KORNSJØ-EPOSET

TO KREFTER STÅR MOT HVERANDRE, MEN TIL SLUTT MÅ DEN ENE AV DEM GI SEG. SPØRSMÅLET ER BARE HVILKEN

Historien om den tapte kampen om Kornsjø stasjon for å gjøre den til et senter for kunst og kultur i stedet for et asylmottak. Men snart tjue år etter er det ikke er blitt noen av delene. Hva kan det komme av? Les dette diktverk og du forstår alt.

1
Hva er vel Kornsjø for et gudsforlatt sted?
Min kone spurte, men her vi dog for en tid slo oss ned
da kunst og kultur vi bedrev
Hun malte bilder men jeg bare skrev
Det var langs veien til Sverige at vi Kornsjø så fant
men her var det også at flere gode år av vårt liv forsvant

For med bygdas elite vi visst kom på kant...

2
Den første min kone og jeg der i bygda møtte
var en svenske som sa at han kunne trenge vår støtte
Han ville at Kornsjø skulle bli
mer enn et sted å kjøre forbi
Med fineste kunst og kultur på Kornsjø stasjon
og om dette til bygda vi ville gi mer informasjon

Som uventet medførte litt skepsis og diskusjon...

3
Men min kone og jeg var jo akkurat flyttet hit
og som fremmede ble vi derfor gransket bit for bit
Bygda for oss ble derved litt sær
og kunne vel kanskje bli til besvær
Men slik er det jo også på andre små landsens steder
hvor bygdedyr herjer og hindrer at folket seg gleder

Vi innbød til møte om kunst som en gledesspreder...

4
En kunstforening skulle bli til i grenseland
med en ildsjel ved rattet den snart kom i stand
ikke så stor men enkel heller
for det er jo innholdet som teller
Et slikt prosjekt kunne jo siden vokse seg større
for vi hadde alt vårt på det rene og tørre

Men det var en mann vi hadde glemt om å spørre...

5
På møtet kom ganske mange, både liten og stor
som trodde på vekst i bygdas gjengrodde spor
Mange for dette var glade
som om de fikk sjokolade
Man ønsket den nye foreningen lykke og hell
Selv satt de på gjerdet både morgen og kveld

For dette kunne da ikke gå an, slik tenkte de vel...

6
På enkleste vis ble vår forening for kunst etablert
på Kornsjø der slikt ikke før hadde eksistert
Men målet for øyet var klart
og kunsten i bygda nå ble bevart
Men grunnlag for vekst var kanskje ikke så stor
i ei bygd der de fleste bare sitter og glor

Og ikke kan se at gresset gror og på noe tror...

7
Før var det liv og røre da nesten hundre mann
som på stasjonen jobbet med hode og hand
og i mange slags fabrikker
eller i en av tre butikker
Men så kom jo fremtid og velstand plutselig brått
og snart gjorde slutt på det som hadde bestått

For fremtiden nå hadde kommet og gått...

8
Og Kornsjø stasjon ble av Staten forlatt
på grensen helt øde mellom skog og kratt
De reisende tjent i hundre år
med tog som her ikke lenger står
De suser bare forbi og hurtig av sted til vår hovedstad
til markedet der som med oss andre er likeglad

For det er penger som teller i høyeste grad...

9
Slik tenkte nok ikke kong Oscar den andre
han ville i Norden transporten forandre
og bygde derfor Kornsjø stasjon
under sin kongelige administrasjon
Helt på grensen mellom sin doble makt
for Sverige og Norge hadde dengang en pakt

Med jernbanesporet var grunnlaget lagt...

10
En drøm om vår fremtid var til oss nå kommet
og all slags teknikk hadde over oss flommet
Nå skulle vi alle så hurtig fram
men røyk og damp var ingen skam 
Dette store baneverk man sammen måtte bygge
og skulle nok i mange år med dette med oss hygge 

Men snart var også denne drøm kun en liten skygge...

11
For årene gikk, men ble ikke så veldig mange
tre-fire slektsledd er jo ikke så fryktelig lange
Hundre år er som ingen ting
når man nå på toget fikk sving
Tiden med rallarnes blodslit og alt det derre
var snart blitt glemt, men det skulle bli verre

Kornsjø stasjon skulle bli solgt til en bonde, dessverre...

12
Men innen den slik en bedrøvelig skjebne fikk
ville svensken jeg møtte, sette en liten prikk
og få Kornsjø på kartet satt
en liten kulturmessig fargeklatt
Han til selveste jernbaneverket skrev et brev
som syntes ideen var god, men et luftig svev

Men da var det bonden seg på toget hev...

13
For til Oslo han dro for å snakke med toppen
til jernbanens direktører og dro ut proppen
av deres tunghørte øre
og ble tvunget til på ham å høre
Da bonden fra hovedkvarteret endelig gikk
han den beryktede leiekontrakten med seg fikk

Og trodde han hadde tatt siste stikk...

14
Når i Oslo han var, han seg på trikken lurte
Men da kom en dame og om billetten hans spurte
sitt hode han prøvde å vrenge
men hun måtte ut ham slenge
Så ille var fallet i gaten at døden han kunne møtt
Per Ståle i Sentrum syntes dog dette var ganske sprøtt

Det rare var det at slik var denne fyren støtt...

15
Han var jo et geni og greide fint å vri tingene til
slik at fordel han fikk med sitt utspekulerte spill
Fra det at han på trikken snek
han vridde saken som en lek
til det at han ble skadet og nær av dage tatt
av en liten kvinne som mann var for sin hatt
 
Dermed ut av saksen denne reven freidig smatt...

16
Han krevde på den annen side litt for tort og svie
Om det han av skrøt og kunne om dette ikke tie
at han også dette slaget vant
selv om det ikke var sant
Han var jo bare veldig smart og kunne for seg snakke
Men selv han ikke kunne se at han var helt på skakke

Og fra Oslo han bare sammen kunne pakke...

17
Med slik en smart og slu taktikk, han mange overvant
For retten han dem trakk for ting som ei var sant
Med sine talegaver kjekke
han liret av seg løgner frekke
og vant med sine tårer sin dommers sympati
som syntes at hans fiender for dette burde nå få svi
 
Hvis slik en rev løs får gå, hvordan skulle det da bli?

18
Når stasjonen fylte hundre år, det måtte markeres
da skulle kunst og kultur på stasjonen danderes
Novemberutstilling og Kornsjødager
for slikt får man ikke mange klager
Men likevel en bondemann veldig uggen ble
da han på leken våres ikke kunne få være med

Derfor straks han bare måtte vekk bli sendt av sted...

19
Stasjonen vi hadde fra høyeste hold nå låne fått
For i det Herrens år to tusen, var hundre år jo gått
En kunstutstilling den oss minner
om toget på sine rustne skinner
Vi gratis lånte stasjonen av NSB til denne gode sak
til tross for at en bonde på dem hadde fått et tak

De derved styrke viste og sparket bonden bak...

20
Hvis bondens kontrakt var et godt dokument
ville nok dette ikke skjedd og på denne måten hendt
Vi skulle ha spurt deres leietager
om å låne huset for disse dager
Men nettopp på grunn av hans svik og brudd
hadde NSB oss hjulpet, og ryggen til ham bare snudd

Men da var det som om man i bygda hørte et skudd... 

21
For mannen som troll av sin eske spratt opp
Dette kulturverk han for ville sette en stopp
Han skulle heller flyktninger ha
som på stasjonen ham passet bra
Sitt smarte prosjekt ble dog ingen gedigen suksess
Han stoppet ble av Staten og fikk bite i sitt  gress

Men dette skulle bare lede til ennå mere stress...

22
Når Staten ham flyktninger nektet like ved sporet
han raskt slang et krav om erstatning på bordet
Tre millioner for tap av lønn
eller rettssak og ingen bønn
Slik noen tjener til sitt brød på simpelt vis
men denne gang var han dog ingen heldiggris

Og alle bare lo av mannens tøv om krav og pris...

23
Det var jo nemlig slik med denne mannen
at han litt av hvert hadde prøvd fra tid til annen
Også asylanter helt an mass
der hele greia gikk rett i dass
Men han drev da på med dette kort en sommer
og med Statens penger fylte sine dype lommer

Så langt noen med frekkhetens nådgave kommer...

24
Men forut for dette han forsøkte å bygge
et sommerlig sted for barn der de kunne seg hygge
men også dette gikk temmelig ille
fordi han hovedrollen ville spille
Derfor Lions Club ut av grepet hans flydde
men da både til rettssak og bråk han tydde

Fordi han i striden intet middel skydde...

25
Han også i utlandet var med sin lange nese
for å sko seg på andre med sin hypotese
i Russland en radiostasjon
mot tsjuddenes isolasjon
Sin vane tro var også dette et freidig bedrag
som russerne snart forsto og ga ham det glatte lag

I Karelen han derfor ei er velkommmen i dag...

26
Etter en tid ble hans knall og fall til side lagt 
Vår forening ham en sjanse ny hadde brakt 
På medlemslisten han var
helt til dette seg også skar
Fordi han makten ville ta, men møtte veggen
og av styret ut ble kastet, denne vemmelige kleggen

Det var på denne tid han bet meg i leggen...

27
Han ville at vi lokaler av ham skulle leie
som han for en "spottpris" hadde skaffet til veie
på hans flotte Kornsjø stasjon
Men etter innhentet informasjon
fra NSB ble det klinkende klart for oss andre
at med tredobbel pris, vi fra ham måtte vandre

Slik en luring og skurk er ikke så lett å forandre...

28
Når vi så takket nei til ham og et annet sted oss fant
ble denne sure kverulant alt annet enn galant
Han brukte nå sin onde kraft
til å klemme ut vår siste saft
Med falske rykter som han spredte over alt
Rev våre skilter ned og plakater som jeg hadde malt

Om dette jeg har til mange fortalt...

29
Men hadde denne frekke drittsekk bare møtt
en mann med lunte kort og denne også støtt
med samme tryne frekt
da hadde han sin nese brekt
Eller kanskje noe enda verre kunne skjedd
med hans kropp og kjeven kommet ut av ledd

Det er dette han vet, men er slett ikke redd...

30
Som ei kvise et sted man helst ikke vil nevne
var mannen som sverget at han ville seg hevne
på meg, samt noen andre få
som ikke ville med ham gå
på hans mange gale og ytterst farefulle veier
Nei, slikt er det ikke mange normale som greier

Derfor det også går slik som det ofte med ham pleier...

31
Men jeg for min egen del ville at vi hadde fred
for jeg ønsker jo ikke å gjøre en flue fortred
Fred jeg bød ham flere ganger
men han av hat var altfor svanger
Responsen kom i form av ny en plage ond og slem
Flere falske rykter og ting ble borte fra vårt hjem

Med slikt tror noen at de i verden kommer frem...

32
Når denne strid for mannen ei til noe førte
det gikk en tid da vi fra denne karen ikke noe hørte
Men så kom et pengekrav
digert som et veldig hav
om betaling av leie som han sa at vi skyldte
Da startet en krangel som hele bygda vår fylte

Og om vår gjeld til ham gikk rundt og hylte...

33
Men pengekravet hans var ut av tomme luften tatt
Dog til forliksråd og retten han fikk meg dratt
Der i rådet klart jeg vant
for hans krav var ikke sant
Jeg kjøre måtte tjue mil til en annen kommune
for ekstra meg å plage, i samsvar med hans egen lune

Mens han slappet av og i påskesolen lot seg brune...

34
Han lekte med dem alle og drev sitt spill om makt
for dette de fleste gikk sin vei i varsom forakt
Han lot som han var veldig redd
men hadde da sannheten spedd
med sin løgn og bedrag og mange skitne triks
og trodde han selv i alles øyne var kjekk og fiks

Slik han av sannhet og løgn laget sin egen miks...

35
På sladrebenken ved bygdas eget landhandleri
mange satt og snakket om dem som gikk forbi
Men ivrigst var nok madammen
som ofte var å se på trammen
når hun sine kunder speidet etter på sitt vis
Men de som ikke handlet noe ga hun ofte ris

Å trosse denne madammen hadde en pris... 

36
Om mannen på stasjonen for seg nytte ville gjøre
kunne han sitt Villmarkshjem jo bare markedsføre
Kornsjø sånt til gjester trenger
et vandrehjem med mange senger
for turister som til Kornsjøbygda kommer på besøk
Men som de snart vil se slett ikke er en spøk

For hans gode navn og rykte ble borte som en røk....

37
Vi var en gang forsamlet i velforeningens hus
da mannen la frem en tanke med et veldig sus
Han ut av Halden ville oss ha
og hele bygda til Aremark dra
fordi Halden kommune ikke ville gi ham penger
som han mente at hele Korsjø virkelig trenger

Men denne tåpelige grille han har nok ikke lenger...

38
For lokalavisen med bredde opp saken tok
Ingen for dette syntes at mannen var riktig klok
Dette heller veldig pinlig var
for velforeningens lederpar
som umiddelbart skjønte at jeg hadde lekket
den sensasjon som pressen nå helt hadde dekket

Den onde de vernet, men min stilling de svekket...

39
Det at denne mann nå ikke fikk det slik han ville
det førte bare til at han ikke lenger kunne sitte stille
Fiender han hadde både her og der
og det virket som at de ble bare fler
I kommunen var det mange og i byens pressehus
De kjente alle sammen denne ekle frekke lus

Som ved å snylte på andre levde i sus og dus... 

40
Mot slik en frekkhet man ikke noe middel har
De som er freidige nok bare krever og tar
Men jeg motsto den sterke
til alt kom litt på tverke
For ingen i bygda meg nå til unnsetning kom
og hjalp meg mot denne mannens veldige flom

For på Kornsjø sa noen at mannen var from...

41
En litt morsom sak som denne bonden fant på
var når han i en container fant noe som i den lå
På en gressklipper uten liv
Pass opp for roterende kniv!
Et lite skilt han ved sin dørstokk påsto han fant

Meg til politiet han meldte, selv om det ikke var sant

Dette komisk bare var og politiet lo så tårene rant...

42
Han forklarte at dette var meg som måtte ha gjort
for å skremme ut av ham den aller siste lort
Og slett ingen fabrikasjon
av bevis som en demonstrasjon
på denne kreative mester men også store idiot
som hvis han hadde makt, var en farlig despot

Derfor ble det denne gang på meg ingen bot...

43
Men å få meg dømt for noe han ga ikke opp
med sin spesielle taktikk han fikk satt en stopp
for min rett til det frie ord
til å si hva som i ham bor
Han fikk saken vridd til å handle om redsel og frykt
At han ikke så lenge jeg i bygda var, kunne sove trygt

Dommeren syntes vel dette var veldig stygt

 

43

En ting har jeg skjønt når en tid har fått gå
som ikke for alle korkede hoder er lett å forstå
At dommeren ikke ærlig var
Fordi han visste at alt seg nå skar
Hvis mannen jeg truet ei saken fikk vinne
ville han dommeren plage og ei forsvinne!

 

Dette er noe for alle på Kornsjø å ha i minne

 

44
Han sa til så mange at han var redd for å dø
for min hånd, med kniv og dermed kunne forblø
Men også det var bare tøv
at han skalv som aspeløv
Sannheten var tvert imot at denne mannen truet meg
med sine skjulte trusler for ikke helt å røpe seg

Men de fleste kjenner nok hans sanne jeg...

45
Han sa at jeg meget lett en leiemorder kunne hyre
for han kjente til at slike folk slett ikke er så dyre
Dette var noe han også visste
og sa at livet han kunne miste
hvis politiet ikke med makt nå sperret meg inne
slik at han sitt liv i frihet for frykt kunne finne

Jeg kjenner ingen som bedre kan løgner spinne...

46
Så mange falske ord og klager mot meg kom
om det var sant, jeg nok ville fått en strengere dom
Med slike rare komplekser
og bisarre mentale reflekser
Å se en annen i sitt speil og tror at det er sant
at alle feil man har, hører til en annen fant

For slike symptomer en pille noen trenger i blant...

47
Slik påsto denne bonden at jeg var full av feil
som han så i seg selv, når han brukte et speil
Jeg var en tyv og bedrager
og farlig alle mine dager
Men hvem ble tatt for nettopp slike fæle ting
og hvem tok fatt og fikk på bygda sving?

Joda, det vet alle på Kornsjø og andre rundt omkring...

48
Kunstutstillinger var bare litt av det vi hadde
Med blomster vi pyntet og i jorden jeg spadde
Fester med pizza og reker
Sang, musikk og morsomme leker
Hatteball og hornmusikk og mye annet gøy
Ja, på Thalbergs galleri var ofte stemningen høy

At dette var farlig, var bare løgn og ganske drøy...

49
For utstillinger av kunst var hovedsaken vår
og kunstnere fra øst og vest dette lett forstår
Med kaffe og vafler servert
ble mange av dette så imponert
at de gode rykter om oss spredte over alt
og om Thalbergs galleri til mange fikk fortalt

Men dette ble for noen litt for mye, så det smalt... 

50
Så frekk var denne bonden at han nå ville prøve
å kuppe vår forening som han også skulle kløve
ved å skille venn fra venn
slik at ingen ble igjen
Han presset alle dem som han hadde noe på
og etter det jeg nå forstår, var dette ikke ganske få

Men dette sier noen at de da ikke kan forstå...

51
I denne lille bygd hadde visst mange lik i skap
og svinene på skogen kunne bli et veldig tap
av heder og av ære
slik må det bare være
Så derfor mange mente at lydighet var best
når de så den sorte rytter på sin ville hest

Dette kunne flere gjelde, både lensmann og prest...

52
Men noen modig var og spurte om han ville
roe seg litt ned og ikke glemme sin lille pille
Da ble han visstnok vred
og forsvant sin vei av sted
For han ei forsvar hadde mer mot slike glupe ord
og ville ikke lenger sitte der ved dennes kokkens bord

For denne mann jo også hadde en høyre neve stor...  

53
Han rasende på flere ble og hevnes bare ville
på alle som ham ikke lød og ellers tidde stille
Som leietaker i sitt slott
fikk NSB til slutt forstått
at de sin leie for stasjonen aldri inn nå ville få
da han var slu og alltid fant på ting å klage på

Slik bruker altså noen sine hjerneceller grå...

54
En vakker dag man så fant ut at de ville selge
stasjonen sin på Kornsjø til den de ville velge
Den som på den beste planen bød
som med ekte iver og intense glød
ville noe positivt med stasjonen derved gjøre
Denne skulle slaget vinne og fra dem få høre 

Flere ville bygget ha, men fikk ei dette røre...

55
Med sitt papir i hånd, en misligholdt kontrakt
han NSB med fler fikk tross dette i sin makt
og krevde for sin lille kone
å få stasjonen for en krone
Det fordi så mye fryktelig galt med denne var
Så merkelig da at han så ivrig denne risken tar

Men å leve farlig elsker jo denne livredde barnefar...

56
Stasjonen var jo full av mugg og sopp og råte
han påsto dette og rev ned en masse bråte
av verneverdig inventar
bryter loven og bedrar
Sier vann i kjeller når det regner spruter inn
og ville stasjonen redde med omsorg i sitt sinn

At problemet kunne løses, han ville nå av gi skinn...

57
Men katta i sekken man jo ikke så gjerne kjøper
Når det er fare for sånt, man heller unna løper
Dog ikke denne slue rev
som heller lureri bedrev
For at han prisen ned i bånn nå kunne tvinge
til kun en krone og med sine bjeller freidig ringe

Og siden fra kontraktens plikter bare springe...   

58
Fra før denne mann hadde kjøpt et annet bygg
et velferdshus som skulle gjøre ferden trygg
der togpersonalet hvile kunne
og sine trette øyne blunde
Selv om dette hus var salgbart for en sum
han intet for dette betalte, og gjorde selgeren dum

Når man dette hører, blir man aldeles stum...

59
Mannen her som var en snik og ekkel parasitt
ble ganske av sin syke lyst til eiendom mer bitt
Men hva han derved overså
var at han kunne snart bli blå
Han som så inderlig gjerne ville være grønn
og bli ansett som hele bygdas store sønn

Det spørs om han ikke har fått sin lønn...

60
De visste hvem han var, de kjente ham jo vel
han uønsket av alle ble, på grunn av sine sprell
At han måtte klippes først
fordi han jo var størst
Han også ville selge ut sin nabos høykanon
Dette han nesten klarte til manges frustrasjon

Og om mannens person en demonstrasjon... 

61
Men slik en dårlig nabo også farlig kunne være
det skulle også jeg, med mange fler få lære
Mange servile mot ham var
slik at intet for dem seg skar
Men hvor lenge skulle man så tvinges til dette
Burde man heller ikke med slikt gå i rette?

Og derved litt på trykket i bygda lette...

62
Jeg var vel ikke den eneste som dette nå forsto
men ingen andre enn bare jeg så ut i striden dro
Det skulle jeg vel ikke gjort
for jeg på det vant ikke stort
bortsett fra det å komme en drittsekk så nær
at han hylte når jeg tråkket på dennes ømme tær

Jeg blendet ble og så ikke skogen for bare trær...

63
Kampen ble hard, men ikke fordi jeg så gjerne ville
Mye heller jeg skulle leke og synge og spille
Men jeg ble så distrahert
og forbasket provosert
Jeg tvunget ut i striden ble av denne slemme rev
Slett ikke med sverd og kniv, men ved det jeg skrev

Dette var dog ingen ting, mot det han selv bedrev...

64
Men derimot min motpart, trakk denne konklusjon
at han oss kunne skremme nå med en ladd patron
I posten vi den fikk en dag
som ga oss mye ubehag
Nå tok han jammen denne striden mye lenger
ved regelrett å spille på sine militære strenger

Det er i slik en stund man hjelp fra oven trenger... 

65
Med en slik dyster trussel jeg til politiet gikk
for dette var jo ikke bra og ingen folkeskikk
Men mannen bare nektet
og svarte ganske uanfektet
At dette selvsagt bare var noe vi selv hadde gjort
for å skylde på ham, som om det var noe stort 

Slik kunne mannen drive sin sport...

66
De fleste vil nok forstå at denne mann ikke er bra
ved å betrakte hvor hans venner kommer fra
den ene ranet hadde en bank
den andre en rusete sladrehank
Skulle han så flere ha, er disse neppe så veldig gode
og nok ikke av det slag med særlig mye i sitt hode

Dessverre er det mange slike typer på vår klode...

67
Som leder i sin lille gjeng av frekke apekatter
han også fant på visse ting som skapte masse latter
Supersmart og klok må vite
på denne kar man kunne lite
En virkelig mester i propaganda og manipulering
såvel som spionering, hjernevask og kverulering

Man har da også hørt om hypnotisering... 

68
En av hans tvilsomme venner ble sendt for meg å ta
Med rullende øyne og skremmende røst han sa
at han meg juling skulle gi
og Kornsjø for meg befri
Hvem som helst av slike trusler tenker på sitt liv
for denne rampen kunne tenkes ville bruke kniv

Men jeg stagget denne gale fyren på eget initiativ...

69
Snart jeg nyheten fikk høre, om rampen nå det handlet
Hele hans eget usle liv var blitt totalt forvandlet
fordi han selv på kanten kom
med bonden og fikk sin dom
Så derfor han selv med tiden måtte komme seg vekk
Nemesis fikk nå meg reddet fra denne bygdas skrekk...

Som lenge i bygda var et tvilsomt trekk...

70
Når tingene for bonden så ble litt for stille
han måtte noe finne på og sin rolle heller spille
Med sin intense lyst til strid
til slikt han brukte all sin tid
Han skapte bråk og kvalme hvor hen han gikk
og mange av hans bygdefolk fikk seg et lite stikk

For å sove godt om natten, han gjorde slike trick...

71
Noen har det slik at uten ondskap ei kan leve
Deres hode og hjerte gidder ikke særlig streve
med det gode mot andre gjøre
og på disse også kunne høre
Nei, for slike eksemplarer av en art må alle ligge flat
fordi de gjerne ser sin uvenns hode på et fat

Det er for slike individer at ondskap er som mat

72
Det gikk så langt med bonden at han på webben gikk
med navnet Evis som på ondskap kastet blikk
Kurs i ondskap han lanserte
og på kanten balanserte
med sitt frekke åsyn der han kommunen truet
med i posten en bombe som nok mange til seg gruet

Bomben var en bløff, som man nå har gjennomskuet...

73
Men dette var det viktig nå for ham å skjule
at han tilhold hadde fått seg i den ondes hule
De burde alle tro på ham
som uten aller minste skam
påsto at han vant og retten på sin side hadde
da han graven også for meg var i gang og spadde

Han visste jo ikke at jeg i kommunens papirer bladde...  
   
74
For bonden var det et poeng å vinne noens sympati
noe som han klarte lett med sin smarte terapi
Han lokket meg i felle stor
og fikk meg dømt for mine ord
Men hvilken nytte og glede var dette for ham å få
når han visste at verden nok snart ville alt forstå?

Jeg lurer på om han ikke har skjønt det nå....

75
Noen av folket i bygda visste jo hva som foregikk
men turde ikke noe si fordi de derved vred ham fikk
Men andre klarte ikke ta
at han dem kunne slik bedra 
De trodde rett og slett på alt det denne mannen løy
og syntes vel hans kamp mot meg var bare gøy

Noe som bare gjorde mannen i hatten høy... 

76
På sin lirekasse han spilte for alle som gadd å lytte
Men tonen var ei ren og måtte ofte flytte
med sitt fæle falske spill
som bare denne mann fikk til
Mens apekatten stille satt på huk med sitt lille krus
og håpet på en liten slant for sjefens orgelbrus

Men alle holdt seg heller inne i sitt hus...

77
Denne ape apropos, var også full av rare sprell
men ikke slik man tenker seg i styre og i stell
Han naken var og ikke kledd
og på seg hadde kun et pledd
Til bygdefolks ergrelse og reklame ganske skral
Som et brølende esel rett ved bygdas portal

Er det da noe rart at man tror han er gal...

78
Derfor sladder i bygda slik oppførsel til førte
men ingen ved selve lorten sine fingre rørte
For da det kunne gå dem ille
og sin fred og ro forspille
når den ondskapsfulle mester sine øyne boret
inn i sjelen til hans offer som med løgn ble foret

Men ingen i bygda ble med i hylekoret...

79
At slike kverulanter så lenge det gående kan holde
og sine opponenter så mange problemer volde
Det er en vanskelig gåte
av hvilken man kan le som gråte
Å forstå det tenkesett som i disse folk seg rører
og kloke ord fra andre folk de på slett ikke hører

Derfor til enda mer galskap det hele fører... 

80
Som et seiglivet reveskinn ville bonden ei gi opp
Om og om igjen han tok sats for nye hopp
Med varme jern i ilden mange
og for flammer ikke noe bange
Prosjekter og ideer fikse, han dog ingen seier fikk
fordi han jo med andre folk godt ei sammen gikk

På mange måter lignet han sin farfar på en prikk...

81
Han beryktet ble fordi han kranglet jo med alle
som i veien for ham kom og fikk dem til å falle
Med overskrifter i avisen
tok han selve klageprisen
Han med redaktør og andre høye herrer diskuterte
slik at de av alt gikk trett og så ham bare ekskluderte

Fordi han med sitt bråk dem alle bare torturerte...

82
Til en kunstner jeg kjenner han dette fikk sagt:
Du vet vel at hele byen for deg har forakt?
At ingen deg liker
fordi du meg sviker
Han ville nå henne til ytterst vannvidd drive
med psykisk terror som inn i hennes hodet skulle sive

Om dette jeg et lite vers ikke kunne la være å skrive...

83
Han gikk på dem alle som han nå kunne bruke
også min gamle husvert han klarte til seg huke
Hjernevask og manipulering
Løgn og bedrag og indoktrinering
Han kunne det hele og spilte på alle sine strenger
og sa til min vert at jeg hadde stjålet hans penger

At han om også dette lyver, jeg neppe å bevise trenger...

84
Min husvert av dette ble ganske forvirret i toppen
Hans datter tok saken og ristet av sinne i hele kroppen
Selv om hun jobbet i politiet
fornedret hun seg i svineriet
Jeg lo av dette hele bare, men burde heller skremmes
fordi hun sa jeg hadde feil og resten kunne glemmes

At villdyret var jeg som derfor måtte temmes...

85
I alle fall vi ikke lenger navnet vårt fikk lov å ha
da Thalbergs datter heller ville dette fra oss ta
fordi hun påvirket var blitt
av en som henne hadde gitt
et tips om at vi kriminelle var og lik i skapet hadde
og mye ville finne om de bare mer i jorden spadde

Men også denne bløff han inn i hennes hode knadde...   

86
Til slutt min kone sa: jeg vil her ikke lenger bo
for her lukter mye verre enn på mannens utedo
Vi derfor våre saker pakket
og til bygda for oss takket
Slik vi endelig tok med oss hjem vår dypeste fred
og flyttet til en plass som var et mye bedre sted

Og gjorde vel ved dette slett ingen fortred...

87
På vårt nye gode sted vi mange store planer la
der vi kunne ut i livet sette det som alle syns er bra
Farger og former fikk gode kår
ord og bilder som virkelig slår
I vår egen hage galleriet og min lille skrivestue
vi vårt paradis har funnet som ei herlig blåbærtue

En vakker drøm ble oppfylt for meg og min frue...

88
Men hva skjedde så med bonden som bare ville
for landet og verden sin meget viktige rolle spille
Jeg hadde nesten glemt 
men likevel i minnet gjemt
tanken på at ondskapen seg selv vil slette ut
At Nemesis som oksen vil ha bort den røde klut 

Jeg derfor lurte på hva som skjedde denne stut...

89
Tross alt han var av edel slekt og bondesønn
med skog og mark og eng og derfor ganske grønn
Men ingen peiling hadde
og i jorden bare sjelden spadde
Fordi han alltid noe annet meget viktig måtte gjøre
som verden dog bare sjelden om fikk høre

For hans ideer var ikke lette å gjennomføre...  

90
Min fryd var derfor ganske stor da jeg nyheten hørte
om mannen mot hvilken jeg engang striden førte
Halden kommune ham ristet
så gården i byen han mistet
Til helvete han mente hans kone hadde blitt kastet
og sa helt uten grunn at de begge for alt ble lastet

De visste hvor de ville havne, men at det ikke hastet...

91
Det var nemlig slik at kommunen var snytt
av en luring som bare av seg selv hadde skrytt
Han gården av dem kjøpte
og til barnegård den døpte
som han for Statens penger utfor stupet drev
Fordi han ikke ville høre hva disse til ham skrev 

Men plutselig han savnet kommunens kjøpebrev...

92
Det hele var et lureri av førsteklasses merke
som kjøperen av gården han lenge var den sterke
som kunne alle lure lett
og betalte intet rett og slett
Men da han sitt skjøte på gården hadde rotet bort
fikk kommunen sin søte hevn over denn lort

Og dermed fikk han ikke så mye gjort...

93
Til slutt var det noen som sto frem og trosset
mannen som slik hadde oppført seg klosset
Bokettersyn og full kontroll
av dette store stygge troll
som avslørt ble og derved tatt med buksa nede
mens alle barna på gården selv var til stede

Til alle hans mange uvenners fryd og glede...

94
For barnegården hans var bygget på sand
at han kommunen lurte, går over alles forstand
Men freidig og frekk
hans skute sprang lekk
da skitne gris og rotter på gården ble funnet
og man forsto at han hadde løgner spunnet

Stormen var derfor rettferdig og vel begrunnet... 

95
Men han fikk da beholde sin Kornsjø stasjon
til tross for at mannen var en farlig kujon
Denne må nå også fra ham tas
om man på skurken skal få has
Hvem er det så som våger å kampen ta opp
og modig gå mot ham og endelig si stopp?

Se for deg da en ridder i full gallopp...

96
Men kanskje kommunen nå heller så vil
at rare og løse skruer som ikke får tingene til
sendes langt fra byen bort
og samler så denne lort
på et landlig sted som de ikke er noe drass 
Er Kornsjø kommunens sosiale dumpingplass?

Da burde vel disse klienter heller fått reisepass...
 
97
Men egentlig her passer mannen ganske så bra
blant den slags typer som hit fritt ut får dra
med pengestøtte og ønsker gode
og de som litt rare er i sitt hode
Men også dem som over en grense har gått
og av Halden kommune en plass i bygda fått

Men at Kornsjø fortjener noe bedre, har alle forstått...

98
For Kornsjø er helt spesiell og mye mere verd
enn å huse de syke og gale på sin ville ferd
De bygda snart kan rive ned
slik at den blir et øde sted
Hvor fint ville ikke denne grensebygd blitt
dersom Allis og Roald hadde fått virke fritt

Og heller farlige rever og ulver jaget fra hiet sitt...

99
Hvorom allting er hadde bonden sine hender fulle
med stasjonen å gjøre de ting han nå absolutt skulle
Men hva har han så gjort
kanskje ikke så veldig stort
Han i stedet gjorde de gale ting og uten lov
Som å vandalisere et vernet hus, ja da var han grov

Men dette ingen merket seg, fordi de alle sov...

100
Se hva han har gjort med sin flotte stasjon
et lovbrudd mot landets strenge konstitusjon
Han har dog denne vanen
men må nå ut på banen
og trekkes for retten for det gale han gjorde
når syndene hans er så grove og fryktelig store

Men en angrende mann man her knapt kan spore...

101
Et gammelt hus som verdig å verne er blitt
kan man da ikke behandle som sin egen skitt
veggpryden inne rive ned
og lage hull i gulvets sted
Å male husets fasade kan nok være vel og bra
Men hvor kommer så pengene til dette fra?

Disse han pliktet å fra sin egen lomme ta...

102
På Kornsjø synes dog mange at det er så flott
at man utenpå har malt opp dette gamle slott
og glemmer det som inne var
det gamle flotte inventar
For freden i bygda for dem var viktigst å verne
og heller la denne skurken være bygdas stjerne

Da man også må møte det som kommer i det fjerne...

103
Man kan vel lure på hvorfor han mot meg sto
så kraftig at jeg tok alt mitt pikkpakk og dro
Svaret ganske enkelt er
Jeg visste for mye om dette her
Denne slue rev rent mel i posen slett ikke har
Derfor stasjonen med rette man nå fra ham tar 

Og atter i folkets eie gjør dette klenodie klar...

104
Men kanskje de ikke våger å dette å gjøre
fordi kverulanten ei dette kan tåle å høre
Noen synes synd på ham
som et stakkars lite offerlam
Mens jeg i deres øyne er ulven, den stygge og store
fordi jeg til denne frekke fanten sa det jeg gjorde

Mens de av hans ord og ideer lot seg villig fore... 

105
Nettopp derfor han hater meg over alt og alle
og gjorde hva han kunne for å få meg til å falle
Han bløffe måtte og lyve
og problemet seg foran skyve
og fikk de fleste i bygda til på sin løgn å tro
at det aller beste var om jeg fra bygda nå dro

Derfor har jeg også til Kornsjø nå brent min bro...

106
Den mann som dette her om handler tror
at hans store tre vil opp til himmelen gro
At han aldri feil har tatt
selv om alle andre rett har hatt
Han påstår det jeg om ham skriver bare er fyllerør
at han helt uskyldig lider og fra sitt hjerte blør

Men hva synes du som dette hører? Jeg bare spør...

107
Så kanskje kommer Fylkeskonservatoren for å se
på det som stasjonens mester har fått til å skje
og Riksantikvaren på samme tid
som derved nok vil seg gjøre flid
Da bonden gode svar må disse herrer bringe
hvis det for dennes ører nå skal slutte helt å ringe

Fordi man nå i kne har klart en vrien mann å tvinge...

108
I vårt lille samfunn kan man jo ikke bare ture frem
og late som om verden er ens helt private hjem
Lov og rett må etterleves
alle forbud også respekteres
Slik også den som tror det hele vet, må lære
hvorden livet her på moder jord nødvendigvis må være

Kanskje man med makt her må gjennom skjære... 

109
Den heder og ære en mann som denne bonde kan få
er nok ikke særlig stor og vil raskt ut på dato gå
Til slutt han vil forsvinne
og bare bli et simpelt minne
Men som vi for etterslekten må klare å bevare ved et diktverk som på det meste klart kan svare

Å tåle disse vers vil noen kanskje ikke klare...

110
Si gjerne hva du mener om det jeg her har diktet
Hva du ville selv ha sagt om du deg hadde pliktet
til å gjøre kun det gode
men av et frekt og freidig hode
ble forfulgt og plaget selv om du var fri og from
Ville du sagt: Dette er da ingenting å bry seg om?

Da tror jeg du heller ville felt en annen dom...

111
Det er slett ikke alle som sannheten kjenner
spesielt de som med skurken vil være venner
De er ikke særlig mange
og kan vel ikke forlange
at han skal fortelle dem noe som ham går imot
For da var det nok flere som ville satt ned sin fot

Og krevd å få det onde rykket opp med sin rot...

112
Kanskje du tror at det jeg skriver ikke er sant
for med sånne ting er du vel ikke så veldig vant
Men da skal du få mitt æresord
slik at du kanskje meg lettere tror
Dette du dessuten meget lett kan kontrollere
hvis du lar Halden kommune deg informere

Og la Halden Arbeiderblad deg inspirere

113
Men spør også dem som på Kornsjø bor, hvem du vil
om hva deres store sønn i bygda har fått til
Spør dem så hva de synes om
han som nå har fått sin dom
og i gresset måtte bite når han sitt ansikt tapte
da hans barnegård forsvant og alt han skapte

Selv har jeg hørt at mange i hendene klapte...

114
For målet med dette er kunnskap spre om en stasjon
som hører til oss alle som en stolt nasjon
Men som freidig fra oss ble tatt
av en som har oss helt bedratt
Denne stasjon må snarest til folket føres tilbake
Sammen vi målet kan nå som herlig skulle smake!

Da blir det fest med is og jordbær og kransekake!

115
Men han som for dette problem må ansvaret ta
blir sikkert for denne aksjonen ikke så glad
Han vil nok bråk og uro lage
og gråte og syte og klage
Men det vil jo bare saken mer oppmerksomhet gi
slik at flere og flere vil se at hans tid er forbi

Og at vi for slike banditter må bli fri...

116
Over mer enn han svelge kunne, han ville gape
av slikt må man ofte hikke og fise og rape
og sitte alene til slutt som en liten ape
furte og klage over denne skrape
for det han ikke kunne skape
men var dømt til å tape
ROALD DANIELSEN 2011

 

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar