KROPP OG SJEL

ET VAKKERT MEN FLYKTIG ØYEBLIKK. ET LIV SOM VARER NOEN DAGER ELLER UKER. BARE SJELEN KAN TENKE SLIK

TO SJELER OG EN TANKE. ET UTTRYKK SOM TYDER PÅ AT MAN MENER AT SJELEN BETYR SELVE DET BEVISSTE MENNESKET

 

Mennesket består av to hoveddeler, nemlig kropp og sjel. Uttrykket "en sunn sjel i et sunt legeme" betegner det optimale ønsket alle har om å være helt frisk i sinn og skinn. Kroppen forstår vi mye av, men ikke alt. Sjelen derimot, er mye vanskeligere å forstå, for ikke å snakke om å forklare. Men sjelen er det uttrykk man bruker om den mentale siden av vårt liv, vår bevissthet. Mennesket er den eneste levende skapning som er fullt ut bevisst at det lever fordi man kan tenke på både livet og døden.

Alle vet at de ikke alltid har eksistert, at de er blitt født og på hvilken måte. Men også at man eldes og dør og resirkuleres i naturen. Noen tror at sjelen er noe mystisk i oss som lever videre etter at kroppen er død, men dette har vært vanskelig å påvise. Mennesker som har vært døde og vekket til live igjen, har ikke fortalt noe revolusjonerende fra den perioden de var døde. De har for det meste sagt at det var som å sove. Noen har sagt at de så et sterkt hvitt lys, men dette er stort sett alt man kan si.

Sjelen er vår åndelige side, det mentale, det at vi kan tenke selv på abstrakte ting som f.eks. kjærlighet og hat, gavmildhet og gjerrighet, det gode og det onde osv. Det er denne siden av oss som avgjør hva slags mennesker vi er. Vårt andre jeg, vår fysikk, tar hånd om sjelens bolig, mens det egentlig vår sjelelige underbevisshet som sørger for at kroppen lever. Hjertet, lungene og magen arbeider alle under kontroll av krefter som vi bare i liten grad kan styre. Alle kroppens andre organer jobber på samme måte. Vi kan hjelpe kroppen vår ved å spise riktig og holde den i form. Men vi kan også forstyrre den ved måten vi behandler den på.

Sjelen betegner hele vår åndelige side, men det er i vårt sinn som er knyttet til vår fysiske hjerne at alle åndelige ting blir behandlet, vurdert, vraket eller godkjent. Det sies ganske betegnende at vi er skapt i Gus bilde og at Gud er ånd. Derfor tenker vi før vi handler, eller vi bør i alle fall gjøre det. For da får vi et bedre resultat enn omvendt.

Forlaget Readers Digest, som på norsk er blitt oversatt til Det Beste, betyr egentlig leserens fordøyelse og har fatt det navnet fordi man forstå at vårt sinn også trenger næring. Et lite barn suger til seg informasjon som en svamp og lærer mer de første fem årene enn resten av sitt liv. Men på alle stadier er man interessert i å lære om det som gagner oss.

Nå er det dessverre bare slik at verden er blitt en stor åker med masse ugress og bare litt av det gode kornet. Mesteparten av den mat for sinnet som bys er i beste fall unyttig og i verste fall farlig. Derfor vil den kloke vær meget forsiktig med å ta til seg hva som helst. Men på den annen side må man ikke være så redd at man ikke vil prøve seg fram. Som sagt, det gjelder bare å være forsiktig og ikke hive i seg for mye før man vet om det er sunt.

Religion er ikke for kroppen, men for sjelen. Dette er dog et system som er oppfunnet av mennekser som har utviklet et ønske om å kontrollere så mange som mulig. Religion er derfor noe man må smake på med forsiktighet og teste om det er godt. Dessverre blir mange beruset med det samme og fanges av den gode smaken og tror derfor at dette trenger man mye av.

Troen på Gud derimot, er noe helt annet. Men også her kan man teste om dette er godt for oss eller ei. Det å tro på noe godt er ikke skadelig. Det å leve som et godt menneske er heller ikke galt. Troen på noe større har vist seg å være noe man trenger. Det bygger opp et håp om at ting kan bli bedre. Uten håp har vi lite å leve for og alt blir meningsløst. Tro og håp er derfor godt for oss. Troen på Gud er også god, selv om mange har påstått at han ikke finnes. Sporene etter en allmektig og kjærlig skaper finnes over alt i naturen og bare man ser etter. Naturen har dessuten et eget språk som taler til oss, men vi må lære oss det språket, for det naturen sier er godt.

Sjelen trenger altså næring og den må få tid til å fordøye alt. Så må den anvende verdien av det den har tatt til seg, men også få hvile etter en anstrengende økt. Sånn sett er sjelen den åndelige kroppen vår, den andre usynlige delen som likevel finnes. Altså finnes det ting vi ikke kan se, men som likevel er der.

I vår dagligtale betyr ordet ånd nesten det samme som sjel, psyke, sinn, tanke, mentalitet, vilje osv. De er alle begreper som beskriver sider av oss som ikke er fysiske. Vi har en usynlig kilde i oss til en kraft som kan utføre ting som synes langt over det normale. Alle kjenner til hypnose og tankelesing som er gjenstand for grundig vitenskapelig gransking. Ved hjelp av den samme slags kraft, er hver og en av oss i stand til å snakke med Gud. Vi er skapt i hans bilde nettopp på grunn av våre mentale eller åndelige side. Men for å dra nytte av denne kraften, må den justeres slik at den opereres på riktig frekvens.

Det er nemlig mulig å komme på villspor og da havner man ute i et mørkt område av den åndelige verden der ondskapen hersker. Satanistiske djeveldyrkere har begått denne feilen og har latt seg fascinere av mørkets krefter og blitt offer for deres makt. På grunn av at så mange har begått slike feil, ser verden ut som den gjør. Det er derfor ekstremt viktig for den som ønsker kun det gode å vokte seg for den ondskap som nå har spredt seg som en ildebrann og truer med å oppsluke alt.

Ettersom det gode er mektigere enn det onde, er det ikke tvil om hvilke krefter som seirer til slutt. Gode og onde ånder er bevisste individer som eksisterer i vår fysiske nærhet, men det er opp til oss selv å slippe en av dem inn. Disse krefter påvirker oss ved å inngyte tanker i oss, gode eller onde. Dette kommer til uttrykk når vi står overfor valg og spesielt når vi blir provosert eller utsatt for en ellere annen urettferdighet eller krenkelse. Den som reagerer med raseri og hevn og løper linen ut og begår onde handlinger, viser hvilken ånd han har sluppet inn. For det går an å vende det andre kinnet til, slik som Mesteren ville lære de som trodde på ham.

Sjelen i oss er ikke en mystisk substans som ikke kan dø og som kalles opp til himmelen når vi dør. Sjel og ånd er energi som fungerer så lenge det finnes en kilde til livskraft som holder alt i gang. Når denne livskraften er borte, er også sjelen død. All mentalitet og tankevirksomhet er borte. Men livet er likevel ikke tapt for alltid. Det finnes nemlig et liv som er i vente for alle sjeler som hviler i sine graver. Det er dette som kalles oppstandelsen på den ytterste dag. Dette er et mirakel som ikke alle forstår, men som vil finne sted av to grunner:

1. Det finnes en Gud som har skapt oss og er glad i oss og som er så mektig at han vil sørge for at hensikten med livet på jorden blir oppfylt.

2. Dette er et guddommelig løfte til menneskeheten som må tas alvorlig. Særlig fordi man i dag ser at verden er blitt slik det ble sagt den skulle bli like før oppfyllelsen av dette løftet. 

ROALD DANIELSEN

| Svar

Nyeste kommentarer

15.02 | 11:14

Det håpløse er at vi ikke kan reise uten å vaksinere oss... Jeg har barn og barnebarn i Thailand og har ikke sett dem på 2 år. De pleide å komme hit hver sommer

20.01 | 17:07

Ja, du må starte forsiktig og huske PROBIOTIKA som erstatter din tapte tarmflora av bakterier. Lykke til...

19.01 | 17:46

Hei nå skal jeg henge meg på vannfaste vil prøve i 30 dager fra nå. Klarte 19 dager i fjor men brøt fasten feil så hadde mage vondt i to uker etterpå.

10.01 | 17:27

Hei, og tusen takk for svar