frisk ånd i et sunt og friskt legeme. Dette er det fullkomne for oss mennesker som vi må søke og som både Gud og Jesus vil hjelpe oss til.

Jeg har med denne beretningen forsøkt å forklare det nesten ingen bryr seg om, men som er viktig får å kunne leve et godt liv. Jeg håper du som har lest dette har funnet mitt arbeid nyttig og interessant. Men jeg må innrømme at jeg kan ta feil på visse punkter fordi opplysninger og kilder kan være mangelfulle. Ett er likevel sikkert: Gud er god og vil gjerne redde oss fra den farlige situasjon vi er i akkurat nå. Men da er det viktig å unngå dyrets merke de prøver å sette på oss og få oss bedøvet og ute av stand til å gjøre motstand. I stedet la Gud sette sitt merke på oss. Han har en "engel med skrivetøy" som like før dommens dag farer over jorden og speider etter ærlige og rettskafne sjeler. I mine bønner til Gud både morgen og kveld, ber jeg om å få være blant dem denne engelen setter et merke på. Hvis du tenker likedan, kan også du få Guds merke som gir himmelsk vern nå en annen engel med det store sverdet farer over jorden for å rense den for alt som ikke skal være her. Sorgen over en tapt urettferdig verden, vil raskt gå over da glede og fryd over en ny rettferdig verden. Dette er hva apokalypsen handler om. 

ROALD DANIELSEN

 

PS. Jeg arbeider med en sammenhengende utredning av Johannes åpenbaring og vil prøve å forklare hva jeg forstår av dens mange profetiske og åndelige bilder. For den interesserte leser kan jeg love mange tanker kanskje ingen har tenkt på før. Slik forståelse blir til ved å lese bokens 22 relativ korte kapitler mange ganger og se dette sammen med verdens historie helt frem til dagen i dag. Åpenbaringen er nok den vanskeligste boken av Bibelens 66 bøker å forstå, men det finnes flere grunner til at den er skrevet nettopp slik.   

 

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar